Тематичне оцінювання з фізики - І четверть 7 клас

Мета уроку: контроль рівня навчальних досягнень учнів за темою.

Тип уроку: урок контролю.

Обладнання: комплект завдань тематичного оцінювання.

 

Зміст уроку

Методичні рекомендації

Насамперед треба зібрати закінчені учнями вдома лабораторні роботи № 8. Письмове тематичне оцінювання розраховане на 30-35 хв. Передбачені додаткові завдання підвищеної складності.

Тематичне оцінювання

Варіант № 1

1. (1 бал) Коли тіло охолоджують,…:

а) швидкість руху його молекул зменшується;

б) швидкість руху його молекул збільшується;

в) розміри його молекул зменшуються;

г) розміри його молекул збільшуються.

2. (1,5 бала) Маса суцільного металевого бруска, об’єм якого 40 см3 , дорівнює 280 г. Яка густина металу бруска?

а) 0,7 г/см3;

б) 1,43 г/см3;

в) 7 г/см3;

г) 11,2 г/см3.

3. (1,5 бала) Визначте масу нафти в каністрі об’ємом 20 л.

а) 4 кг;

б) 16 кг;

в) 40 кг;

г) 16 т.

4. (2 бали) Відкриту посудину з ефіром зрівноважили на терезах. Через якийсь час рівновага терезів порушилася. Чому?

5. (3 бали) Яку ємність має скляна посудина, якщо її маса 500 г, а зовнішній об’єм 120 см3?

6. (3 бали) Перша мензурка містить 20 мл спирту, а друга - 20 мл води. Якщо перелити спирт у другу мензурку, об’єм рідини в ній буде меншим, ніж 40 мл. Поясніть, чому об’єм суміші менший, ніж початковий загальний об’єм рідин.

Варіант № 2

1. (1 бал) Газ легко стиснути, тому що його молекули…:

а) легко стискаються;

б) знаходяться досить далеко одна від одної;

в) знаходяться досить близько одна до одної;

г) сильно відштовхуються одна від одної.

2. (1,5 бала) Однорідне тіло масою 80 г має об’єм 20 см3. Яка густина речовини, з якої складається це тіло?

а) 4 г/см3;

б) 20 г/см3;

в) 80 г/см3;

г) 1,6 кг/см3.

3. (1,5 бала) Визначте об’єм чавунного циліндра масою 14 г.

а) 0,2 см3;

б) 0,5 см3;

в) 2 см3;

г) 500 см3.

4. (2 бали) Як би точно ви не складали разом два уламки лінійки, вони не об’єднаються та не утворять цілу лінійку. Чому в цьому випадку не спостерігається притягання молекул?

5. (3 бали) Скільки соснових дощок можна завантажити на автомобільний причіп, якщо їх маса не може перевищувати 900 кг? Розміри дошки 300 × 20 × 3 см.

6. (3 бали) Молекули газу рухаються зі швидкостями декілька сотень метрів в секунду. Чому ж запахи в повітрі розповсюджуються набагато повільніше?

Варіант № 3

1. (1 бал) Коли при нагріванні тіло розширюється, збільшуються…:

а) розміри молекул і відстані між ними;

б) розміри молекул;

в) відстані між молекулами;

г) розміри молекул і кількість молекул у тілі.

2. (1,5 бала) Яка маса краплі води, що має об’єм 1 см3?

а) 1 мг;

б) 10 мг;

в) 0,1 г;

г) 1 г.

3. (1,5 бала) Яка густина рідини масою 0,15 кг, якщо її об’єм 0,2 л?

а) 0,13 г/см3;

б) 0,75 кг/м3;

в) 0,75 г/см3;

г) 130 кг/м3.

4. (2 бали) Чи можна вважати, що об’єм повітря в кімнаті дорівнює сумі об’ємів усіх молекул, які входять до складу повітря? Поясніть свою відповідь.

5. (3 бали) Каністра ємністю 10 л, заповнена бензином, має масу 8,2 кг. Яка маса порожньої каністри?

6. (3 бали) Рідкий клей забезпечує міцне з’єднання двох тіл. Поясніть, внаслідок яких явищ це відбувається.

Варіант № 4

1. (1 бал) Якщо рідину перелити з однієї посудини до іншої, вона...:

а) змінює і форму, й об’єм;

б) зберігає і форму, й об’єм;

в) зберігає об’єм, але змінює форму;

г) зберігає форму, але змінює об’єм.

2. (1,5 бала) Який мінімальний об’єм має мати діжка, щоб вона могла вмістити 400 кг гасу?

а) 0,32 м3;

б) 0,5 м3;

в) 3,2 м3;

г) 5 м3.

3. (1,5 бала) Брусок масою 0,32 кг має об’єм 800 см3. Визначте за цими даними густину деревини, з якої виготовлений брусок.

а) 0,25 г/см3;

б) 0,4 г/см3;

в) 2,5 г/см3;

г) 4 г/см3.

4. (2 бали) Для чого під час зберігання полірованих скляних пластинок між ними кладуть паперові стрічки?

5. (3 бали) Сталева деталь об’ємом 300 см3 має масу 1,56 кг. Суцільна ця деталь чи порожниста? Якщо порожниста, знайдіть об’єм порожнини.

6. (3 бали) Вода нагрілася на сонці та випарилася. Чи змінилися внаслідок цього молекули води? Опишіть, як змінився характер руху та взаємодії молекул.

Правильні відповіді

1

2

3

4

5

6

варіант 1

а

в

б

Ефір випаровується

1 000 см2

Між молекулами існують проміжки

варіант 2

б

а

в

Притягання помітне лише на відстанях, порівнянних з розмірами молекул

125

Молекули зазнають зіткнень, рухаються по ламаних лініях

варіант 3

в

г

В

Ні, оскільки відстані між молекулами в газі набагато перевищують розміри молекул

1,1 кг

Молекули рідини заповнюють нерівності поверхонь, між молекулами твердих тіл і клею виникає сильне притягання

варіант 4

в

б

б

Щоб поверхні не злипалися, бо між їх молекулами сильне притягання (відстані порівнянні з розмірами молекул)

Деталь

порожниста, об’єм порожнини

100 см3

Молекули не змінились, їх рух став інтенсивнішим, а відстані між ними значно збільшились

Завдання підвищеної складності: наприклад, задачі 2.47 -2.50. Обговорення завдань тематичного оцінювання, попередній аналіз.

 

Методичні рекомендації щодо оцінювання роботи. За завдання 1-3 учень отримує повний бал або нуль; за завдання 4-6 учень може отримати певну частину максимальної кількості балів.

 

Домашнє завдання

Задачі 3.12, 3.21, 3.22.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: