Мета: ознайомити зі змістом твору, допомогти учням усвідомити логічно-причинові зв’язки подій, що відбуваються; розвивати навички виразного читання, переказу окремих епізодів, уміння працювати з текстом; виховувати доброту, прагнення допомогти ближньому.


Мета: повторити й узагальнити навчальний матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою їх корекції; розвивати навички усного та писемного мовлення, творчі здібності учнів, пам’ять; виховувати почуття справедливості, поваги до людей добрих та працьовитих.


Мета: допомогти учням глибше зрозуміти характер героїні та його значення для розкриття головної думки твору; розвивати писемне мовлення учнів, образне та логічне мислення, уміння працювати з текстом художнього твору; виховувати найкращі людські якості.


Мета: ознайомити учнів із пізнішими інтерпретаціями казки Шарля Перро; учити порівнювати та відрізняти їх; розвивати навички аналізу казки, уміння висловлювати власні думки з приводу прочитаного; виховувати найкращі людські якості на прикладі позитивних героїв; прищеплювати любов до літератури.


Мета: ознайомити зі змістом твору; допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст казки; розвивати навички виразного читання, переказу основних епізодів казкової історії; виховувати на прикладі характеру головної героїні кращі людські якості.


Мета: допомогти учням глибше засвоїти поняття про літературну казку; ознайомити з життям і творчістю основоположника європейської літературної казки Шарля Перро; розвивати навички виразного читання, переказу казок, визначення головної думки та розуміння виховних моментів; виховувати доброту, працьовитість, почуття справедливості, допитливість, фантазію та любов до читання художньої літератури.


Мета: допомогти учням глибше усвідомити зміст і художню довершеність пушкінської поезії через виразне читання; розвивати пам’ять, навички виразного, вдумливого читання віршів, уміння виявляти емоції, акторські здібності; виховувати любов до художнього слова, естетичний смак.


Мета: ознайомити зі змістом вступу до поеми О. Пушкіна «Руслан і Людмила» та його художніми особливостями; розвивати навички виразного читання, аналізу поетичного твору, уміння висловлювати свою думку щодо прочитаного; виховувати любов до художнього слова, естетичний смак.


Мета: ознайомити з поняттям «літературна казка», з творчістю О. Пушкіна — видатного російського поета, шанувальника народної казки; розвивати навички виразного читання й переказу казок, уміння давати оцінку явищам людського життя, учинкам людей; озширювати кругозір учнів; виховувати естетичні смаки, любов до художньої літератури.


Мета: повторити, систематизувати та закріпити вивчений матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою їх корекції; розвивати зв’язне писемне мовлення учнів, уміння виділяти головне, оцінювати прочитане та висловлювати й аргументувати свою думку; виховувати кращі моральні якості на основі загальнолюдських цінностей.


1-10 11-20 ... 31-40 41-50 51-60 61-69