Зона мішаних і широколистяних лісів. Географічне положення, межі, розміри

Мета: вивчити географічне положення природних зон рівнинної частини України; дати знання учням про особливості зони мішаних та широколистих лісів, взаємозв’язки між компонентами природи в природних зонах мішаних і широколистих лісів; продовжити фор­мувати вміння роботи з картографічними матеріалами на прикладі карти фізико-географічного районування; продовжувати роботу щодо формування навичок високого мислення; удосконалення умінь та навичок щодо комплексного характеризування географічних об’єктів (на прикладі природної зони).

Тип уроку: формування нових знань, вмінь, навичок.

Обладнання: фізична карта України, атлас України, карта фізико-географічного районування.

Опорні та базові поняття: ландшафт, фізико-географічне (природ­не) районування, природні зони, зона мішаних і широколистих лісів, природні заповідники, національний природний парк, заказник.

Географічна номенклатура: Українське Полісся, Волинське Поліс­ся, Житомирське Полісся, Київське Полісся, Чернігівське Полісся, Новгород-Сіверське Полісся, Мале Полісся.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Мікрофон»

• Поясність, що означає фізико-географічне (природне) районування.

• Назвіть, у межах яких природних країн розташована Україна?

• Назвіть, на які природні зони поділяється рівнинна частина України.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель звертає увагу на вивчений матеріал про ландшафти, фі­зико-географічне районування, критерії поділу території на окремі природні зони. Називає тему уроку «Зона мішаних і широколистяних лісів» і пояснює, що урок відбудеться у формі учнівської конференції. До цієї конференції частина учнів отримала випереджальне завдання, але весь клас залучається до обговорення.

Характеристика природної зони мішаних і широколистих лісів передбачає розгляд таких питань:

• Географічне положення.

• Природні умови: особливості рельєфу, клімату, гідрографічної сіт­ки, ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ, переважаючі типи ландшафтів.

• Відмінності ландшафтів.

• Природоохоронні території в межах природної зони.

Зазначений план характеристики є типовим для всіх природних зон.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Конференція»

Виступають учні, які наступним чином розподілили між собою ролі:

• учень-спеціаліст з географічного положення та складу території;

• учень-спеціаліст з особливостей рельєфу і підстилаючої поверхні;

• учень-спеціаліст з особливостей клімату;

• учень-спеціаліст з особливостей гідрографічної сітки;

• учень-спеціаліст з особливостей рослинного та тваринного світу;

• учень-ландшафтознавець;

• учень-спеціаліст з природоохоронної діяльності.

Опрацьовуючи зміст матеріалу, учні звертають увагу на деякі мо­менти.

Зона мішаних і широколистих лісів охоплює північну частину території України. Це частина зони мішаних лісів Східноєвропейської рівнини. Ця зона займає більшу частину Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської областей та менші за розмірами частини Київської, Сумської областей. Південна межа лісів проходить побли­зу міст Рави-Руської, Володимира-Волинського, Луцька, Житомира, Києва, Ніжина, Кролевця, Глухова.

Площа зони становить 113 тис. км2, що становить близько 20 % від загальної площі території України. Українське Полісся простягається із заходу на схід на більш як на 750 км.

Рельєф зони переважно низовинний (Поліська, Придніпровська низовини). Значна частина території заболочена. Більша частина зони в антропогені зазнала зледеніння (дніпровське), вона була покритальодовиком, а потім звільнена від нього. У той час сформувались піщані рівнини, моренні пасма, еолові форми рельєфу.

 

Клімат території помірно континентальний, літо вологе і тепле, зима порівняно м’яка. Середні температури січня змінюються із заходу на схід від –5 до –8 °С, липня — від +17 до +19 °С. Без­морозний період триває 170 днів. Опадів випадає 600–700 мм за рік, що є найбільшим показником на рівнинній частині України. Сніговий покрив тримається упродовж 90–100 днів. Випаровування становить 400–450 мм. Коефіцієнт зволоження 1,2–1,6, тому для зони мішаних і широколистих лісів характерний розвиток процесів заболочування.

Запаси водних ресурсів значні.

Тут протікають річки Західний Буг, Случ, Тетерів, Горинь, Прип’ять тощо. Для річок характерна тривала весняна повінь з широкими розливами та зимова межень. Багато озер, серед яких надзвичайно живописні Шацькі озера.

Ґрунтовий покрив різноманітний: дерново-слабопідзолисті ґрунти, піщані, сірі лісові, дерново-середньопідзолисті, торф’яно-болотні.

У зоні поширені мішанолісові хвойно-широколисті ландшафти. Лісистість змінюється від 10 до 60 %. Середня лісистість 30 %. Серед порід дерев переважають сосна, береза, дуб, граб, липа, клен. Най­більш поширеними (45 % вкритої лісами площі) є дубово-соснові ліси, що ростуть на піщаних масивах. У підліску ростуть ліщина, верба, бузина, подекуди трапляється реліктова рослина — рододендрон жов­тий. Близько 10 % зони — учні ландшафти в заплавах річок. Для них характерні різнотрав’я та злаки. Переважають болотні ландшафти, де великі площі займають низинні трав’яно-мохові і лісові болота.

2. Прийом «Географічна лабораторія»

Учні працюють малими творчими групами над складанням ха­рактеристики природних областей зони мішаних лісів: Волинського, Житомирського, Київського, Чернігівського, Новгород-Сіверського, Малого Полісся.

Після роботи в групі учні оприлюднюють отримані результати ро­боти у вигляді стислої учнівської презентації. Для унаочнення можна використати фліп-чарт (плакат).

Під час складання характеристики фізико-географічних областей Українського Полісся необхідно дотримуватись такого плану:

1) Назва фізико-географічної зони.

2) Географічне положення.

3) Переважаючий тип ландшафтів або їх поєднання.

4) Природоохоронні об’єкти.

5) Унікальні особливості.

Природні заповідники

Поліський заповідник (рік створення — 1968). Охоплює понад 20 тис. га на півночі Житомирського Полісся. Переважаючими в за­повіднику є болотні природні комплекси з реліктовими вербами, осокою, водяним горіхом, ситником, журавлиною. До Червоної кни­ги України занесені: лелека чорний, журавель сірий, сова бородата, глухар. До Європейської Червоної книги занесені видра, рись, лі­щиновий горіх.

Рівненський природний заповідник (рік створення — 1999). Охо­плює понад 47 тис. га на півночі Волинського Полісся. Охороняються болотні, долинні та озерні ландшафти. До Червоної книги України за­несені: норка європейська, борсук, видра річкова, зубр, рись, балабан, орлан-білохвіст, шуліка, глухар, журавель сірий, пугач. 

Національні природні парки

Шацький парк (рік створення — 1983). Його площа понад 30 тис. га. Це озерний природний парк, в якому є 22 озера. Найбільші з них — Світязьке, Пулемецьке, Пісочне карстового походження. Рослинний покрив відрізняється рідкісними угрупуваннями лісів із сосни з ялів­цем, ялиною, що занесені до Зеленої книги України.

Деснянсько-Старогутський парк (рік створення —1999). Площа 16 тис. га. Розташований на півночі Сумської області в долині р. Дес­ни. Поширені лучні, болотні та лісові угрупування. Наявні всі типи боліт зони мішаних лісів. До Червоної книги України занесені плауни, що ростуть у дубово-соснових лісах. Зустрічається ендемічний сон широколистий. До Червоної книги України занесені лелека чорний, журавель сірий, борсук, видра річкова, рись, зубр.

Заказники

Зокрема на території Волинського Полісся створено заказники: Почаївський, озеро Нечимне; Житомирського Полісся — Поясків­ський, Городоцький, Дідове озеро; Київського Полісся — Іллінецький; Чернігівського Полісся — Каморетський, Сосинський, Болото Мох; Новгород-Сіверського Полісся — Великий Бір тощо.

На Поліссі є також заповідні урочища — Гулине, пам’ятки при­роди — Святе озеро, Болото Гальський Мох, заповідне лісопромислове господарство — Дніпровсько-Тетерівське.

V. Закріплення вивченого матеріалу

На основі вивченого матеріалу, зробіть висновки про особливості зони мішаних лісів.

 VI. Підсумки уроку

Прийом «Мікрофон»

Коротко сформулюйте вивчене впродовж уроку.

VII. Домашнє завдання.

Опрацюйте текст підручника.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: