Робота із тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів

Мета: удосконалювати загальнопізнавальні вміння вправно користуватися тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів; доречно використовувати у власному мовленні вивчені пласти лексики; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти підвищенню мовної культури шестикласників, поповнювати лексичний запас.

Обладнання: короткі тлумачні словники, новий тлумачний словник української мови у 4-х томах, словники іншомовних слів.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок з елементами повторення.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Настановчо-мотиваційний етап

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

Оголошення епіграфа уроку

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля,

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка і Даля.

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

М. Рильський

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок шестикласників

Бесіда за запитаннями

1. Які словники ви знаєте?

2. Якими словниками ви користуєтеся найчастіше?

3. Яку роль виконують словники в житті людини? Чи можна обійтися без словників?

4. Яку структуру має словник іншомовних слів?

5. Які принципи роботи з ним?

6. Яку структуру має тлумачний словник української мови?

7. Чого слід дотримуватися, працюючи зі словниками?

V. Виконання практичних завдань творчого характеру

Лексична п’ятихвилинка

  • Упізнати поняття за прослуханими тлумаченнями слів. Записати в зошит,

визначаючи групу слів за їх походженням. Пояснити правопис за допомогою правил.

1. Панівний, переважальний (домінантний). 2. Монархічна, здебільшого велика держава, на чолі якої стоїть імператор (імперія). 3. Службовець, який розносить ділові папери, пошту (кур’єр). 4. Раптова зміна спадкових ознак і властивостей організму (мутація). 5. Людина з великим життєвим досвідом, яка багато бачила, зазнала у своєму житті, досвідчений, битий, навчений досвідом (бувалець). 6. Міцної будови тіло; повний, здоровий, огрядний, кремезний (дебелий). 7. Квіти, листя, гілки та інше, сплетені в коло, яким звичайно прикрашають голову (вінок).

Словникова робота

  • Користуючись словником іншомовних слів та тлумачним словником української мови, пояснити значення поданих слів, розставити наголоси та визначити джерело їхнього запозичення. Увести окремі слова в міні-діалог з теми «Який же чарівний і таємничий світ слів».  

Карат, бульвар, габітус, діадема, лайнсмен, плагіат, семантика, трисель, фашина, юстирувати, ярд.

Творче конструювання

  • Прочитати іншомовні слова й вирази, ужиті в латинському написанні.

Увести їх у прості речення, ускладнені однорідними членами, за такими схемами:    

1. УС: O й O,  й O.

2. І O, і O, і O — УС…

1. Veni, vidi, vici; 2. Tabula rasa; 3. Pro et contra; 4. Nota bene; 5. Pardon; 6. Par exemple; 7. Merci; 8. Good bye; 9. Happy end; 10. Baby; 11. Bonjour.

Довідка: 1. Прийшов, побачив, переміг. 2. Чиста дошка (чисте місце).

3. За і проти. 4. Зверни увагу. 5. Пробачте. 6. Наприклад. 7. Спасибі. 8. Щасливо. 9. Щасливий кінець. 10. Немовля. 11 добридень.

Вибіркова робота

  • Виписати з прослуханих речень запозичені й власне українські слова в дві колонки. За допомогою словника іншомовних слів та тлумачного словника української мови з’ясувати значення незнайомих слів.

1. Нектони й до сьогоднішнього дня привертають увагу вчених усього світу (З підручника). 2. Дарма, що наука на кафедрах тоді кульгала або дрімала (І. Нечуй-Левицький). 3. Гречні кавалери хвацько підхоплювали довгі шлейфи папій і з побожною шанобливістю несли їх за ними. У другому ятері було дві щуки і три лини (М. Стельмах). 4. Ми розрішаємо гріхи Святою буллою сією. (Т. Шевченко). 5. Несамовито загарчав гаспид (Марко Вовчок).

6. Я сама не дуже експансивна, — се, здається, вдача всієї нашої родини (Леся Українка).

Довідка: 1. Нектон — сукупність водяних організмів (китів, риб, головоногих молюсків), здатних до активного плавання на значні відстані у відкритих частинах водойм. 2. Кульгати — бути в незадовільному стані, мати недоліки. 3. Шлейф — довгий задній край жіночої сукні; ятір — риболовне знаряддя у вигляді сітки. 4. Булла — папська грамота, послання. 5. Гаспид — чорт, диявол. 6. Експансивний — який нестримно, поривчасто, бурхливо виявляє свої почуття.

     

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Скласти діалог із сусідом по парті за темою «Про що цікаве розповів тобісловник іншомовних слів».

2. Виписати зі словника іншомовних слів та тлумачного словника значення 5 слів іншомовного походження і 10 власне українських слів.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: