Мета: допомогти учням з’ясувати художні особливості народної казки, її національний колорит; розвивати навички виразного читання, переказу за особами і розігрування інсценівок; виховувати естетичні смаки, культуру поведінки та спілкування


Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст казки; розвивати навички співвіднесення казкових подій із реальними; уміння аналізувати образи героїв за їхніми вчинками та моральними якостями; виховувати працьовитість, чесність та інші моральні якості, що становлять загальнолюдські цінності.


Мета: розкрити зміст і головну думку казки; зацікавити творчою спадщиною братів Грімм; удосконалювати навички виразного, вдумливого читання, переказу фольклорних творів; розвивати усне мовлення школярів; виховувати працелюбність та доброту, шанобливе ставлення до культури інших народів.


Мета: допомогти учням усвідомити головний конфлікт народної казки; ознайомити з роботою відомих збирачів народної творчості, зокрема німецької; розвивати навички визначення головної думки, уміння самостійно працювати з підручником; розширювати учнівський кругозір; виховувати прагнення робити добро, бажання до пізнання нового.


Мета: ознайомити з поняттямказки як жанру фольклору, різновидами казок, їх виконанням та особливостями; розвивати інтерес до читання казок, зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати й обґрунтовувати власну думку; виховувати прагнення до пізнання, самовдосконалення.


Мета: учити учнів розуміти пряме й переносне значення прислів’їв і приказок, доречно використовувати їх у власному мовленні, пов’язувати з життєвими ситуаціями; розвивати усне й писемне мовлення, творчу уяву; збагачувати словниковий запас, розширювати кругозір учнів; виховувати любов до художнього слова, сприяти отриманню естетичної насолоди від нього.


Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст прислів’їв та приказок, їх значення в духовному розвиткові людства; розвивати навички виразного читання, коментування прислів’їв, пояснення їх прихованого значення; виховувати найкращі моральні якості на основі моральних настанов малих фольклорних жанрів.


Мета: дати поняття про прислів’я та приказки як малі жанри фольклору; учити вдумливо, виразно їх читати, тлумачити переносне значення; розвивати навички влучно й образно висловлювати свої думки; виховувати відповідно до моральноетичних норм, закріплених у прислів’ях та приказках.


Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини; розвивати інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури; виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.


1-10 11-20 ... 41-50 51-60 61-69