Тематичне оцінювання за темою «Виникнення та розвиток Київської Русі»

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів у ході вивчення теми за допомогою тестів; перевірити вміння застосовувати отримані знання.

Тип уроку: перевірка знань.

ХІД УРОКУ

І.  Організаційна частина уроку

Знайомство учнів із порядком проведення заліку.

ІІ.  Основна частина уроку

І рівень

А. Пригадайте

1. Назвіть одну-дві дати з вивченої теми.

2. 988 рік - це Х століття?

а) Так;           

б) ні.

3. Назвіть подію:

«Ось тут залежимо оселю для себе і тих купців, що сюди будуть приїж­джати. Вони вирубали ліс і побудували перші хати. А те забудоване місце обвели ровом і обгородили гострокіллям і назвали цю оселю, город».

4. Про яку подію йдеться у літописі «Повість минулих літ»?

«Се вже йду до вас. Тож готуйте медів много коло города, де ото вбили ви мужа мойого».

Б. Оберіть правильну відповідь

1. Древляни повстали проти Аскольда.

а) Так;

б) ні.

2. З селян-смердів, які володіли невеликими наділами землі, князі збирали полюддя.

а) Так;

б) ні.

3. У 907 році київський князь Олег, згідно з легендою літопису, повісив на воротах Константинополя свій щит. Це було зроблено для того, щоб…

а) показати жителям міста свою приязнь до них;

б) підкреслити: Візантія віднині під владою Олега;

в) символічно засвідчити перемогу Київського князя над містом.

4. Князь Святослав воював з:

а) поляками;

б) хозарами;

в) татарами.

В. Орієнтуємось у часі

Що було раніше (правильне підкресліть)?

1. «Запрошення» варягів до Новгорода чи початок князювання Ас­кольда.

2. Повстання деревлян чи розгром Хозарського каганата.

3. Похід русів на Каспій чи загибель Олега.

II рівень

1. Поставте у хронологічній послідовності імена історичних осіб: Аскольд, Ігор, Хорив, Либідь, Олег, Щек, Ольга, Святослав, Дір, Кий.

2. Поясніть терміни.

а) Варяги;

б) полюддя;

в) віче;

г) вотчина.

3. Встановіть відповідність

Арабський хроніст IX ст. повідомив про існування у східних слов’ян трьох протодержав. Сучасні вчені ідентифікують.

а) Куявію;

б) Славію;


в) Артанію

1) з Київською землею;

2) з Чернігівщиною, з Тмутараканню на Таман­ському п-ві або з Хорутанією на Прикарпатті;

3) з Новгородською землею.

 

4. Визначте відповідність і покажіть стрілками:

а) Ігор;

б) Святослав;

в) Ольга;

г) Олег;

1) 882-912 рр.;

2) 912-945 рр.;

3) 945-964 рр.;

4) 964-972 рр.

 

5. Доповніть текст.

До імен київських князів доберіть факти та події, пов’язані з ними.

Аскольд

 

Олег

 

Ігор

 

Ольга

 

 

 

 

 

 

1) Запровадження «уставів» та «уроків».

2) 882-912 рр.

3) 860 р.

4) Повстання деревлян.

5) Представник династії Києвичів.

6) Син Рюрика.

7) «Київ - матір міст руських».

8) Загинув у 882 р.

9) Підкорив сіверян, радимічів, воював з тиверцями.

10) Прибив щита свого на брамі Царгорода.

11) Невдалий похід на Візантію.

12) __ деревлян.

6.      Доповніть речення.

В результаті змови волхвів та князівської верхівки до влади в Києві, підступно вбивши __, прийшов __ .

7. Хто з руських князів охрестився у Візантії?

а) Кий;

б) Аскольд;

в) Олег;

г) Ігор;

д) Ольга.

8. Серед руських князів, імена яких подані нижче, виберіть тих, які, на думку вчених, могли бути представниками династії Києвичів:

а) Олег;

б) Аскольд;

в) Дір;

г) Ігор Старий;

д) Ольга;

е) Святослав.

III рівень

1.       Обґрунтуйте (або заперечте) тезу:

«У ІХ ст. відбувався процес формування держави у східнослов’янських племен».

2.       Складіть таблицю «Князювання Святослава».

Роки правління

 

Основні заходи

 

у внутрішній політиці

 

у зовнішній політиці

 

 

 

 

3.       Як ви вважаєте?

Чому Святослав не став героєм фольклору, на відміну від своїх поперед­ників?

4. Поясніть, чому князь Аскольд, який спробував запровадити християнство на Русі, зазнав поразки при цьому.

IV рівень

1. Якою, на вашу думку, була роль варягів у формуванні держави східно­слов’янських племен?

2. Порівняйте внутрішню й зовнішню політику князі Олега та Свято­слава.

3. Змалюйте історичний портрет княгині Ольги. Охарактеризуйте її людські риси та якості державного діяча.

4. Чому український історик М. Грушевський називав Святослава «давньо­руським спартанцем», «першим запорожцем на Київському столі»? Думку аргументуйте.

Відповіді

І рівень

А. 2а; 3 - заснування Києва; 4 - помста княгині Ольги деревлянам. Б. 1 б, 2 а, 3 в, 4 б. В. 1 - князювання Аскольда; 2 - повстання деревлян; 3 - загибель Олега.

ІІ рівень

1. Кий, Щек, Хорив, Либідь, Аскольд, Дір, Олег, Ігор, Ольга, Свято­слав. 3. 1 а, 2 в, 3 б. 4. 1 г, 2 а, 3 в, 4 б. 5. Аскольд: 3), 5), 8); Олег: 2), 7), 9), 10); Ігор: 4), 6), 11): Ольга: 1), 12). 6. Аскольда, Олег. 7. б), д).


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: