Тематичне оцінювання за темою «Пізня Римська імперія»

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з теми, продемонструвати вміння користуватися і застосовувати додаткову літературу, співпрацювати одне з одним, взаємодіяти в процесі навчання.

Тип уроку: контролю та корекції знань.

Форма проведення: гра «Клуб знавців».

Обладнання: карти, атласи, конверти з наборами залікових завдань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• удосконалити навички роботи в команді;

• розвинути світогляд, продемонструвати знання, отримані з додаткової історичної літератури й вміння застосовувати ці знання в ході проведення дидактичної гри;

• набути навичок історичного мислення, розуміння закономірностей історичного процесу.

Підготовчий етап уроку. Учні заздалегідь поділяються на 4 групи по 6–7 чоловік. На чолі кожної групи — консультант. В основу розподілу класу на групи покладено: психологічна сумісність учнів, їх здібність до  взаємонавчання,  бажання  й  вміння  працювати  разом.  Разом  із консультаціями для всього класу проводяться спеціальні заняття для консультантів груп.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина уроку

Учитель знайомить учнів із порядком роботи на уроці.

ІІ. Основна частина

Урок проходитиме у вигляді засідання «Клубу знавців»: гра в 4 тури

(4 групи) по 5 раундів (група відповідає на 5 питань) у кожному турі. Бе-

руть участь: на 1-му етапі уроку — групи І і ІІ; на 2-му етапі уроку — групи

ІІІ та IV.

Групи (спочатку І і ІІ, потім ІІІ та IV) займають місця за ігровим сто- лом, на якому розкладено 20 карток із записаними на них питаннями

і завданнями. Обговорення кожного питання триває не більше однієї

хвилини й проводиться одночасно у двох групах. Право відповіді на пи-

тання надається представнику групи, що знаходиться за ігровим столом,

після слів консультанта: «Відповідь готова. Відповідає...» (ім’я та прізви-

ще учня).

Задача іншої групи — доповнити, виправити відповідь, після цього

оцінити роботу, знання суперників в цілому. Після того, як група дасть

відповіді на всі 5 питань, вони міняються місцями.

Залік: виконання завдань, різних за характером і ступенем складності:

• співбесіда;

• історичний диктант (пояснити терміни);

• вирішення хронологічних задач;

• робота з картою (показ географічних об’єктів, аналіз легенди);

• колективне творче завдання (всім членам групи скласти кросворд,

лото або питання вікторини, написати твір, вірш або рецензію на

прочитану книгу з історії Стародавнього Риму. Оцінюється ступінь

участі в роботі кожного члена групи).

Консультанти оцінюють виконання кожного завдання, а потім ви-

ставляють в залікову картку підсумкові оцінки.

Беруть участь:

• на 1-му етапі уроку — групи І і II;

• на 2-му етапі уроку — групи III і IV.

Зразок заповнення залікової картки

№ групи...

Консультант: ... (прізвище, ім’я).

 

Прізвища та

імена членів

групи

Оцінки за виконання завдань

Підсумко-

ва оцінка

 

Спів-

бесіда

 

Історичний диктант

 

Робота

з картою

Розв’язання

хронологіч-

них задач

Колектив-

не творче

завдання

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Складаючи питання і завдання до уроку, вчитель повинен керуватися особливостями класу, в якому викладає, враховувати рівень знань учнів, ступінь сформованості у них загальнонавчальних і спеціальних вмінь і навичок.

2. Якщо подібний урок проводиться в даному класі вперше, то за умов, коли водночас говорять декілька чоловік, може виникнути проблема дисципліни. Щоб уникнути витрат часу на зауваження, доцільно скористатися сигнальними картками різного кольору:

• жовта — група отримує попередження за порушення порядку на уроці;

• червона — заохочення за високий рівень знань;

• зелена — заохочення за організовану роботу групи.

Про значення картки кожного кольору учням має бути відомо заздалегідь.

Зразок залікових карток

1. Яка подія сталася в Римській імперії в 476 р.?

2. Назвіть столицю Східної Римської імперії. Поясніть значення її назви.

3. Чим колони відрізнялися від рабів?

4. Яке питання було основним на першому Вселенському церковному соборі?

5. Чому падіння Римської імперії вважають завершенням періоду стародавньої історії?

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

Аналіз роботи груп.

ІV. Домашнє завдання

Скласти розповідь на тему: «Один день римського імператора».


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: