Мета: повторити основні пунктограми при прямій мові й діалозі; закріпити теоретичні знання й практичні навики з теми; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.


Мета: розширити відомості про слова автора, пряму, непряму мову й діалог; розвивати вміння передавати чужі думки за допомогою прямої, непрямої мови та діалогу, правильно їх оформляти на письмі; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.


Мета: повторити основні відомості про пряму та непряму мову, її призначення та граматично-смислові особливості; розвивати вміння передавати чужі думки за допомогою прямої та непрямої мови, правильно їх оформляти на письмі; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.


Мета: оцінити рівень навчальних досягнень одинадцятикласників зі стилістики та пунктуації складних речень; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією; оцінити рівень пунктуаційної грамотності учнів.Мета: повторити та узагальнити знання учнів про доповідь, правила її складання, вимоги до проголошення, ознайомити з прийомами встановлення й збереження контакту з аудиторією, учити складати і виголошувати підготовлені доповіді; розвивати навички публічного виступу, мовленнєво-комунікативні вміння, логічне мислення, творчі й організаторські здібності; збагачувати словниковий запас; виховувати самостійність, повагу до рідної мови, її краси та багатства.


Мета: узагальнити знання учнів про реферат, правила його написання, вимоги до оформлення, повторити елементи довідкового апарату книги, правила складання бібліографічного опису; розвивати вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз тексту, удосконалювати навички роботи в групах, мовленнєво-комунікативні вміння, здібність до критичного мислення, навички самостійної та колективної роботи, збагачувати словниковий запас; виховувати самостійність, інтерес до книги.


Мета: повторити основні пунктограми у складному реченні; закріпити теоретичні знання й практичні навики з теми; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.


Мета: повторити та узагальнити знання учнів про реферат, правила його написання, вимоги до оформлення; розвивати навички роботи в групах, мовленнєво-комунікативні вміння, здібності до критичного мислення, аналітико-синтетичні мисленнєві навички, збагачувати словниковий запас; виховувати самостійність, толерантне ставлення до думок інших.


Мета: повторити відомості про сполучники і сполучникові слова, що з’єднують складні речення; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою використання синонімічних відповідників сполучників і сполучних слів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.


Мета: повторити основні пунктограми у складному реченні; закріпити теоретичні знання й практичні навики з теми; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-64