Мета: повторити основні відомості про звертання, вставні слова й вставні конструкції, розділові знаки під час їх виділення; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.


Мета: перевірити вміння учнів писати твори, добирати мовні засоби відповідно до задуму, комунікативного завдання та стилю мовлення; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, творчі здібності; виховувати у школярів морально-етичні якості.


Мета: повторити основні пунктограми у простому реченні; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою синонімічних відокремлених і невідокремлених другорядних членів речення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.


Мета: удосконалювати вміння й навички готувати виступи і виголошувати їх під час дискусії, добираючи мовні засоби залежно від мети спілкування й адресата мовлення, використовуючи різні способи виступу; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, логічне й критичне мислення, творчі здібності; виховувати у школярів морально-етичні якості.


Мета: повторити засоби вираження головних і другорядних членів речення, прямий і зворотний порядок їх розташування; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою синонімічних засобів вираження присудка, другорядних членів речення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.


Мета: повторити види односкладних речень; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою синонімічних відповідників між двоскладними й односкладними реченнями та різними видами односкладних речень; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про діалогічне мовлення, різновиди діалогів, удосконалювати вміння й навички складати відповідно до запропонованої ситуації діалог-обмін думками і враженнями; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, уяву; виховувати у школярів почуття взаємоповаги.


Мета: повторити види простих речень та ознайомити з відтінками їх значень; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою різних видів простих речень; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.


Мета: оцінити рівень навчальних досягнень одинадцятикласників зі стилістики мови та культури мовлення; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією; оцінити рівень орфографічної грамотності учнів.


Мета: закріпити, узагальнити і систематизувати знання, вміння і навички з теми уроку; вдосконалити пунктуаційну грамотність учнів; розвивати гнучкість логічного мислення та культуру мовлення; виховувати шанобливе ставлення до старшого покоління.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-64