Основні класи неорганічних сполук

Мета: повторення, узагальнення та систематизація знань учнів про основні класи неорганічних сполук та їх властивості; розвиток вміння порівнювати склад і властивості речовин, класифікувати речовини і реакції, встановлювати генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук; вдосконалення вміння складати рівняння хімічних реакцій та розв’язувати задачі; виховання пізнавального інтересу учнів до вивчення хімії та екологічної свідомості школярів. 
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок. 
Форма проведення: сходження на вершину знань. 
Обладнання: електрохімічний ряд напруг металів, періодична система Д.І. Менделеєва, ПК, мультимедійний проектор, ППЗ «Хімія – 8 клас», підручник, картки із завданням, карта – схема маршруту, картки оцінювання. 
Епіграф: 
Розум полягає не тільки у знанні, але й в умінні докладати знання на ділі. 
Аристотель. 
Перебіг уроку 
І. Організаційний момент 
Привітання, фіксація відсутніх, перевірка готовності учнів до заняття, встановлення психолого – педагогічного контакту з учнями, об'єднання класу у чотири гетерогенні групи та обрання спікерів у кожній з них. 

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності учнів 
Перш, ніж щось добувати, 
Треба багато всього пізнати. 
Тож іди, поспішай, 
Вершини знань досягай. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 
1. Упізнай мене 
Кожній групі пропонується загадка, відповідь на які і є назвою команди. 
Ми – найпоширеніші речовини на нашій планеті. (Оксиди) 
Нас може знайти безбарвний індикатор, який набуває кольору тільки в нашій присутності. (Основи) 
Ми всі маємо однаковий смак. (Кислоти) 
За н.у. ми перебуваємо тільки у твердому стані. За поширеністю у природі ми на ІІ місці після оксидів. (Солі) 

2. Розкрий таємницю 
В класі є учні, які поглиблено вивчають хімію. На попередньому уроці вони отримали завдання підготувати цікавинки про речовини різних класів неорганічних сполук. 
Заслуховування повідомлень учнів 

3. Снігова куля 
Учні групи повинні якомога більше розповісти про ключове слово, яке є відповіддю на запитання вчителя. 
Унаслідок згорання різних речовин у кисні утворюється продукт їх взаємодії - … (оксид) 
Унаслідок взаємодії кислотних оксидів з водою утворюються … (кислоти) 
Унаслідок взаємодії основних оксидів з водою утворюються … (основи) 
Індикатори здебільшого не змінюють своє забарвлення у розчинах … (солей) 

IV. Узагальнення та систематизація знань 
1. Втрачена інформація 
Cu… + …… = CuSO4 + H2 … 
2H… + …… = ZnCl2 + …… 

…OH + …Cl = Na… + H2 … 
…… + 2KOH = Cu(OH)2 + …… 

…… + …SO4 = BaSO4 + …Cl 
FeCl2 + …… = …(OH)2 + 2Na… 

MgO + …… = MgCl2 + H2… 
…(OH)2 + H2… = CuSO4 + …… 

2.1. Укомплектуй 
З'єднайте стрілочками із центральною речовиною тільки ті речовини, що можуть з нею взаємодіяти, запишіть відповідні рівняння реакцій, вкажіть їх тип та назви реагентів і продуктів реакції. 

2.2. Під час виконання вправи «Укомплектуй» членами груп, учням, що мають підвищений інтерес до вивчення хімії, пропонуються окремі завдання. 
Із чотирьох елементів – Калій, Сульфур, Оксиген, Гідроген – складіть формули трьох кислот, трьох середніх солей та трьох кислих солей. 

Юний хімік до розчину купрум (ІІ) сульфату блакитного кольору додав безбарвний розчин натрій гідроксиду. Внаслідок цього утворився блакитний осад. Юний Хімік його відфільтрував, а потім пробірку з осадом нагрів у полум’ї пальника. Осад почорнів. Складіть рівняння реакцій, що їх спостерігав Юний Хімік. Вкажіть, до якого типу вони належать. 
Юний Хімік вкинув шматочки магнію, натрію та срібла у три пробірки, але забув при цьому їх підписати. Запропонуйте, як можна розпізнати метали, використовуючи чисту воду, хлоридну кислоту та лакмус. Напишіть рівняння відповідних реакцій. 
У двох пробірках без етикеток містяться тверді речовини. Відомо, що це кальцій оксид і ферум (ІІІ) оксид. Як визначити, де яка речовина? 

3. Аналіз подій 
Учням пропонується пояснити «німий дослід» з ППЗ 

4. Ланцюг перетворень 
S →SO2 → H2SO3 → K2SO3 
P → P2O5 → H3PO4 → Na3PO4 
Ca → CaO → Ca(OH)2 → Ca3(PO)4 
Na → Na2O → NaOH → Na2SO4 

5. Перевір себе 
Учням пропонується виконати завдання з наступною самоперевіркою за зразком 
Завдання для команд 
BaO + H2SO4 → 
Ca(OH)2 + CO2 → 
K2CO3 + HCl → 
AgNO3 + NaCl → 

Завдання для спікерів команд 
Натрій карбонат, масою 1,06г прореагував з кальцій хлоридом, що знаходився у розчині. Визначте масу осаду, що утворився. 

V. Підсумок 
1. Розповідь вчителя про практичну значимість основних класів неорганічних сполук, повторення схем колообігу речовин у природі. 

2. Екологічний міні – форум за участі екологів (висувають проблеми впливу оксидів, кислот, солей на навколишнє середовище), науковців (характеризують проблеми), практиків (пропонують розв'язок проблем) та журналістів (виробляють лист – рекомендацію). 

3. Виконання пісні за мотивом «Мы желаем счастья вам» 
В світі, де кружля сірчистий газ, 
Де феноли душать усіх нас, 
Де придатну для пиття воду ми ждемо, 
Щоб було нам легко в тяжкий час. 
Дуже треба кожному із нас 
Берегти природу всю, й нині й повсякчас. 

Ми бажаєм вам завжди 
Чистого повітря й води, 
І сонця промені 
Хай завжди ідуть сюди. 
Ми бажаєм щастя вам, 
І воно повинно прийти. 
Тож рук ви докладіть 
І природу збережіть. 

VІ. Оголошення результатів сходження на вершину знань, нагородження команди – переможниці, оцінювання учнів. 

VІІ. Повідомлення домашнього завдання 
Переглянути опорні конспекти з вивченої теми, підготуватись до тематичної контрольної роботи, скласти схему генетичного зв’язку класів неорганічних сполук на прикладі 1) вуглецю, 2) міді, 3) цинку, 4) азоту.

Автор: Чернишева Вікторія Логвинівна


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: