Значення опорно-рухової системи. Кісткова, хрящова і м’язова тканини

Цілі уроку: розглянути значення опорно-рухової системи в життєдіяльності людини, ознайомити учнів з особливостями будови кісткової та хрящової тканин.

Обладнання й матеріали: таблиці «Скелет людини», «Мікроскопічна будова кісткової і хрящової тканини», різні кістки людини, декальцинована й випалена кістки, мікроскопи, мікропрепарати тканин людини.

Базові поняття й терміни: опорно-рухова система, скелет, зв’язки, м’язи, кісткова тканина, остеоцити, колаген, мінеральні речовини, хрящова тканина, хондроцити, гіаліновий хрящ,

еластичний хрящ, волокнистий хрящ, м’язові тканини, кістки, трубчасті, короткі та плоскі кістки, жовтий і червоний кістковий мозок, надкістниця.

Концепція уроку

Розповісти про значення опорно-рухової системи; визначити основні функції опорної системи людини й описати її основні елементи: скелет і зв’язки; ознайомити учнів з основними типами кісток: трубчастими, короткими і плоскими; показати, які функції виконує кожний із цих типів кісток і як це відбивається на їх будові; розглянути внутрішню будову кісток; розповісти про функції та значення червонного й жовтого кісткового мозку; описати механізм росту кісток, звернути увагу на роль надкістниці в цьому процесі; підкреслити, що кістка є живою тканиною й постійно оновлюється, знищуючи старі клітини

й відтворюючи нові; описати будову кісткової, хрящової та м’язової тканин, установити зв’язок їх будови з функціями, що виконуються.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Які типи м’язової тканини ви знаєте?

2. Які типи сполучної тканини ви знаєте?

3. Які типи сполучної тканини виконують опорні функції?

4. Перелічіть основні відмінності сполучної тканини від інших типів тканин.

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Функції скелета:

- захисна;

- опорна;

- локомоторна.

Функцію захисту виконують окремі частини скелета: череп захищає мозок, ребра — серце й легені тощо. Скелет є жорсткою опорою, яка слугує каркасом тіла, допомагає йому зберігати певну форму та полегшує пересування. Внутрішні органи також прикріплюються до скелета. Скелет є місцем прикріплення м’язів. Під час їх скорочення частини скелета працюють як важелі, що дозволяє робити різноманітні рухи. Основу скелета людини складають хрящова та кісткова тканини. Хрящова тканина складається з клітин (хондробластів), що занурені в пружну основну речовину — хондрин (містить волокна, що складаються з колагену).

Кісткова тканина складається з клітин (остеобластів), що занурені у звапнілу основну речовину (30 % її складають органічні сполуки, в основному колагенові волокна, а 70 % — неорганічні, в основному гідроксіапатит).

Типи кісток

Типи кісток

Особливості будови

Приклади

Трубчасті

кістки

Порожнисті всередині, містять компактну

(всередині кісток) і губчасту (на кінцях кісток)

речовину. У порожнині трубчастих кісток розташований жовтий кістковий мозок

Плечова, променева,

стегнова, гомілкова

Короткі

кістки

Складаються переважно з губчастої речовини,

містять червоний кістковий мозок

Кістки зап’ястка,

плюсни та хребта

Плоскі

кістки

Складаються переважно з губчастої речовини,

містять червоний кістковий мозок

Кістки черепа, лопатки, ребра, тазові кістки

Червоний кістковий мозок — містить стовбурові клітини, попередники клітин крові й лімфоцитів.

Жовтий кістковий мозок — представлений в основному жировою тканиною.

Ріст кісток у товщину (концентричний) забезпечується надкістницею, яка покриває кістку зверху.

IV. Виконання лабораторної роботи

Лабораторна робота № 1. Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин

Мета: ознайомитися з кістковою, хрящовою та м’язовою тканинами людини, розглянути взаємозв’язок їх будови з функціями, що виконуються.

Обладнання й матеріали: мікроскоп, постійні мікропрепарати кісткової, хрящової та м’язової тканин людини, інструктивна картка для виконання лабораторної роботи, підручник.

Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.

2. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати кісткової тканини. Зверніть увагу на особливості її будови: форму клітин, їх розташування в тканині, наявність міжклітинної речовини.

3. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати хрящової тканини. Зверніть увагу на особливості її будови: форму клітин, їх розташування в тканині, наявність міжклітинної речовини.

4. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати м’язової тканини. Порівняйте будову кісткової, хрящової та м’язової тканин.

5. Зробіть висновок, в якому укажіть, як будова тканин пов’язана з функціями, що вони виконують, і занесіть його до зошита.

V. Домашнє завдання


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: