Є. Дудар «Лісова казка». «Червона Шапочка». Прихований зміст творів

Мета:  ознайомити школярів з програмовими сатиричними оповідями сучасного письменника-гумориста, які спонукають до роздумів про довколишній світ і себе в ньому, визначити прихований зміст цих творів та прокоментувати його; розвивати логічне мислення, спостережливість, уміння зіставляти описане у творах із сьогоднішнім реальним життям; формувати життєстверджувальні, оптимістичні настрої, уміння тактовно реагувати на іронію, гумор; виховувати гордість за свій рідний край, народ; прищеплювати повагу до творчості Є. Дудара; вчити шанувати культурну духовну спадщину українців.

Тип уроку:  формування вмінь і навичок.

Обладнання:  портрет Є. Дудара, виставка книг гумориста, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Розгадування кросворду: «Є. Дудар. "Слон і Мухи”»

Учні класу розподіляються на дві команди. Протягом п’яти хвилин  їм необхідно заповнити пусті клітинки кросворду. Переможці ті, хто швидше виконає завдання та дотримається визначеного часу.

 

По вертикалі: 1. Місце, де відбувалися збори Мух. (Спина)

По горизонталі: 1. Як у творі названа учена Муха? (Найсерйознішою) 2. Жанр усної народної творчості, який згадується в гумористичній оповіді. (Приказка) 3. Назва заходу Мух. (Симпозіум)  4. Негативна риса Слона, на думку Мухи. (Неповоротність) 5. «Слон — істота, не пристосована зовсім до життя»,— так зазначила Муха… (Оратор)

2. Бесіда за питаннями

-  Яку роль в житті українців відіграє гумор?

-  Назвіть відомих вітчизняних письменників-гумористів. Чим вони вам запам’ятались?

-  Які гумористичні жанри є в художній літературі?

-  Прокоментуйте, що означає фраза: «Сміх «лікує» людей».

-  У чому, на ваш погляд, магічна сила гумору?

-  Чим вражають вас прочитані твори Є. Дудара? В чому полягає їх виховне значення?

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

ІV. Основний зміст уроку

1. Є. Дудар. «Лісова казка»

1.1. Виразне читання твору.

1.2. Тема:  зображення «правильного» ведення справ у лісовому господарстві.

1.3. Ідея: засудження невміння вести господарство та знищувачів лісу.

1.4. Основна думка: справжній господар той, хто бережливо ставиться до природи, її скарбів, а не той, хто намагається бездумно (за вказівками керівництва) її знищувати.

1.5. Жанр: казка для дорослих (за визначенням Є. Дудара), сатирична оповідь.

1.6. Композиція.

Експозиція:  знайомство з роботою лісового господарства під керівництвом Ведмедя.

Зав’язка: намагання Ведмедя миттєво виконати завдання, інструкцію, рекомендації, накази вищих інстанцій,тим самим завдаючи шкоди лісу.

Кульмінація: замість колод лісгосп надав вищим інстанціям інформацію та трухляві палиці з ліщини.

Розв’язка: ліквідація лісгоспу, пропозиція Ведмедя зайнятися землеробством.

1.7. Проблематика:

-  людина і природа;

-  керівник і підлеглий;

- відповідальність і байдужість.

1.8. Словникова робота.

-  Інвентаризація — періодична перевірка наявності і стану матеріальних цінностей і грошей.

- Брошура (від франц. brochure) — друковане видання невеликого обсягу (від 5 до 48 сторінок).

- Буклет (від франц. bouclette) — друкований витвір на одній сторінці, складений і зігнений паралельно, як ширма.

1.9. Обговорення змісту твору. Бесіда за питаннями:

-  Що вам відомо про казку як жанр художньої літератури? Чим вона повчальна?

-  Які літературні казки ви пам’ятаєте?

-  Яким ви уявляєте Ведмедя-людину? Стисло охарактеризуйте цього персонажа.

-  З чим пов’язане бездумне ставлення керівництва до лісу?

- Опишіть колоду, яку отримав Ведмідь одного сонячного ранку. («Колода була незвичайна. На корі висічено якісь знаки. Збоку на шнурочку теліпалася сургучева печатка»). Що вона вам нагадує?

-  Для чого автор використовує у творі не листи, а колоди?

-  Як Ведмідь реагував на інструкції, накази зверху?

-  Назвіть організації, яким лісгосп був підзвітним. (Трестоб’єднання, міністерство, главк)

-  Яким чином Ведмідь виконував інструкції зверху? («Ведмідь скликав загальні збори. Намітили рубежі. Взяли зобов’язання. Врізали. Відправили»)

-  Які інструкції повинен був виконувати лісгосп? (Провести інвентаризацію)

-  Чи мав право Ведмідь не виконувати інструкції зверху?

-  За що лісгосп отримав подяку від вищої інстанції? («…За вчасне вжиття заходів по охороні лісу»)

-  Які ділові папери згадуються у творі? (Доповідна і пояснювальна записки, звіт про виконану роботу)

-  Як керівник лісового господарства ставиться до вказівок вищих інстанцій? Чим це пояснити?

-  За що дорікав керуючий трестом Ведмедю? («…Річний звіт лісгосп надіслав на трухлявій палиці з ліщини»)

-  У чому полягала причина ліквідації лісового господарства?

-  Яку роботу запропонував Ведмідь своїм підлеглим замість вирубки лісу?

-  Чи буде, на ваш погляд, плідною робота Ведмедя та його підлеглих під час землеробства?

-  В чому повчальне значення даного твору?

1.10. Складіть схему користування (знищення) лісгоспом державним майном, наданим природою.

 

2. Є. Дудар. «Червона Шапочка»

2.1. Виразне читання твору

2.2. Тема: зображення зневажливого ставлення шістнадцятирічної дівчини до дорослих, людини похилого віку.

2.3. Ідея: прагнення письменника засудити на прикладі героїні твору неповагу до людей, негативної поведінки у суспільстві; застосування у мові народної лексики.

2.4. Основна думка: вихованість, уміння грамотно спілкуватися, поважно ставитися до оточуючих — основні вимоги до сучасної молоді.

2.5. Жанр: стара казка на новий лад (за визначенням автора); сатирична оповідь.

2.6. Композиція.

Експозиція:  знайомство із сучасною Червоною Шапочкою, її подорож до бабусі.

Зав’язка:  зустріч героїні з Вовком.

Кульмінація:  зневажливе ставлення Червоної Шапочки до бабусі, категорична розмова з мисливцем.

Розв’язка:  зникнення героїні твору, її пошуки мамою.

2.7. Обговорення ідейного змісту твору. Бесіда за питаннями:

-  Як асоціюється назва сатиричної оповіді з дитячою казкою?

-  Застосовуючи текст твору, опишіть зовнішність сучасної Червоної Шапочки. («Дівчина гарненька, ставненька. Нижню половину її вроди облягали вичовгані джинси. Верхню — розписаний незрозумілими гаслами балахон. На голові хвацько сиділа червона шапочка»)

-  Чому Є. Дудар не зазначає назву села, в якому жила героїня твору?

-  З чим пов’язане те, що дівчина мала таке цікаве ім’я — Червона Шапочка? (Подарунок від бабусі на день шістнадцятиріччя. За те її і називали Червоною Шапочкою)

-  Чому Червона Шапочка не поспішала до бабусі?

-  Вмотивуйте, чи мала вона право з’їсти харч, призначений до бабусі? Як це її характеризує?

-  Яким у творі зображений Вовк? («Страшенний, величезний. Очі голодним вогнем світяться») Чому дівчина його не злякалася? («— Пішов геть, шкет нещасний. Ще не таких бачила»)

-  Чим Червона Шапочка довела свою зверхність над хижим звіром? («Дихнула перегаром вина й тютюну. Вовк очманів»)

-  Як внучка ставиться до бабусі? Наведіть приклади з твору. Чим пояснити таку поведінку Червоної Шапочки?

-  Чи можна вважати, що для бабусі внучка становить більшу небезпеку і загрозу, ніж Вовк? Відповідь обґрунтуйте.

-  Як бабуся зустріла свою внучку? Чому її радість раптово змінилась жахом?

-  Що відчувала бабуся, на ваш погляд, коли Червона Шапочка вимагала у неї гроші? Опишіть становище старої людини, опираючись на текст твору. («Бабуся витріщилася на внучку. …Тремтячими руками дістала вузлика. Розв’язала. Подала Червоній Шапочці свою пенсію»)

-  Чим помешкання бабусі привабило мисливця? («Дивіться, біля хати лежить загнаний вовк, язика висолопивши і хвоста відкинувши. А з хати доноситься схлипування бабусі»)

-  Чому мисливець не зміг допомогти захистити бабусю від внучки? («А ти у родинні справи не вмішуйся. Браконьєр нещасний. Ось напишу на тебе скаргу, що ти вбив вовка, обікрав старушенцію і приставав до мене. Тоді закукурікаєш...» «А тут жилки в нього затрусилися. Він згадав свою жінку молоду. Діточок білочубих. І, знітившись, почав задкувати до виходу»)

-  Як на ваш погляд, що винесла Червона Шапочка у вузлику з хати бабусі?

-  Висловіть власні припущення стосовно того, куди могла зникнути героїня твору.

-  Чи є у вас життєві приклади, коли діти зневажливо ставляться до своїх батьків, людей похилого віку?

-  Як сам автор ставиться до своїх героїв? Чому він звертається з проханням про допомогу до читача?

 

2.8. Міні-дискусія. Обговорення питання:

-  Яким повинно бути виховання дитини в сім’ї?

-  Чому надмірна ласка, опіка перешкоджає повноцінному формуванню особистості?

2.9. Гра «Мікрофон». Стисло надати відповіді на запитання:

- Які заходи перевиховання Червоної Шапочки ви б запропонували?

 

2.10. Складіть інформаційне ґроно щодо характеристики головної героїні твору.

 

 

2.11. Визначте правильне твердження.

Завдання: відповідаючи «Так» чи «Ні», намагайтеся посилатися на текст твору для підтвердження власної думки.

-  Червона Шапочка жила з мамою в лісі. (Ні)

-  Для бабусі мати передала пиріг і пляшку вина. (Так)

-  Вовк з’їв Червону Шапочку. (Ні)

-  Дівчина образливо назвала Вовка шкетом. (Так)

-  Червона Шапочка каталася на Вовкові майже добу. (Ні)

-  Вовк очманів від зовнішнього виду героїні. (Ні)

-  Бабуся не приготувала їжі, бо захворіла. (Так)

-  Стара не дала дівчині грошей за відсутності пенсії. (Ні)

-  Мисливець перелякався внучки, бо та звинуватила його у крадіжці майна бабусі. (Так)

-  Зайшовши до хати старої, Червона Шапочка спершу попросила у неї гроші. (Ні)

-  Від слів-звинувачень дівчини у мисливця затрусилися руки і ноги. (Ні)

-  Почувши погрози від Червоної Шапочки, мисливець згадав про свою жінку і дітей. (Так)

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2.12. Пошукове завдання: виписати з твору слова-жаргони, які застосовує у своїй мові Червона Шапочка. («Шкет нещасний», «чао предкам», «дай щось пошамати», «давай бабки»)

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Проведення тестового опитування «Лісова казка»

1. Першу чергову колоду лісове господарство отримало:

а) на початку вересня; б) наприкінці зими; в)  одного сонячного ранку;  г) напередодні свята.

2. На корі колоди можна було побачити:

а) різни комах; б) пошкодження; в) смуги білого кольору; г)  висічені якісь знаки.

3. Перша вказівка до лісгоспу надійшла з:

а) тресту; б) главку; в) міністерства; г) міськвиконкому.

4. Перед тим як вирізати першу партію дерев, Ведмідь:

а) почав гримати на працівників; б) запропонував провести інвентаризацію; в) скликав загальні збори;  г) оголосив правила техніки безпеки.

5. З якою метою лісгоспом були відправлені перші колоди до тресту і главку:

а) Бо не було на чому писати; б) надати звітність; в) оформити пояснення; г) із зазначенням переліку заходів щодо дотримання правил техніки безпеки.

6. Кількість колод, які Ведмідь отримав вдруге:

а) сто; б) п’ятдесят; в) тридцять; г) десять.

7. Звіт лісгоспу з п’ятдесяти колод, відправлений вдруге, містив:

а) підсумки виконаної роботи організації за рік; б) результати інвентаризації; в) доповідь керівника на конференцію; г) план роботи на перше півріччя поточного року.

8. Документ, який міністерство вислало до лісгоспу:

а) наказ; б) розпорядження; в)  брошуру;  г) постанову.

9. На ста п’ятдесяти колодах з міністерства роз’яснювалося, як:

а) правильно розуміти вказівки, викладені в брошурі; б) розшифрувати буклет із главку; в)  оберігати ліс від паразитів; г) запобігти нещасливих випадків у роботі.

10. За що хвалили лісове господарство?

а) Вчасне вжиття заходів по охороні лісу; б) регулярне виконання плану; в) якісну інвентаризацію; г) неухильне дотримання правил техніки безпеки.

11. Дерево, на трухлявій палиці якого лісгосп надав звіт тресту:

а) дуб; б) дика яблуня; в) осина; г) ліщина.

12. У наказі, який оформлено на виламаній із стільця ніжці, повідомлялося, що лісгосп:

а) своєчасно виконав річний план; б) не керувався у своїй діяльності інструкцією щодо збереження лісу від буреломів; в)  ліквідується;  г) нагороджується грамотою міністерства.

«Червона Шапочка»

1. Червона шапочка головної героїні — подарунок на шістнадцятиріччя:

а) батька; б) мати; в) друзів; г) бабусі.

2. Щоб відвідати бабусю, мати запропонувала взяти дочці:

а) пиріг і пляшку вина; б) смажену качку і торт; в) вишиваний рушник і печиво; г) цукерок і пляшку молока.

3. Як і в справжній казці, бабуся Червоної Шапочки жила:

а) неподалік від річки; б)  за лісом; в) у багатоповерховому будинку; г) за високою горою.

4. По дорозі до бабусі внучка:

а) зустрілася з друзями; б) з’їла провізію, яку несла; в) вирішила скупатися в річці; г) відвідала кінотеатр.

5. Яким у творі зображений Вовк?

а) Невеликим і красивим; б) страшенним і величезним; в) вихованим і порядним; г) розумним і кмітливим.

6. Від чого очманів Вовк?

а) Уживання спиртного; б) подиху Червоної Шапочки; в) пахощів парфумів дівчини; г) надзвичайної краси героїні.

7. Через що Червона Шапочка потрапила до бабусі тільки в ранці? Бо:

а) заблукала в лісі; б) вимушена була переховуватися від бандитів; в) каталася на Вовкові;  г) перебувала на дискотеці.

8. Як привіталася внучка з бабусею?

а)  «Чао предкам!» б) «Привіт, стара!» в) «Здоровенькі були!» г) «Доброго ранку, бабусю!»

9. Прибувши до бабусі, Червона Шапочка попросила стару, щоб та їй:

а) випрала джинси; б) дала гроші;  в) заспівала колискової; г) подарувала помаду.

10. Проходячи ковз хату бабусі, мисливець побачив:

а) гарний квітник; б) відчинені двері; в) вишневий садок; г) загнаного Вовка.

11. Червона Шапочка назвала мисливця:

а) лягавим; б) злочинцем; в) браконьєром; г) винищувачем всього живого.

12. Від чого у мисливця «жилки затрусилися»:

а) Погроз Червоної Шапочки; б) виду Вовка; в) промови бабусі; г) бо загубив документи.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 0,5 бала.

         2. Робота на картках

Картка № 1

1. Як ви вважаєте, хто винний у тому, що виникла необхідність ліквідувати лісгосп («Лісова казка»)? Відповідаючи, наведіть переконливі арґументи.

2. Чим, на ваш погляд, пояснити боязливе ставлення Червоної Шапочки («Червона Шапочка»)? Чому він виконує всі накази дівчини?

3. Художній засіб, який Є. Дудар використав у фразі твору «Червона Шапочка»: «Очі… вогнем світяться»:

а) епітет; б) метафору;  в) гіперболу; г) порівняння.

Картка № 2

1. Доведіть, що твір Є. Дудара «Червона Шапочка» — це стара казка на новий лад. Наведіть переконливі обґрунтування.

2. Висловіть своє ставлення до Ведмедя — виконавця всіх наказів, розпоряджень, інструкцій («Лісова казка»). Відповідь арґументуйте.

3. Керуючий трестом дорікав Ведмедю за те («Лісова казка»), що лісгосп:

а) не вжив належних заходів щодо запобігання пожежі в лісі; б) надіслав річний звіт на трухлявій палиці; в) вчасно не реагував на зауваження; г) не виконав розгорнуту інструкцію.

 

Картка № 3

1. Поміркуйте, хто у творі «Лісова казка» є злочинцем, винищувачем лісового господарства. Відповідь вмотивуйте.

2. Як ви вважаєте, чи можна виправдати поведінку Червоної Шапочки з оточуючими її героями («Червона Шапочка»)? Хто, на ваш погляд, винен у поганому вихованні дівчини?

3. Про яку деревину згадує Червона Шапочка, співаючи про коханого («Червона Шапочка»)?

а) Осину; б) березу; в) горобину;  г) клен.

Картка № 4

1. Висловіть свої припущення щодо продовження казки «Червона Шапочка». Чи знайде мати дочку? Які пояснення надасть дівчина тій стосовно своєї відсутності?

2. Як на вашу думку, з чим пов’язане оптимістичне закінчення твору «Лісова казка»? Яку роботу ви б запропонували Ведмедю? Свої пропозиції обґрунтуйте.

3. У зв’язку з ліквідацією лісгоспу Ведмідь запропонував своїм підлеглим зайнятися:

а) мисливством; б)  землеробством;  в) рибальством; г) скотарством.

Картка № 5

1. Яким, на ваш погляд, повинен бути господар, керівник організації? Вмотивуйте, чи варто йому ознайомитися з твором Є. Дудара «Лісова казка»?

2. Порівняйте Червону Шапочку — героїню старої казки і казки на новий лад. Зробіть висновок.

3. Як назвала Червона Шапочка Вовка, вперше побачивши його («Червона Шапочка»):

а) чудовиськом; б) цуценям; в) шкетом;  г) злодюгою.

Картка № 6

1. Поміркуйте, який сміх застосовує Є. Дудар у творі «Червона Шапочка». Відповідаючи, посилайтеся на приклади з твору.

2. Чому, на вашу думку, автор «Лісової казки» обрав для свого твору жанр казки та ще й для дорослих? Над чим він змушує задуматися читача?

3. Який примірник відправив Ведмідь у міністерство після проведення інвентаризації («Лісова казка»)?

а) Перший; б) другий; в) третій;  г) п’ятий.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів

VІІІ. Домашнє завдання

Підготуватися до написання твору про виховне значення гумору і сатири в житті людини.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: