Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника; розвивати навички виразного читання, переказу ключових епізодів, їх аналізу; виховувати інтерес до читання художньої літератури, допитливість, прагнення до пізнання світу.


Мета: систематизувати й узагальнити знання з теми; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою їхньої корекції; розвивати образне та логічне мислення учнів, пам’ять, уміння формулювати власну; виховувати найкращі людські якості на прикладі позитивних героїв вивчених творів.


Мета: розвивати в учнів творчі здібності, ініціативність та здатність працювати в команді; дослідницький пізнавальний інтерес; уміння самостійно знаходити інформацію, орієнтуватися в ній та використовувати і подавати її у вигляді оформленого результату діяльності.


Мета: поглибити знання учнів про аналіз драматичного твору та образ-персонаж; розвивати логічне мислення, творчу уяву; сприяти становленню гуманних стосунків між людьми, виховувати самокритичність, прагнення до самовдосконалення.


Мета: допомогти учням з’ясувати, як художньо втілюється головний конфлікт п’єси — протистояння добра і зла; розвивати образне та логічне мислення, навички читання за ролями, переказу твору та його оцінювання; виховувати почуття людської гідності, толерантності, гуманізму.


Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст казки, особливості драматичного твору; розвивати навички виразного читання, переказу, визначення головних епізодів, характеристики героїв; уміння висловлювати свою думку щодо прочитаного; виховувати гуманістичні ідеали — совісті, справедливості, добра та милосердя.


Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника, зацікавити учнів і спонукати їх до читання; дати поняття про драматичний твір; розвивати творчі здібності, навички виразного читання драматичних творів, інсценізації; виховувати прагнення до самоосвіти та самовдосконалення.


Мета: допомогти учням осягнути велич краси та сили людського серця, справжньої дружби; розвивати образне та логічне мислення, уміння визначати головний конфлікт казки та способи його розв’язання; розвивати уміння висловлювати власну думку, зіставляти фантастику й реальність; виховувати щирість, вірність у дружбі, почуття відповідальності за свої вчинки.


Мета: допомогти учням сприйняти великий за обсягом твір цілісно; з’ясувати його ідейно-художні особливості; розвивати навички виразного читання, аналізу художнього твору, образне та логічне мислення; виховувати силу волі, цілеспрямованість, вірність у дружбі, людяність.


Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст казки, сприйняти її моральні настанови; розвивати образне мислення, навички виразного читання, переказу, аналізу образів, художнього тексту; виховувати цілеспрямованість, доброту, милосердя.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-69