Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук (продовження)

Цілі уроку: розкрити взаємозв’язок явищ у природі на прикладі взаємоперетворень одних класів речовин на інші; узагальнити знання про неорганічні речовини та їх властивості; розвивати вміння порівнювати склад і властивості речовин, класифікувати речовини й реакції, встановлювати генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань.

Форми роботи: самостійна робота, групова робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, опорні схеми, картки-завдання.

 

ХІД УРОКУ

 

І. Організація класу

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

Учні записують на дошці підготовлені схеми генетичного зв’язку на прикладі Барію й Карбону, а також рівняння до них.

 

ІІІ. Фронтальна робота з картками-завданнями

 

Завдання 1

Унаслідок розчинення різних речовин у воді розчин набуває лужного, нейтрального або кислого середовища. Поясність це і підтвердьте рівняннями хімічних реакцій на таких прикладах:

а) Які з перелічених речовин — натрій оксид, кальцій, сульфур (IV) оксид — узаємодіють із водою з утворенням лугу?

б) Які з перелічених речовин — калій, барій оксид, сульфур (VI) оксид — узаємодіють із водою з утворенням лугу?

в) Які з перелічених речовин — фосфор (V) оксид, силіцій оксид, сульфур (VI) оксид — узаємодіють із водою з утворенням кислоти?

 

Завдання 2

Поясніть, що означає поняття «генетичний зв’язок». Виберіть правильну відповідь і обґрунтуйте її:

а) перетворення речовин одного класу сполук на речовини інших класів;

б) хімічні властивості речовин;

в) можливість одержання складних речовин із простих;

г) взаємозв’язок простих і складних речовин усіх класів неорганічних сполук.

Складіть схему генетичного зв’язку класів неорганічних сполук на прикладі Сульфуру й Кальцію.

 

Завдання 3

Розчини деяких солей не можна зберігати в залізному посуді. Які з перелічених речовин — купрум (ІІ) нітрат, натрій нітрат, хлоридна кислота — вступають у реакцію заміщення із залізом?

Складіть відповідні рівняння реакцій. Посудину з яких металів ви порекомендували б використати для зберігання цих розчинів?

 

Завдання 4

а) Визначте речовину С, що утворюється в результаті перетворень:

Складіть алгоритм виконання цього завдання біля дошки.

б) Використайте запропонований алгоритм для виконання аналогічного завдання: визначте, що є продуктом Х, який утворюється в результаті таких перетворень:

Визначте рівень складності цього завдання.

 

Завдання по варіантах (зі взаємоперевіркою)

Варіант І

Завдання 5

Із чотирьох елементів — Натрій, Сірка, Оксиген і Гідроген — складіть формули:

  • однієї основи;
  • однієї кислоти;
  • трьох середніх солей.

Як ви вважаєте, які з цих речовин реагуватимуть між собою? Складіть рівняння хімічних реакцій, укажіть їх тип.

 

Варіант ІІ

Завдання 6

Із чотирьох елементів — Алюміній, Хлор, Оксиген і Гідроген — складіть формули:

  • однієї основи;
  • однієї кислоти;
  • однієї середньої солі.

Які з цих речовин, на вашу думку, реагуватимуть між собою? Складіть рівняння хімічних реакцій, укажіть їх тип.

 

IV. Самостійна робота під контролем учителя з наступним обговоренням біля дошки

Завдання 7

У дві однакові відкриті склянки, що врівноважені на шальках терезів та містять достатню для реакції кількість хлоридної кислоти, внесли однакові за масою наважки цинку і крейди.

Чи збережеться рівновага терезів після закінчення реакції? Відповідь підтвердьте обчисленнями.

Завдання 8

Перетворення Сульфуру «зашифровані» схемою:

  

Розшифруйте речовини А, Б, В, Г, Д, Е; укажіть, до якого класу вони належать. Напишіть рівняння реакцій.

 

V. Підбиття підсумків уроку

Склад, властивості речовин, їх використання тісно пов’язані одне з одним. Знаючи склад речовини, ми можемо запропонувати шляхи синтезу цієї речовини. Якщо нам відомі властивості цієї речовини, ми можемо легко припустити, з якими речовинами вона реагуватиме, де можна її використати.

 

VI. Домашнє завдання

Повторити матеріал про класи неорганічних сполук, їх властивості, генетичний зв’язок.

Творче завдання. Скласти схему генетичного зв’язку для Феруму, записати рівняння реакцій.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: