Гуморальна регуляція. Принципи роботи ендокринної системи

Цілі уроку: розглянути гормональну систему регуляції, познайомити учнів з її основними термінами й поняттями, а також із залозами внутрішньої секреції та гормонами, які вони виділяють.

Обладнання й матеріали: таблиці «Вегетативна нервова система»,  «Залози внутрішньої секреції», розбірна модель головного мозку людини.

Базові поняття й терміни: гуморальна регуляція, гормони, залози внутрішньої секреції.

Концепція уроку

Ознайомити учнів з поняттями «гормональна регуляція» й «гормони» та основними принципами роботи ендокринної системи; розповісти про залози внутрішньої, змішаної та зовнішньої секреції; порівняти нервову й гуморальну регуляцію.

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Навіщо потрібно регулювати процеси, які відбуваються в організмі?

2. Які системи у тварин відповідають за регуляцію процесів в організмі?

3. Чи відрізняється регуляція процесів в організмі у ссавців і комах?

Повідомлення учнів

Гормони та їх роль у регуляції функцій організму.

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Гуморальна регуляція — координація фізіологічних функцій організму з допомогою хімічних речовин, що переносяться різними рідинами організму (кров, лімфа, тканинна рідина).

Гормони — високоспецифічні біологічно активні речовини, що здійснюють свій вплив далеко від місця синтезу.

Ендокринна система — сукупність органів, частин органів та окремих клітин, які секретують у кров і лімфу гормони. Вона разом з нервовою системою регулює та координує важливі функції організму людини: ріст, репродукцію, обмін речовин, процеси адаптації. На відміну від залоз зовнішньої секреції, у складі ендокринних залоз відсутні вивідні протоки, але вони мають добре розвинуту судинну сітку.

В ендокринній системі розрізняють центральний і периферійний відділи, які взаємодіють між собою й утворюють єдину систему. Органи центрального відділу тісно пов’язані з органами центральної нервової системи й координують діяльність усіх інших ланок ендокринної системи. Органи периферійного відділу здійснюють багатоплановий вплив на організм, посилюють чи послаблюють обмінні процеси. Розрізняють також органи, які поєднують виконання ендокринної функції з екзокринною, та окрему дисоційовану ендокринну систему, яка утворена великою группою ізольованих ендокриноцитів, розсіяних по органах і системах організму. Основою ефективного функціонування ендокринної системи є використання принципу зворотного зв’язку.

Розповідь учителя з одночасним заповненням таблиці

Залози внутрішньої секреції людини

Залоза внутрішньої секреції

Місце розташування

Функції

Гіпоталамус

Входить до складу проміж-

ного мозку

Контроль і регуляція

роботи залоз ендокринної

системи

Гіпофіз

Округле утворення на

нижній поверхні мозку

(входить до складу проміж-

ного мозку)

Регулює роботу інших

ендокринних залоз та ряд

метаболічних процесів

Епіфіз

Невелике шишкоподібне

утворення, розташоване

в глибині мозку (входить до

складу проміжного мозку)

Регуляція біологічних

ритмів, метаболізму,

пристосування організму

до змінних умов освітле-

ності

Щитовидна залоза

Непарний орган, трохи схо-

жий формою на метелика,

знаходиться на передній

поверхні шиї попереду

трахеї

Регулює основний обмін

і забеспечує кальцієвий

гомеостаз крові

Паращитовидні

залози

Чотири невеликі утворення

на задній поверхні щито-

видної залози

Регуляція рівня йонів

Кальцію в організмі

Тимус

Вкрита сполучною ткани-

ною залоза, розташована

позаду грудини

Регуляція роботи імунної

системи та деяких мета-

болічних процесів

Підшлункова

залоза

Велика залоза, розташова-

на біля шлунка

Регуляція рівня глюкози

в крові

Надниркові залози

Пара залоз, які розташова-

ні над нирками та склада-

ються з коркової та мозко-

вої речовин

Регулюють обмін речо-

вин, адаптують організм

до стресу

Яєчники

Розташовані в окремому

заглибленні очеревини

у жінок і прикріплюються

до задньої стінки очереви-

ни широкою зв’язкою

Регулюють розвиток

жіночих статевих ознак

та процеси, пов’язані

з репродуктивними функ-

ціями організму жінки

Сім’яники

Розташовані в мошонці

Регулюють розвиток чо-

ловічих статевих ознак та

процеси, пов’язані з ре-

продуктивними функція-

ми організму чоловіків

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

1. Де розташований гіпофіз?

2. Де розташований епіфіз?

3. Які функції виконує тимус?

4. Які функції виконує підшлункова залоза?

Самостійна робота учнів

1. У чому полягає різниця між залозами внутрішньої, зовнішньої та змішаної секреції? (Залози зовнішньої секреції виділяють свої продукти в довкілля або в порожнини органів, а залози внутрішньої секреції — у кров. Для залоз змішаної секреції характерна наявність обох механізмів)

2. Чим відрізняється механізм дії гормонів від механізму дії нервів? (В основі механізму дії гормонів лежить передача хімічних сигналів, а в основі механізму дії нервів — електричних. Це обумовлює відмінності у швидкості відповіді та тривалості дії сигналів)

V. Домашнє завдання


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: