Мета: допомогти учням побачити в повісті дорослий світ очима дітей і дитячий світ — очима дорослих; розвивати навички виразного читання, переказу твору, визначення основних епізодів, які рухають дію, оцінити їх; виховувати високі моральні якості, почуття відповідальності за свої вчинки, любов до близьких людей, почуття вдячності.


Мета: допомогти учням усвідомити зміст і головну думку повісті Марка Твена; розвивати навички виразного читання, переказу великих за обсягом прозових творів, виділення основних епізодів та оцінювання дій і вчинків героїв; виховувати найкращі моральні якості: неприйняття зла, підлості, несправедливості.


Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника, зацікавити ними, спонукати до читання та вивчення; розвивати навички виразного читання, уміння визначати головні епізоди, переказувати їх та висловлювати думку щодо прочитаного; виховувати допитливість, прагнення до самопізнання шляхом ознайомлення з діями, учинками та характерами літературних героїв.


Мета: через виразне читання допомогти учням усвідомити ідейно-художню цінність твору; розвивати пам’ять учнів, творчу уяву, ораторські здібності, уміння відстоювати свою думку; виховувати високі духовні якості.


Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст твору письменника, прийом антитези, який у ньому використаний; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричних творів, визначення головної думки; виховувати чесність, патріотизм, шляхетність.


Мета: ознайомити з життям і творчістю шотландського письменника; підготувати до сприйняття його творів; розвивати навички виразного читання, виділення головного, аналізу моральних цінностей та їх ролі в житті; виховувати чесність, порядність, гуманізм та любов до літератури.


Мета: систематизувати й узагальнити знання з теми; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою їх корекції; розвивати пам’ять, творче, асоціативне та логічне мислення школярів, уміння висловлюватися з приводу прочитаного, аналізувати ліричні твори; виховувати любов до природи, гуманізм, естетичні смаки.


Мета: ознайомити з життям і творчістю славетного японського поета; допомогти учням зрозуміти особливості хоку, їх зміст, засоби вираження; розвивати навички читання хоку, їх аналізу; виховувати любов до природи, до людини, прагнення до самопізнання та самовдосконалення, естетичні смаки.


Мета: ознайомити зі своєрідною культурою Японії; підготувати учнів до сприйняття поезії Мацуо Басьо; розвивати навички самостійного пошуку потрібної інформації; відповідної її презентації; виховувати допитливість, любов до книги.


Мета: навчити розкривати глибинний зміст і красу поезії через її виразне читання; розвивати навички виразного читання за допомогою практичного опанування його елементів — інтонації, темпу, пауз, логічного наголосу; виховувати любов до природи та поезії, естетичні смаки.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-69