Структурна й функціональна організація клітин

Цілі уроку: ознайомити учнів зі структурною організацією клітини, її органелами й функціями, які вони виконують.

Обладнання й матеріали: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Схема будови клітини», «Різноманітність клітин людини», «Будова молекули білка».

Базові поняття й терміни: клітина, органели, мембрани, цитоплазма, ендоплазматична сітка, рибосоми, комплекс Гольджи, лізосоми, мітохондрії, клітинний центр, ядро, ядерце.

Концепція уроку

Обговорити з учнями особливості будови клітин людини; звернути увагу, що кожна клітина складається з окремих відносно відокремлених частин (органел); розповісти про особливості будови й функції органел клітини.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Які функції виконують ліпіди?

2. Які функції виконують вуглеводи?

3. Які хімічні елементи входять до складу клітин?

Повідомлення учнів

1. Будова й функції мітохондрій.

2. Будова й функції ядра клітини.

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з обговоренням доповідей і заповненням таблиці

Органели

Особливості будови

Функції

Цитоплазма

Високовпорядкована колоїдна система, для якої характерний постійний рух її колоїдних часток та інших компонентів

Забезпечує проходження переважної більшості процесів клітинного метаболізму,

зв’язує всі структури клітини в єдину систему

Ендоплазматична

сітка

Представлений системою

дрібних вакуолей і канальців, які сполучені один з одним і обмежені одинарною мембраною.

Розрізняють два типи ендоплазматичної сітки: гладка (позбавлена рибосом) і шорстка (має рибосоми на мембранах)

На гладкій ендоплазматичній сітці синтезуються ліпіди, здійснюється обмін деяких полісахаридів. Основна функція шорсткої сітки — синтез білків

Комплекс

Гольджи

Представлений системою диктіосом — плоских мембранних мішечків (цистерн), розподілених у цитоплазмі окремо або

пов’язаних у загальну мережу

Модифікація білків, упаковка секретованих продуктів у гранули, синтез деяких

полісахаридів, формування клітинної мембрани, утворення лізосом

Лізосоми

Пухирці, оточені одинарною мембраною, які містять набір

гідролітичних ферментів

Перетравлення харчових часток і руйнування клітинних структур після закінчення терміну їх функціонування

Мітохондрії

Складаються з двох мембран (зовнішньої і внутрішньої) і матрикса, розташованого всередині мітохондрії. Внутрішня

мембрана утворює впинання або трубчасті вирости. Зовнішня мембрана гладка. Утворення нових мітохондрій відбувається шляхом поділу старих

Утворення енергії в процесі біологічного окиснення (тканинного або клітинного

дихання)

Рибосоми

Частки складної форми, які мають у складі дві субодиниці (велику й малу)

Здійснення біосинтезу білка

Клітинний центр

Складається з центріолей (зазвичай їх дві пари), що мають форму порожнистого циліндра 0,3–0,5 мкм завдовжки

й 0,15 мкм завширшки

Бере участь у процесах поділу клітин

Ядро

Форма ядра сферична або

еліпсоїдна. Оточена ядерною оболонкою, що складається з двох мембран. Ядерна оболонка в багатьох місцях пронизана порами, на краях яких зовнішня мембрана переходить у внутрішню. Усередині заповнене каріоплазмою, в якій розташовані хроматин і ядерця

Керує білковим синтезом, фізіологічними й морфологічними процесами у клітині. Забезпечує збереження й відтворення генетичної інформації

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Які функції виконують рибосоми?

2. Які функції виконують мітохондрії?

3. Розкажіть про особливості будови ядра. Самостійна робота учнів

Запропонуйте гіпотезу, що пояснює, чому в клітині виникли органоїди. (Як правило, розглядаються варіанти двох основних гіпотез — симбіогенезу (органоїди утворені з бактерій-симбіонтів) та інвагінації (органоїди утворені шляхом впинання клітинних мембран).)

V. Домашнє завдання


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: