Трудові ресурси і зайнятість населення

Мета: дати визначення й охарактеризувати поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення», «безробіття»; поясніти забезпеченість трудовими ресурсами різних регіонів України, їхній кількісний та якісний склад, проблеми; пояснити причини неповного використання трудових ресурсів; розвивати навички порівняння (структуру зайнятості населення в Україні з іншими країнами світу); виховувати почуття відповідальності, акцентувати увагу на значенні рівня кваліфікації трудових ресурсів для господарського розвитку країни. 

Тип уроку: комбінований. 

Структура уроку 

І. Мотивація навчальної діяльності 

ІІ. Вивчення нового матеріалу 

ІІІ. Первинна перевірка засвоєних знань 

IV. Закріплення знань 

VI. Домашнє завдання 

Матеріали до етапів уроку 

І. Мотивація навчальної діяльності 

Завдання 46. Географічне аудіювання 

Сучасна ситуація на ринку праці 

Нова ситуація на ринку праці України, коли в більшості регіонів людей, що шукають роботу, набагато більше, ніж вільних робочих місць, стає причиною конкуренції між працівниками. Роботодавець тепер має велику можливість вибору і висуває більш високі вимоги до працівників: до їхніх знань, умінь, дисципліни та організованості. Все більше з’являється робочих місць у малих підприємствах, де вже недостатньо бути простим виконавцем, а необхідно вміти самостійно приймати рішення. 

Крім того, умови життя і вимоги до працівників так швидко змінюються, що раз здобута освіта вже не може забезпечити конкурентоспроможність на ринку праці на все подальше життя. Тому сучасний працівник повинен здобувати нові знання і вміння, тобто займатися самоосвітою. 

Чим більше видів діяльності освоїла людина, тим упевненіше, «стійкіше» вона почуває себе на ринку праці. 

Питання до тексту. Що таке ринок праці? Яка сучасна ситуація на ринку праці? Наведіть приклади своїх знайомих (знайомих батьків), які змінили набуту раніше професію на нову, для того, щоб швидше пристосуватися до мінливих умов сучас­ного ринку праці. Які ваші плани на майбутнє (у професійному плані)? Які вам потрібно мати знання, навички, щоб отримати омріяну професію? 

ІІ. Вивчення нового матеріалу 

1. Склад трудових ресурсів 

10-1 

 

ІІІ. Первинна перевірка засвоєних знань 

Завдання 44. Використовуючи теоретичні відомості і схему «Склад трудових ресурсів», визначте, під які категорії підпадають ці верстви населення: 

1. Валентина Миколаївна після виходу на пенсію стала підробляти черговою в студентському гуртожитку. 

2. В Андрія вища технічна освіта, і він шукає роботу за спеціальністю. 

3. Оленка навчається в 10 класі середньої школи. 

4. Тетяна Іванівна працює у видавництві навчальної літератури. 

5. У грудні Даринці виповниться 4 роки. 

6. Миколай Сергійович працював усе життя на шкідливому хімічному виробництві, і в 53 роки він пенсіонер. 

7. Наталка — домогосподарка, вона виховує двох чарівних малюків. 

8. Серафиму Сергійовичу 67 років, і він із задоволенням працює на дачній ділянці. 

Соціогеографічний практикум 

1. Проаналізуйте склад своєї родини з точки зору їх приналежності до певної категорії трудових ресурсів. Якщо родина не дуже велика, згадайте про інших родичів. 

2. Почитайте оголошення в газетах про прийом на роботу. Які вимоги ставляться до працівника в умовах ринку? 

Майте на увазі, що чим вищий статус фірми або організації, тим вищі вимоги висуваються до майбутнього працівника. Наприклад, в оголошенні на вакансію працівника спільного підприємства закладено такі вимоги: високий професіоналізм (який недосяжний без вищої освіти), уміння користуватися комп’ютером, водити автомобіль, обов’язкове знання іноземної мови, комунікабельність, уміння працювати в колективі (широкий перелік особистих якостей) тощо. Всього понад 20 пунктів вимог. 

Наскільки ви відповідаєте цим вимогам? Які ваші якості сприятимуть, а які шкодитимуть вашому працевлаштуванню? Чи могли б ви збільшити власні шанси на одержання престижної роботи? 

3. Уявіть собі, що ви очолюєте приватне підприємство. Які вимоги до працівника ви поставите, якщо вам потрібний: 

а) продавець на лоток продуктових товарів; 

б) старший фахівець із продажу торгово-складського устаткування; 

в) медсестра стоматологічного кабінету; 

г) прибиральниця офісу; 

д) секретар-референт директора підприємства? 

ІІ. Вивчення нового матеріалу 

2. Ринок праці. Безробіття 

Однією з рис ринкової економіки є таке хворобливе соціальне явище, як безробіття. 

У 2007 р. в Україні налічувалося 673,1 тис. осіб безробітних, що становить 3,3 % від економічно активного населення. 

Серед безробітних людей переважали ті, що були звільнені у зв’язку з реструктуризацією виробництва та скороченням штату та не працевлаштовані після закінчення навчальних закладів. Більшість із вивільнених займали робочі місця та місця, які не потребують професійної підготовки. Більше половини звільнених людей — жінки. 

Зайнятість 

Тривалий час у СРСР уважалося, що необхідно в будь-які способи уникнути безробіття, досягши повної зайнятості всього працездатного населення. Однак повна зайнятість — одне з головних гальм зміни структури господарства: тоді застарілі та неефективні види виробництв не можна було закривати, щоб люди не залишилися без роботи. Зараз інша ситуація — працюють тільки підприємства (особливо приватний сектор), які приносять прибуток. Відповідно, безробіття — це об’єктивна реальність сьогодення. 

IV. Закріплення знань 

Завдання 45. Проаналізуйте текст і таблицю «Основні показники ринку праці 2000–2007 рр.». 

Що називають безробіттям? Які причини безробіття? Які тенденції спостерігаються в показниках ринку праці? Як відрізняються показники фактичного безробіття та безробіття, зареєстрованого в державній службі зайнятості? Яке навантаження на одне вільне робоче місце у 2007 р.? Порівняйте з попередніми роками. Який середній розмір допомоги по безробіттю у 2007 р.? Знайдіть відповідні дані за 2008 р. (ukrstat.gov.ua). Які зміни відбулися у розмірі середньої заробітної плати за 7 років? 

Основні показники ринку праці (річні дані) 


Рік 
Економічно активне населення 

у віці 15–70 років 
працездатного віку 


у серед­ньому, тис. осіб 
у % до насе­лення відпо­відної вікової групи 
у серед­ньому, тис. осіб 
у % до населення відповідної вікової групи 


2000 
22830,8 
63,2 
21150,7 
73,7 

2001 
22426,5 
62,3 
20893,6 
72,6 

2002 
22231,9 
61,9 
20669,5 
71,7 

2003 
22171,3 
61,8 
20618,1 
71,4 

2004 
22202,4 
62,0 
20582,5 
71,1 

2005 
22280,8 
62,2 
20481,7 
70,9 

2006 
22245,4 
62,2 
20545,9 
71,2 

2007 
22322,3 
62,6 
20606,2 
71,7 Рік 
Зайняте населення 

у віці 15–70 років 
працездатного віку 


у серед­ньому, тис. осіб 
у % до насе­лення відпо­відної вікової групи 
в серед­ньому, тис. осіб 
у % до населення відповідної вікової групи 


2000 
20175,0 
55,8 
18520,7 
64,5 

2001 
19971,5 
55,4 
18453,3 
64,1 

2002 
20091,2 
56,0 
18540,9 
64,4 

2003 
20163,3 
56,2 
18624,1 
64,5 

2004 
20295,7 
56,7 
18694,3 
64,6 

2005 
20680,0 
57,7 
18886,5 
65,4 

2006 
20730,4 
57,9 
19032,2 
65,9 

2007 
20904,7 
58,7 
19189,5 
66,7 Рік 
безробітне населення (за методологією МОП) 


у віці 15–70 років 
працездатного віку 

у серед­ньому, тис. осіб 
у % до еконо­мічно активного населення відповідної ві­кової групи 
у серед­ньому, тис. осіб 
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи 

2000 
2655,8 
11,6 
2630,0 
12,4 


2001 
2455,0 
10,9 
2440,3 
11,7 


2002 
2140,7 
9,6 
2128,6 
10,3 


2003 
2008,0 
9,1 
1994,0 
9,7 


2004 
1906,7 
8,6 
1888,2 
9,2 


2005 
1600,8 
7,2 
1595,2 
7,8 


2006 
1515,0 
6,8 
1513,7 
7,4 


2007 
1417,6 
6,4 
1416,7 
6,9 
Рік 
Безробітне населення працездатного віку, зареєстроване в державній службі зайнятості 
Навантаження незайнятого на­селення на одне вільне робоче місце, вакантну поса­ду, на кінець року 

у серед­ньому, тис. осіб 
у % до 

економічно активного 

населення працездатного віку 
населення працездатно­го віку 

2000 
1178,7 
5,6 
4,2 
17 

2001 
1063,2 
5,1 
3,8 
11 

2002 
1028,1 
5,0 
3,7 


2003 
1024,2 
5,0 
3,6 


2004 
975,5 
4,7 
3,5 


2005 
891,9 
4,4 
3,2 


2006 
784,5 
3,8 
2,8 


2007 
673,1 
3,3 
2,4 
Рік 
Кількість незайнятих, що скористалися послугами служби зайнятості 
Середній розмір допомоги по безробіттю в грудні 

пере­бували на об­ліку, на кінець року тис. осіб 
у % до тих, які перебу­вали на обліку 
тис. осіб 
гривень 
у % 

до міні­мальної заро­бітної плати 


до попе­редньо­го року 

2000 
597,0 
21,8 
1188,0 
59,39 
50,3 
119,2 

2001 
772,7 
28,0 
1028,8 
85,23 
72,2 
143,5 

2002 
831,8 
29,7 
1055,2 
105,98 
64,2 
124,3 

2003 
877,3 
30,9 
1003,7 
118,32 
57,7 
111,6 

2004 
984,2 
33,9 
998,9 
146,37 
61,8 
123,7 

2005 
1049,8 
36,4 
903,5 
192,89 
58,1 
131,8 

2006 
1070,8 
39,7 
780,9 
251,48 
62,9 
130,4 

2007 
1098,6 
45,4 
660,3 
339,27 
73,8 
134,9 Рік 
Середньомісячна заробітна плата 

номінальна 
реальна 


гривень 
у % до прожиткового мінімуму для працездатних осіб* 
у % до попереднього року 


2000 
230 
80,0 
99,1 

2001 
311 
94,0 
119,3 

2002 
376 
103,1 
118,2 

2003 
462 
126,6 
115,2 

2004 
590 
152,5 
123,8 

2005 
806 
178,0 
120,3 

2006 
1041 
206,1 
118,3 

2007 
1 351 
237,9 
112,5 


*Показник розраховано до розміру прожиткового мінімуму, що діє в грудні відповідного року. 

V. Домашнє завдання 

Підготуватися до підсумкового контролю. 

Запитання і завдання до підсумкового контролю розділу ІІ «Населення України» 

Рівень І 

1. Яка кількість населення України? 

2. Що називають національним складом? 

3. Що називають міграцією? 

4. Яка середня густота населення України? 

5. Що називають діаспорою? 

6. Що називають містом? селом? 

7. Як міста розрізняються за кількістю населення? 

8. Які категорії населення належать до трудових ресурсів? 

Рівень ІІ 

1. Як історичні події впливають на кількість населення? 

2. Назвіть соціально-економічні умови, що впливають на відтворення населення. 

3. Які існують типи міграцій? У чому їхні основні відмінності? 

4. Які області України мають найбільшу густоту населення? 

5. Які функції можуть виконувати міста? 

6. Який національний склад населення України? 

7. Які питання вивчає одна з порівняно молодих наук — демографія? 

8. Що таке ринок праці? Яке сучасне становище на ринку праці? 

Рівень ІІІ 

1. Як історичні події впливали на формування діаспори? 

2. Який зв’язок існує між економічною кризою і демографічною політикою? 

3. Чому в Україні спостерігається процес старіння нації? 

4. Як в історичному минулому природне середовище України впливало на розміщення населення? 

5. Коли і чому частка чоловіків у населенні України була більшою: у 1940 чи 1959 році? 

6. Наведіть приклади міграцій антропогенного, економічного і природного характеру. Поясніть їх виникнення. 

7. У яких районах України зосереджені міські агломерації? Назвіть їх. Чим викликано їхнє утворення? 

8. Які зміни відбулися в національному складі України за останні 70 років? Чим вони були зумовлені? 

Рівень IV 

1. Проаналізуйте соціально-економічні чинники, що впливають на народжуваність. 

2. Практично майже всі області України мають негативний природний приріст, ці показники змінюються від +0,4 у Закарпатській області до –12,8 у Чернігівській. Поясніть ці граничні показники. 

3. Чим можна пояснити строкатий національний склад населення Одеської області? 

4. Чому в Україні майже неможливо виділити «чисті» в етнічному відношенні території? 

5. Проаналізуйте основні характеристики східної і західної діаспор. Які, на ваш погляд, можливі зміни діаспор? 

6. Як ви вважаєте, чому серед безробітних більше жінок, аніж чоловіків? 

7. Чим відрізняються економічні і соціальні проблеми великих і маленьких міст? 

8. У чому переваги столичного географічного положення?


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: