Узагальнення теоретичних знань та практичних умінь учнів з розділу ІІІ. Ландшафти і фізико-географічне районування

Урок можна провести у вигляді змагання між окремими групами учнів.

І тур. Прийом «Експресс-тест»

Завдання І групі

1. Найбільш поширеним заняттям людей у степовій зоні є:

а) розведення хутрових звірів;

б) землеробство та скотарство;

в) оленярство;

г) рибальство.

2. Види ґрунтів, що є найбільш поширеним у степовій зоні України:

а) дерново-підзолисті;

б) сірі лісові;

в) чорноземи;

г) каштанові.

3. Встановіть відповідність між природними зонами України та най­більш характерними представниками їх рослинного світу:

 

а) степ;

б) лісостеп;

в) полісся;

г) Українські Карпати

1. Дуб звичайний і сосна звичайна.

2. Ялиця, кедр, альпійська рослинність луків.

3. Байрачні ліси і чагарники, лучно-степова рослинність.

4. Кипарис, магнолія, мірт, лавр, дрок.

5. Дубово-грабові, грабово-дубові ліси, терен, шипшина

Завдання ІІ групі

1. Чинник, який є головним у формуванні чорноземів у степовій зоні України:

а) панівні вітри;

б) рівнинний рельєф; в) умови зволоження;

г) господарська діяльність людини.

2. Назвіть область України територія якої повністю розташована в степовій зоні:

а) Донецька;

б) Київська;

в) Закарпатська;

г) Вінницька.

3. Встановіть відповідність між природними зонами та заповідними територіями:

 

а) мішані ліси;

б) лісостеп;

в) Кримські гори;

г) степова зона

1. Дунайський біосферний заповідник.

2. Заповідник «Горгани».

3. Карадазький заповідник.

4. Шацький національний парк.

5. Канівський заповідник

Завдання ІІІ групі

1. Природна зона, що займає найбільшу площу України:

а) мішані ліси;

б) степ;

в) лісостеп;

г) тайга.

2. Вид ґрунтів, що є найбільш поширеним у лісостеповій зоні України:

а) дерново-підзолисті;

б) чорноземи;

в) сірі лісові;

г) каштанові.

3. Встановіть відповідність між природними регіонами України та їх характерними рисами:

 

а) Поділля;

б) Карпати;

в) степова зона;

г) Крим

1. Найбільш розорана та найменш заліснена час­тина України.

2. Найтепліша в Україні зима.

3. Один з основних в Україні район зосередження карстових печер.

4. Значні ресурси мінеральних і термальних вод — Свалява, Квасова Поляна, Східниця.

5. Значні території займають заболочені та затор­фовані землі

Завдання ІV групі

1. Область України, територія якої повністю розташована в лісосте­повій зоні:

а) Волинська;

б) Черкаська;

в) Донецька;

г) Львівська.

2. Область України, територія якої повністю розташована в зоні мішаних та широколистих лісів:

а) Луганська;

б) Кіровоградська;

в) Волинська;

г) Одеська.

3. Встановіть відповідність між природними зонами України та їх характерними рисами:

 

а) Кримські гори;

б) полісся;

в) лісостеп;

г) степ

1. Найбільша кількість днів із циклонічною ді­яльністю.

2. Має значні запаси геотермічних ресурсів.

3. Природно-географічні умови найбільш сприят­ливі для життя людини.

4. Залісненість території становить близько 40 %.

5. Тут розташовані райони гніздування рідкісних птахів — баклана, сокола-сапсана

Завдання V групі

1. Вид ґрунтів, що є найбільш поширеним у зоні мішаних та хвойних лісів України

а) дерново-підзолисті;

б) сірі лісові;

в) чорноземи;

г) каштанові.

2. Групи, на які розподіляються озера морського походження, що поширені в Приазов’ї та Причорномор’ї:

а) озера-лагуни та озера-лимани;

б) озера-стариці та карстові;

в) греблеві або завальні;

г) дельтові та заплавні.

3. Встановіть відповідність між природними зонами та річною кіль­кістю опадів:

 

а) мішані ліси;

б) лісостеп;

в) Кримські гори;

г) степова зона

1. 750–450 мм;

2. до 1100 мм;

3. 700 та більше;

4. 600–680 мм;

5. 450–300 мм

ІІ тур. Прийом «Словничок»

Завдання

І група. Дайте визначення поняття «природна зона».

II група. Дайте визначення поняття «ландшафт».

IIІ група. Дайте визначення поняття «висотна поясніть».

VІ група. Дайте визначення поняття «провінція».

V група. Дайте визначення поняття «ґрунт».

IIІ тур. Прийом «Естафета»

Учні кожної команди-групи пишуть на картці запитання команді-суперниці та передають картки сусідній групі. На підготовку відпо­віді — 1–2 хвилини.

Наприклад:

• Покажіть на карті природні зони України.

• Назвіть особливості природи Азовського моря.

• Покажіть на карті території, де відбуваються несприятливі при­родні процеси.

• Визначте дві негативні риси впливу господарської діяльності лю­дини на природу Чорного моря.

• Поясніть, чому в Карпатах існує висотна поясність, але немає льодовиків.

IV тур. Прийом «Так — Ні»

Учитель наводить твердження, а кожна з груп по черзі висловлює власну думку щодо нього, доповнюють або виправляють припущені помилки:

• На поліських болотах з добре розвиненим торфовим горизонтом ростуть сосни, берези, а з мохів — сфагнум.

• Лісами вкрито 4 % площі України. Вони займають значні площі в Карпатах, Криму і на Поліссі.

• Тис ягідний, рододендрон жовтий, сосна кедрова збереглися без змін протягом багатьох епох. На Україну їх завезли з інших ма­териків.

• Ґрунти степової зони сформувалися в умовах надмірного зволо­ження.

• Ґрунтовий покрив Кримських гір дуже строкатий. Він змінюється з висотою.

V тур. Прийом «Домашня заготовка»

Учні кожної групи розповідають цікавий матеріал (2–3 хвилини), що стосується вивчених тем.

VI. Підсумки уроку

Учні оцінюють роботу груп, учитель оголошує оцінки.

VII. Домашнє завдання

Повторіть матеріал підручника, підготуйтеся до тематичного оці­нювання.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: