Мета: формувати в учнів знання про адміністративно-територіальний та регіональний поділ українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII — на поч. ХІХ ст., а також охарактеризувати чисельність та етнічний склад українського населення, його соціальне й національне становище; розвивати в учнів уміння працювати з документами, картами, схемами, таблицями, історичними термінами, вміння аналізувати історичний матеріал, робити висновки, висловлювати свою точку зору; виховувати національні та патріотичні почуття.


Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою курсу «Історія України» у 9 класі, його хронологічними межами та періодизацією; зі змістом та побудовою підручника, атласів, робочих зошитів, додатковою навчальною та енциклопедичною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; визначити форми організації навчальної діяльності учнів на заняттях курсу, ознайомити з критеріями та засадами тематичного, семестрового й річного оцінювання; охарактеризувати становище українських земель у складі різних держав у ХІХ ст.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-42