Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника, зацікавити учнів і спонукати їх до читання; дати поняття про драматичний твір; розвивати творчі здібності, навички виразного читання драматичних творів, інсценізації; виховувати прагнення до самоосвіти та самовдосконалення.


Мета: допомогти учням осягнути велич краси та сили людського серця, справжньої дружби; розвивати образне та логічне мислення, уміння визначати головний конфлікт казки та способи його розв’язання; розвивати уміння висловлювати власну думку, зіставляти фантастику й реальність; виховувати щирість, вірність у дружбі, почуття відповідальності за свої вчинки.


Мета: допомогти учням сприйняти великий за обсягом твір цілісно; з’ясувати його ідейно-художні особливості; розвивати навички виразного читання, аналізу художнього твору, образне та логічне мислення; виховувати силу волі, цілеспрямованість, вірність у дружбі, людяність.


Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст казки, сприйняти її моральні настанови; розвивати образне мислення, навички виразного читання, переказу, аналізу образів, художнього тексту; виховувати цілеспрямованість, доброту, милосердя.


Мета: ознайомити зі змістом твору, допомогти учням усвідомити логічно-причинові зв’язки подій, що відбуваються; розвивати навички виразного читання, переказу окремих епізодів, уміння працювати з текстом; виховувати доброту, прагнення допомогти ближньому.


Мета: повторити й узагальнити навчальний матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою їх корекції; розвивати навички усного та писемного мовлення, творчі здібності учнів, пам’ять; виховувати почуття справедливості, поваги до людей добрих та працьовитих.


Мета: допомогти учням глибше зрозуміти характер героїні та його значення для розкриття головної думки твору; розвивати писемне мовлення учнів, образне та логічне мислення, уміння працювати з текстом художнього твору; виховувати найкращі людські якості.


Мета: ознайомити учнів із пізнішими інтерпретаціями казки Шарля Перро; учити порівнювати та відрізняти їх; розвивати навички аналізу казки, уміння висловлювати власні думки з приводу прочитаного; виховувати найкращі людські якості на прикладі позитивних героїв; прищеплювати любов до літератури.


Мета: ознайомити зі змістом твору; допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст казки; розвивати навички виразного читання, переказу основних епізодів казкової історії; виховувати на прикладі характеру головної героїні кращі людські якості.


Мета: допомогти учням глибше засвоїти поняття про літературну казку; ознайомити з життям і творчістю основоположника європейської літературної казки Шарля Перро; розвивати навички виразного читання, переказу казок, визначення головної думки та розуміння виховних моментів; виховувати доброту, працьовитість, почуття справедливості, допитливість, фантазію та любов до читання художньої літератури.


1-10 11-20 ... 121-130 131-140 141-150 151-160 161-163