Паливна промисловість (частина 2)

Мета: охарактеризувати склад, особливості розвитку і розмі­щення галузей паливної промисловості (нафтової, газової), зна­чення цих підгалузей у господарстві України; розвивати навички аналізу статистичного матеріалу, навички роботи з контурною картою; уміння працювати з настінною картою; виховувати економічне мислення, заощадливість у використанні паливних ресурсів.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

III. Вивчення нового матеріалу

IV. Закріплення знань

V. Контроль та самоперевірка знань

VI. Домашнє завдання

Матеріали до етапів уроку

І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань

1. Охарактеризуйте сировинну базу паливної промисловості. Назвіть основні райони видобутку вугілля.

2. Як гірничо-геологічні умови видобутку кам’яного вугілля впливають на його собівартість?

3. У яких галузях господарства використовують кам’яне вугілля?

4. Які проблеми існують у шахтарському Донбасі? Запропонуйте шляхи їх розв’язання.

5. Охарактеризуйте екологічні проблеми галузі та шляхи виходу з них.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Чому для України надзвичайно важливою є проблема засто­сування енергозбережних технологій?

III. Вивчення нового матеріалу

1. Нафтова та газова промисловість

Нафта і природний газ відіграють важливу роль в економіці країни. Нафта використовується як сировина для виготовлення паливно-мастильних матеріалів, до яких відносять бензин, газ, дизельне паливо; також на нафтопереробних заводах виробля­ють мазут, бітум, мастила. Природний газ використовується як паливо в промисловості і побуті, це найбільш ефективний вид палива, і до того ж собівартість його видобутку досить незначна. Нафта і природний газ — дуже цінна сировина для хімічної про­мисловості. З них виробляють пластмасу, штучні волокна, лаки, фарби, гуму, мінеральні добрива. Незважаючи на зменшення видобутку нафти та газу за останні роки Україна має великі по­тужності з переробки нафти (завантажені менш як на половину) і дуже значні за обсягами газосховища, які можна наповнювати російським газом під час транспортування до країн Центральної та Західної Європи. Використання цих резервів дасть можливість для отримання додаткових надходжень до бюджету країни.

Україна за рахунок власних ресурсів забезпечує себе паливом лише на третину, тому імпорт енергоносіїв відіграє велику роль у сучасній економічній ситуації. Зараз головним постачальником нафти є Росія, природного газу — Росія і Туркменістан, тому гострою для України є проблема урізноманітнення зовнішніх джерел надходження цих паливних ресурсів, що дозволить змен­шити економічну залежність від цих країн.

Але ще більшою проблемою стає нераціональна структура споживання імпортної сировини. Через застарілі технології Укра­їна споживає невиправдано багато газу (як у промисловості, так і в побуті), а це призводить до подорожчання продукції та знижує конкурентоспроможність вітчизняних виробників на світовому ринку. Тому країна, яка не має достатньої кількості паливних ресурсів, повинна розробляти та застосовувати енергозбережні технології в усіх сферах господарства.

IV. Закріплення знань

Завдання 62. Назвіть основні райони видобутку нафти і газу. В яких галузях господарства використовують нафту і газ? Про­аналізуйте видобуток нафти та природного газу у 2003–2007 ро­ках. Які сталися зміни? Які чинники розміщення підприємств галузі? (Картки чинників.)

Територією України проходять транзитні нафто- і газопроводи з Росії до держав Європи. Які можливості має Україна у зв’язку з цим? Як називаються ці нафто- і газопроводи?

За картою «Паливна промисловість» атласу знайдіть терито­рії України, де відсутні родовища нафти, але є нафтопереробні заводи (НПЗ). Чим можна пояснити розміщення цих заводів? (Картки чинників.)

З видобуванням нафти тісно пов’язана її переробка. Нафто­переробні заводи (НПЗ) розміщені таким чином, що перша група підприємств орієнтується на райони видобування сировини; друга група заводів — на пункти перевалки нафти з морського тран­спорту на залізничний; третя група підприємств орієнтується на магістральні нафтопроводи.

До екологічних проблем галузі відносять забруднення по­верхневих та підземних вод, ґрунтів нафтопродуктами, а також повітря внаслідок їх переробки та спалювання. Дуже негативно на навколишнє середовище впливають наслідки техногенних аварій у районах видобування та транспортування нафти та при­родного газу.

Назвіть найбільші НПЗ. Яку продукцію вони виробляють?

V. Контроль та самоперевірка знань

Соціогеографічний практикум

1. Основна продукція НПЗ — бензин, гас, мастила тощо.

А. Як відреагує внутрішній ринок продуктів харчування України на підвищення цін на нафту на світовому ринку? Для відповіді на це запитання складіть логічний ланцюжок, використовуючи свої варіанти ланок, або підказки:

плата за імпортну сировину;•

мита за перетинання кордону;•

переробка на НПЗ;•

споживачі нафти (у тому числі сільськогосподарська • техніка);

собівартість сільськогосподарської продукції;•

переробка і перевезення сільськогосподарської продук­ції;

роздрібна торгівля.•

Б. Чому, як ви вважаєте, у результаті зниження цін на нафту та газ на світових ринках (упродовж 2008 р.) ціни на вну­трішньому ринку України знизились на 20 % менше, ніж у країнах Західної Європи?

Примітка. Митниця — державна служба, головним завдан­ням якої є захист економічних інтересів держави, у тому числі поповнення державного бюджету за рахунок митних зборів на товари, що перетинають кордон. Мита розрізняються залежно від виду товару, вони можуть бути пільговими на яку-небудь продукцію (за рішенням Кабінету Міністрів).

В окремих випадках проводиться політика державного регу­лювання цін (наприклад, на продукти харчування).

2. З’ясуйте вартість 1 літра бензину. У яку суму обійдеться сімейному бюджету заправлення автомобільного бака паль­ним (40 літрів)? Скільки коштуватиме одна поїздка на дачу (у село, до родичів тощо)? Порівняйте цю суму з вартістю квитків громадського транспорту. Що вигідніше? (В автомо­білях середнього класу витрата бензину становить приблизно 10 літрів на 100 км.)

VI. Домашнє завдання

Попитайте батьків про «віялове відключення електроенергії».

Читати відповідний матеріал підручника.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: