Мета: ознайомити з життям і творчістю поета, допомогти усвідомити красу, художню майстерність його вірша «Я знаю в праосені пору…»; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричних творів, уміння висловлювати власну думку та враження від прочитаного, визначати художні засоби виразності; виховувати любов до природи, до поетичного слова; естетичні смаки.


Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника, його твором, із поняттям «епітет»; розвивати навички вдумливого й виразного читання поетичних творів, їх аналізу, уміння порівнювати й зіставляти, визначати художні прийоми й засоби; виховувати любов до природи, до художньої літератури, естетичні смаки.


Мета: ознайомити з перлинами світової поезії; дати поняття про пейзаж, епітети; розвивати навички виразного читання поезії, спостереження над ліричним твором та його аналізу; розширяти кругозір учнів; виховувати естетичні смаки, любов до природи, художньої літератури.


Мета: викликати в учнів інтерес до читання художньої літератури, творів Дж. Р. Кіплінга; розвивати навички самостійного опрацювання літератури, переказу творів, визначення їх теми та основної думки; уміння складати інсценівки та діалоги, представляти їх; виховувати любов до художньої літератури, прагнення до пізнання світу, найкращі моральні якості.


Мета: викликати в учнів інтерес до читання художньої літератури, творів Дж. Р. Кіплінга; розвивати навички самостійного опрацювання літератури, переказу творів, визначення їх теми та основної думки; уміння складати інсценівки та діалоги, представляти їх; виховувати любов до художньої літератури, прагнення до пізнання світу, найкращі моральні якості.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про повістьказку; допомогти учням усвідомити ідейно-художнє значення змальованих автором образів і картин; розвивати навички визначати головне, характеризувати героїв та висловлювати своє ставлення до них і тих моральних настанов, носіями яких вони є; виховувати любов до природи, гуманізм, естетичні почуття.


Мета: допомогти учням цілісно сприйняти історію вихованця джунглів Мауглі, навчити розрізняти реальне та фантастичне в ній, визначати закономірності життя природи та людини; розвивати навички виразного читання, переказу твору, образного та логічного мислення, характеристики героїв; виховувати гуманність, милосердя, почуття справедливості, любов до природи.


Мета: допомогти учням усвідомити зміст і значення розділів повісті «Мауглі», їх морально-етичні настанови; розвивати навички виразного читання, аналізу образів та художніх прийомів, стислого й детального переказу; виховувати найкращі людські якості.


Мета: допомогти учням усвідомити багатство й різноманітність життєвого простору, відображеного у творі Кіплінга; розвивати навички виразного читання, переказу прозового твору, визначення головних епізодів, цілісного сприйняття великого за обсягом тексту; виховувати прагнення до пізнання закономірностей світобудови й сенсу життя, почуття справедливості.


Мета: допомогти учням глибше ознайомитися з ідейно-художнім змістом розділів твору; розвивати навички виразного читання, переказу, виділення основних епізодів та визначення їхньої ролі в повісті-казці, характеристики героїв; виховувати гуманність, любов до художньої літератури, допитливість.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-69