Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про частини мови, удосконалювати вміння й навички стилістично доцільно їх використовувати у власному мовленні; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати у школярів за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу любов до рідного слова, усної народної творчості як невичерпного джерела духовності.


Мета: удосконалювати вміння складати тексти публіцистичного стилю, навички складання монологічного висловлювання в публіцистичному стилі; розвивати вміння викладати матеріал послідовно, логічно, з дотриманням стильових ознак; збагачувати словниковий запас мовлення учнів засобами оцінки, розширювати кругозір школярів; виховувати моральні якості, доброзичливе ставлення до оточуючих.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про морфологічну будову слова, способи словотвору, види орфограм, удосконалювати вміння й навички писати слова з найуживанішими орфограмами; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, аналітико-синтетичне мислення, збагачувати словниковий запас; виховувати у школярів моральні якості.


Мета: повторити та узагальнити знання учнів про мовленнєвий етикет, етичні мовленнєві формули; розвивати навички роботи в групах, мовленнєво-комунікативні вміння, здібності до критичного мислення, аналітико-синтетичні мисленнєві навички, збагачувати словниковий запас; виховувати толерантність, інтерес до народних звичаїв, повагу до рідної мови.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про слово, склад лексики, групи слів за значенням, фразеологізми, їх особливості і виражальні можливості, удосконалювати вміння й навички правильно й комунікативно доцільно використовувати лексико-фразеологічні засоби у власному мовленні; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, творчі здібності; виховувати у школярів шанобливе ставлення до рідного слова.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про вимоги до мовлення, мовні норми, удосконалювати вміння й навички помічати й виправляти мовні й мовленнєві помилки, правильно і комунікативно доцільно використовувати мовні засоби; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення; виховувати у школярів культуру мовлення.


Мета: повторити та узагальнити знання учнів про види запису почутого, особливості тез і плану; удосконалювати навички сприйняття на слух текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення; розвивати навички самостійної роботи, мовленнєво-комунікативні вміння, довгочасну та короткочасну пам’ять; збагачувати словниковий запас, удосконалювати вміння складати діалогічне й монологічне висловлювання; виховувати толерантність, повагу до рідної мови, сприяти тому, щоб учні замислювалися над сенсом людського існування взагалі й особистого життя.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про стилі, підстилі і жанри мовлення; удосконалювати вміння й навички визначати стиль, підстиль і жанр тексту, стилістично доцільно використовувати мовні засоби; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення; виховувати у школярів культуру мовлення, повагу до слова.Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості книжного й розмовного мовлення, основні ознаки стилю мовлення, удосконалювати вміння й навички розрізняти тексти різних стилів, визначати їх мовні й позамовні ознаки, комунікативно доцільно використовувати мовні засоби; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення; виховувати у школярів культуру мовлення.


Мета: повторити та узагальнити знання учнів про мовленнєвий етикет, етичні мовленнєві формули, удосконалювати орфографічну та пунктуаційну грамотність учнів; розвивати творчі здібності, мовленнєво-комунікативні вміння, аналітико-синтетичні розумові навички, збагачувати словниковий запас; виховувати толерантність, культуру мовлення.


1-10 11-20 21-30 31-40 ... 51-60 61-64