Мета: ознайомити з фентезі як різновидом фантастичної літератури та його першим найяскравішим представником; розширити кругозір учнів, розвивати вміння орієнтуватися в літературних напрямках і течіях, критично ставитися до літературнокінематографічної та телевізійної продукції; виховувати допитливість, любов до книги, естетичні смаки.


Мета: продовжити ознайомлення учнів із твором письменниці; допомогти зрозуміти його ідейно-художні особливості; розвивати навички вдумливого, виразного читання, характеристики героїв твору на основі аналізу їхніх учинків, ставлення до них оточення, авторської оцінки; розвивати асоціативне та логічне мислення, творчу уяву; виховувати людяність, дружелюбність, почуття гумору.


Мета: ознайомити з життям і творчістю письменниці, зацікавити учнів, спонукати до читання; розвивати навички виразного читання, аналізу художнього твору, уміння висловлювати власні думки про героїв та художні якості книжки; виховувати любов до книги, прагнення до самопізнання та самовдосконалення.


Мета: розвивати навички зв’язного писемного мовлення, уміння висловлювати свої думки з приводу прочитаного; розвивати світогляд учнів, формувати вміння самостійно визначати коло читацьких інтересів, шукати потрібні твори; виховувати любов до книги, естетичні смаки.


Мета: ознайомити з найкращими творами сучасної дитячої літератури; спонукати учнів до активного читання; розвивати навички самостійного пошуку літератури відповідно до своїх уподобань; розширювати світогляд учнів, словниковий запас; виховувати високі громадянські, моральні якості характеру, естетичні смаки.


Мета: допомогти учням повторити й узагальнити знання про повість Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра»; розкрити образи головних героїв; глибше усвідомити поняття «повість»; розвивати навички переказу улюблених уривків від імені різних героїв, уміння характеризувати образи й порівнювати їх; давати оцінку діям і вчинкам героїв; зіставляти із сучасним життям; виховувати найкращі моральні якості.


Мета: допомогти учням розібратися в будові великого епічного твору; з’ясувати роль спостережень та переживань автора у творі; розвивати навички виразного читання, переказу повісті, уміння визначати сюжетні лінії та епізоди, характеризувати героїв і художні засоби, висловлювати власну думку; виховувати повагу до старших, уміння орієнтуватися в складних ситуаціях, почуття оптимізму.


Мета: допомогти учням з’ясувати, що у творі письменника сумне, а що — смішне; навчити давати оцінку зображуваному з позиції загальнолюдських моральних цінностей; розвивати навички виразного читання, переказу, визначення основних епізодів, їх аналізу, уміння висловлювати та відстоювати власні думки; виховувати почуття гумору, поваги до старших, найкращі моральні якості.


Мета: допомогти учням усвідомити істини, що утверджує автор через образи своїх героїв; визначити рівень художньої майстерності автора; розвивати навички виразного читання, переказу великого епічного твору, його аналізу, характеристики героїв; виховувати почуття відповідальності за свої вчинки і за їх наслідки, прагнення до самовиховання та самовдосконалення.


Мета: ознайомити з пригодами героїв повісті в наступних розділах, допомогти учням розібратися в перипетіях сюжету, характерах героїв та мотивах їхніх учинків; розвивати навички виразного читання, переказу прозових творів, характеристики героїв, коректного висловлення оціночних суджень; виховувати найкращі людські якості, прагнення до самопізнання та самовдосконалення.


1-10 11-20 21-30 31-40 ... 51-60 61-69