Лісова і деревообробна промисловість

Мета: дати характеристику галузі (значення, склад, основні райони лісозаготівлі, територіальна структура); пояснити чинники розміщення різних типів підприємств, ознайомити з основними проблемами галузі; удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і центрів лісової та деревообробної промисловості); виховувати екологічну культуру учнів (раціо­нальне збереження природних ресурсів тощо), творчий підхід до розв’язання нестандартних завдань.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

I. Перевірка домашнього завдання

II. Мотивація навчальної діяльності

III. Вивчення нового матеріалу

IV. Первинна перевірка засвоєних знань

V. Закріплення знань

VI. Домашнє завдання

Матеріали до етапів уроку

I. Перевірка домашнього завдання

II. Мотивація навчальної діяльності

У складі лісового фонду виокремлюють дві групи лісів. До першої належать водо- і полезахисні, заповідні, рекреаційні ліси, а також зелена зона навколо міст. У цій групі можуть вестися лише вибіркові вирубування — для поліпшення стану лісів. Це так звані санітарні рубки й рубки догляду. У лісах другої групи може здійснюватися промислове вирубування лісових насаджень.

Які ліси є у вашому краї? Яку роль відіграє ліс для життя людей вашого краю? Які підприємства вашого краю належать до лісопромислового комплексу?

Накресліть схему взаємозв’язків конкретних підприємств лісопромислового комплексу

Назвіть продукцію лісової промисловості, яку ви використо­вуєте у побуті, навчанні, повсякденному житті.

Зробіть висновок про значення лісової промисловості.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Характеристика галузі

Сировина для лісової промисловості — ліс. Лісові ресурси України обмежені, лісистість території становить 14,3 %. Заго­тівля лісу ведеться в основному (90 %) у Карпатах і Поліссі. За рахунок власних ресурсів лісу потреби України задовольняються тільки на третину.

Лісопромисловий комплекс набуває найбільшої ефективності тільки у формі лісохімічних комбінатів, де послідовно обробля­ється деревина і можлива повна переробка відходів.

2. Чинники розміщення підприємств галузі (картки чинників)

1. Споживчий чинник ураховується в розміщенні меблевих під­приємств, бо цю продукцію важко транспортувати.

2. До сировини тяжіють ті виробництва, де значні витрати вихідних матеріалів і великі відходи їхньої переробки. Це деревообробна промисловість, а також підприємства лісохімії та гідролізної промисловості (переробляють відходи).

3. У розміщенні підприємств целюлозно-паперової промисловості враховується сировинний чинник, наявність водних ресурсів, електроенергії, а також кваліфікованих кадрів.

4. За даними таблиці «Виробництво основних видів промислової продукції за 2003–2007 рр.» визначте обсяги виробленої про­дукції. Які відбулися зміни в обсягах виробництва за останні чотири роки?

3. Структура лісопромислового комплексу

23-1

4. Проблеми і перспективи розвитку галузі

Головна проблема галузі — забезпечення сировиною. Розв’язати її можливо за умови збільшення площі лісових насаджень. Особ­ливу увагу необхідно приділити насадженням швидкоростучих та цінних порід дерев. Природні умови дозволяють мати 19 % лісистості території (проти 14 % існуючих). Крім того, ліси ви­конуюють природоохоронні та захісні функції. Тому в районах лісозаготівлі для відтворення лісового фону потрібно впроваджу­вати роботи з лісонасадження.

Технологічна реконструкція підприємств галузі повинна бути спрямована на більш ефективне використання сировини (особливо відходів виробництва, макулатури), збільшення асортименту про­дукції та покращення її якості. Однією з найважливіших проблем галузі є забруднення навколишнього середовища підприємствами целюлозно-паперової промисловості.

До основних пріоритетів розвитку галузі належать: підви­щення рівня використання продуктивності лісових земель; до­сягнення оптимальної структури виробництва деревних ресурсів; розвиток вітчизняного машинобудування для лісових галузей; реконструкція діючих і будівництво нових підприємств, заводів за рахунок усіх можливих джерел фінансування.

Велике значення для розвитку галузі має підвищення конку­рентоспроможності вітчизняних видів лісової та деревообробної продукції.

Для того щоб розв’язати проблеми в лісовій галузі, необхід­но докорінно змінити структуру споживання сировини шляхом залучення до виробництва макулатури, соломи, вторинних во­локнистих матеріалів, деревних відходів, а також зорієнтувати галузеву структуру виробництва на розвиток сучасних, конку­рентноспроможних видів продукції.

IV. Первинна перевірка засвоєних знань

Завдання 88. Позначте правильні відповіді (за картою атласу).

1. Центри лісозаготівлі:

а) Сарни;

б) Котовськ;

в) Рахів;

г) Миколаїв.

2. Центри виробництва будівельних деталей:

а) Кіровоград;

б) Калинівка;

в) Прилуки;

г) Керч.

3. Центри меблевої промисловості:

а) Житомир;

б) Полтава;

в) Чернівці;

г) Бровари.

4. Центри целюлозно-паперової промисловості:

а) Одеса;

б) Малин;

в) Понінка;

г) Корюківка.

5. Центри лісохімічної промисловості:

а) Коростень;

б) Ізмаїл;

в) Свалява;

г) Дубно.

V. Закріплення знань

Соціогеографічний практикум

Уявіть таку ситуацію: ви успадкували ділянку мішаного лісу площею 1200 га (12 км Ч 10 км). Яким чином ви будете госпо­дарювати? Які види економічної діяльності здійснюватимете? Обґрунтуйте свою точку зору.

Характеристика лісу

Ділянка лісу перетинається долиною невеликої річки.

Правий берег — високий, на темно-сірих ґрунтах розташована діброва з домішками інших цінних листяних порід дерев. Балка Срібного струмка — пам’ятка природи місцевого значення. На схилах балки — рідкісні й лікарські рослини, зарості шипшини і глоду. На схилах балки — оголення гірських порід, у тому числі крейди і жовтих глин.

Лівий берег лісу низинний — на заплавній терасі торф’яне болото, луг і окремо стоять групи дрібнолистих порід дерев (верба, осика, береза). Основний масив займає сосновий бір з домішкою листяних дерев. У підліску — ожина, суниця, хміль. На закру­тах річки — піщані пляжі. Фауна — типова для лісостепових, заплавних районів.

Додаткові відомості

• Біологічні ресурси лісу: плоди дикорослих дерев і кущів, ягоди, гриби, лікарські рослини, лісова фауна.

• Деревина: цінні породи використовуються в меблевій про­мисловості, кора, гілки, хвоя, сучки тощо — в лісохімії та гідролізній промисловості.

• Біологічні водні ресурси: озера, річки, мінералізована вода джерела і струмка Срібного.

• Рекреаційні можливості: полювання, риболовля, екскурсії з пізнавальною метою, одноденні екскурсійні тури і збирання грибів, ягід, лікувально-профілактичні тури (сосна виділяє фітонциди — речовини, що знищують хвороботворні мікро­організми) тощо.

Питання для завдання

1. Які види господарської діяльності ви оберете?

2. Які об’єкти інфраструктури вам потрібні (пансіонат, «буди­ночок мисливця», причал, дороги, зв’язок, стайня тощо)?

3. Послугами яких фахівців ви скористаєтеся (біологи, лісники, мисливствознавці, рибалки, охоронці, екскурсоводи тощо)?

4. Де ви візьмете кошти для організації бізнесу (позика в банку, продаж частини власності, експлуатація раніше заробленого прибутку тощо)?

23-2

VI. Домашнє завдання

Читати відповідний матеріал підручника.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: