Мета: виявити та оцінити рівень сформованості в учнів вмінь і навичок письмово докладно відтворювати зміст прослуханого тексту художнього стилю, доповнювати його своїми міркуваннями; розвивати зв’язне мовлення, аналітико-синтетичні мисленні навички, збагачувати словниковий запас; виховувати вміння аналізувати причини своїх і чужих вчинків, навички самопізнання.


Мета: повторити поняття про складнопідрядні й прості речення з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою синонімічних відповідників складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.


Мета: удосконалювати вміння і навички учнів письмово докладно відтворювати зміст прослуханого тексту художнього стилю, доповнювати його своїми міркуваннями, працювати над розвитком навичок грамотного письма; розвивати зв’язне мовлення, аналітико-синтетичні мисленнєві навички, збагачувати словниковий запас; виховувати толерантність, критичність і оригінальність мислення, дати можливість замислитися над правовими основами громадянського суспільства.


Мета: повторити поняття про складносурядні, складнопідрядні й безсполучникові складні речення; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою синонімічних відповідників різних видів складних речень; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості художнього стилю мовлення, удосконалювати вміння й навички усно докладно переказувати прослуханий або прочитаний текст художнього стилю мовлення за самостійно складеним планом; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, пам’ять; виховувати у школярів за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього.


Мета: повторити види складних речень й основні пунктограми у складному реченні; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою різних видів складних речень; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про основні вимоги до культури спілкування, удосконалювати вміння й навички спілкуватися по телефону і в Інтернеті з дотриманням правил мовленнєвого етикету; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, критичне мислення, творчі здібності; виховувати у старшокласників культуру спілкування.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про види сучасного ділового спілкування, особливості телефонної розмови; удосконалювати вміння й навички вести телефонну розмову з дотриманням правил етикету; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, критичне мислення, уяву; виховувати у школярів моральні якості.


Мета: оцінити рівень навчальних досягнень одинадцятикласників зі стилістики та пунктуації простих речень; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією; оцінити рівень умінь читати мовчки.


Мета: повторити основні пунктограми у простому реченні; закріпити теоретичні знання й практичні навики з теми; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-64