Складне речення. Пряма мова

Мета: повторити, узагальнити й поглибити основні відомості про складні речення й речення з прямою мовою, сформувати цілісну систему особистих знань шестикласників з теми; удосконалювати пунктуаційні вміння щодо правильної розстановки розділових знаків у складних реченнях і реченнях з прямою мовою; розвивати творчі вміння моделювати речення з прямою мовою, реконструювати складні речення в речення з прямою мовою; спонукати шестикласників до осмислення краси рідного слова у творах українських митців. 
Правопис: розділові знаки у складному реченні й при прямій мові та діалозі. 
Тип уроку: урок повторення набутих знань. 
ХІД УРОКУ 
І. Організаційний момент 
ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, 
метою й завданнями уроку 
ІІІ. Виконання творчих завдань на основі повторення вивченого Колективна робота з текстом (творче спостереження) 
• Виразно прочитати текст уголос. Визначити стиль мовлення. Довести, що текст складається не лише з простих, але й зі складних речень. 
Прислухайтеся: з ранку й до вечора навколо вас звучить мова. Ось у сусідній кімнаті з кимсь розмовляє мама, віддалік чується голос диктора, з вулиці долітають ледь чутні голоси людей. Ми всі так звикли до цього, що майже не помічаємо звучання мови. Ми чуємо її лише тоді, коли вона звернена до нас безпосередньо. 
А тепер припустимо на хвилинку, що мови нашої — та й інших мов на землі — ще нема. Якою була б земля? Якими були б ми? Навіть уявити важко, яка б це була сумна й похмура картина (А. Коваль). 
• З’ясувати, сполучниковим чи безсполучниковим зв’язком з’єднано частини складних речень. 
• Схарактеризувати речення за метою висловлювання. 
Вибіркова робота 
• Прочитати народні вислови. Виписати спочатку ті, що сформульовано у формі простих речень, потім — у формі складних. Підкреслити граматичні основи. 
1. Коли сам не знаєш, то й язиком не плети. 2. Людина славна не словами, а ділами. 3. Про людей судять не по словах, а по ділах. 4. Тоді слова твої срібло, коли діло — золото. 5. Усіх слухай, а найбільше надійся на власний розум. 
6. Хто багато говорить, той мало робить. 7. Цінуй людей за ділами, а не за словами. 8. Швидко слово мовиться, та не швидко діло робиться (Нар. творчість). 
• Робота в мікрогрупах. Як ви розумієте вислів «Ніщо не приносить людині стільки зла, як її язик»? Свої міркування оформити письмово, наводячи приклади із власного життя. 
Творче моделювання мовних одиниць відповідно до завдання 
• Використовуючи вислови відомих українських митців слова, скласти й записати речення з прямою мовою. Замість крапок уставити потрібні за змістом дієслова. Пояснити розділові знаки. 

1. Все в тобі з’єдналося, злилося — як і поміститися в одній! ... (В. Симоненко). 2. В народу немає скарбу більшого, як його мова ... (Ю. Мушкетик). 
3. ... Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має (С. Воробкевич). 4. Найбільше й найдорожче добро в кожного народу — це його мова ... (Панас Мирний). 5. ... Коли ти плекаєш слово, мов струна воно бринить (Д. Білоус). 6. ... Словесність — початок усіх наук. 
Вона — джерело, звідки починається струмок, який ширшає, набирає сили і розливається могутньою рікою (І. Цюпа). 
• Накреслити схеми речень. 
Дослідження-відтворення 
• Відновити й записати другу строфу вірша Д. Білоуса «Найдорожче». Пояснити розділові знаки в реченнях з прямою мовою. 
 
Синів і дочок багатьох народів 
Я зустрічав, які перетинали 
Гірські й морські кордони і на подив 
Багато бачили, багато знали. 
• Виписати слова, у яких літери позначають два звуки. З’ясувати, до якої частини мови вони належать. 
Дослідження-реконструювання 
Прочитати речення. З’ясувати їхній вид за будовою. Замінити подані речення на речення з прямою мовою і записати їх. 
1. Один стародавній філософ пояснював, що людина має слухати вдвічі більше, ніж говорити. 2. Мудрець наполягав на тому, що краще слухати, ніж говорити. 3. Дейл Карнегі пропонує бути уважним слухачем з початку і до кінця розмови. 4. Кажуть, що розумних і приємних співрозмовників небагато (За О. Корніякою). 
ІV. Самостійна робота (робота з текстом) 
• Прочитати текст. Дібрати заголовок. Визначити мікротеми й поділити текст на абзаци. Записати його, розставляючи потрібні розділові знаки. 
Підкреслити граматичні основи в складних реченнях. 
Як відомо мова складається з окремих слів які містять у собі зміст і звучання. Незаперечною істиною є те що мова — це найважливіший і всеохоплюючий засіб спілкування засіб передачі інформації. Але самим лише спілкуванням самою тільки інформативністю не вичерпується значення мови. Для нас, письменників, мова — це могутнє і єдине знаряддя створення художніх цінностей. Той хто дивиться на мову тільки як на засіб спілкування, позбавляє себе найдорожчого в житті — голосу природи. Кожне слово мусить нести 
на собі якнайповніше смислове й емоційне навантаження без якого руйнується зміст. Ще старогрецький мудрець сказав відомо що і слово коли воно багатозначне виразне спроможне не гірше за скульптора чи художника відбити свій предмет... Повнозвучними словами і за формою, і за змістом сповнені народні думи народні пісні і навіть старовинні писемні пам’ятки та документи (За П. Панчем). 
• Пояснити пунктограми в реченнях зі вставними словами, однорідними членами. Знайти речення з прямою мовою. Обґрунтувати розділові знаки в ньому. 
• Виписати прикметники, ужиті у формі найвищого ступеня порівняння. Розібрати їх за будовою. 
V. Систематизація й узагальнення знань 
VІ. Підсумок уроку 
Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час повторення теми. 
VІІ. Домашнє завдання


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: