Просте речення. Члени речення. Складне речення

Мета: повторити та узагальнити знання учнів про просте й складне речення, члени речення, удосконалювати вміння відрізняти просте речення від складного, навички постановки розділових знаків у складному та простому ускладненому реченнях; розвивати навички роботи з тестами, уміння робити лінгвістичний аналіз тексту, навички роботи з інформацією, збагачувати словниковий запас; виховувати дбайливе та уважне ставлення до рідної мови.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексика: лексичне значення, походження та вживання термінів.

Орфографія: м’який знак і апостроф в іншомовних словах, подовжені приголосні і позначення їх, чергування е з и, правопис складних слів, правопис слів з частинами напів-, пів-.

Міжпредметні зв’язки:

Література: життя і творчість Г. Тютюнника.

Тип уроку: узагальнення знань, удосконалювання вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

ІV. Виконання системи завдань, спрямованих на узагальнення знань, удосконалення практичних умінь і навичок

Тестові завдання

1. Як поділяються речення залежно від наявності чи відсутності структурно обов’язкових членів речення?

А поширені, непоширені;

Б двоскладні, односкладні;

В сполучникові, безсполучникові;

Г повні, неповні;

Д прості, складні, ускладнені. Розставте розділові знаки у лівій колонці, заповніть праву.

Напишіть по п’ять прикладів на орфограми:

а) м’який знак і апостроф в іншомовних словах;

б) подовжені приголосні і позначення їх;

в) чергування е з и;

г) правопис складних слів;

д) правопис слів з частинами напів-, пів-.

Прочитайте текст. Визначте його тему і головну думку.

Зробити опорну таблицю, відобразивши в ній відомості з синтаксису, що повторили на сьогоднішньому уроці.

Виконати роботу над помилками, яких припустилися протягом уроку.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: