Мета: удосконалювати вміння й навички слухати і розуміти тексти діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів, жанрів мовлення, використовувати різні способи фіксації почутого (докладний запис, конспект); розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення (аналітичне, синтетичне, критичне); виховувати у школярів за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу патріотичні почуття.


Мета: повторити, закріпити, узагальнити і систематизувати матеріал з теми уроку; розвивати мовне чуття; виховувати уважне ставлення до слова.


Мета: повторити знання учнів про стилістику, фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики, удосконалювати вміння визначати стиль мовлення й стилістичну роль різних мовних засобів у тексті; розвивати навички роботи з текстами, уміння робити лінгвістичний аналіз тексту, навички роботи з інформацією, збагачувати словниковий запас; виховувати дбайливе та уважне ставлення до рідної мови.


1-10 11-20 ... 41-50 51-60 61-64