Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки в простому реченні

Мета: повторити теоретичні відомості про особливості вживання звертань, вставних слів й однорідних членів речення у мовленні; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити в реченні (висловлюванні) звертання, вставні слова, однорідні члени, а також називати частини мови, якими вони виражені; удосконалювати пунктуаційні вміння щодо правильної розстановки розділових знаків у простих ускладнених реченнях; розвивати творчі вміння трансформувати прості речення на речення зі звертаннями, вставними словами й однорідними членами, розширення речень шляхом самостійного введення в них однорідних членів; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню ролі рідної мови в житті людини.

Правопис: розділові знаки в простому реченні при звертанні, вставних словах і однорідних членах.

Тип уроку: урок повторення набутих знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою й завданнями уроку. Оголошення епіграфа й робота з ним

Єдиний скарб у тебе — рідна мова.

П. Куліш

ІІІ. Виконання творчих завдань на основі повторення вивченого

Творче спостереження на основі тексту з елементами аналізу

 • Прочитати текст. Дібрати до нього заголовок. Виписати речення з однорідними членами і вставними словами, розставляючи потрібні розділові знаки.

Жодна освічена людина нашого часу не може обмежитися знанням лише своєї рідної мови. Володіння двома-трьома іноземними мовами — це цілком досяжно, якщо під володінням розуміти можливість читати писати і розмовляти на не дуже складні теми. Зрозуміло глибина знання буває відмінною.

Часто поліглоти, про яких ходять чутки, немовби вони знають кілька десятків мов, насправді знають їх дуже поверхово.

Правильно кажуть китайці: «Живи до старості і вчись до старості». При цьому вони висловлюють цю думку без усяких відмін іменників і прекрасно розуміють один одного (За А. Білецьким).

 • Пояснити лексичне значення слова поліглот. (Поліглот — людина, яка володіє багатьма мовами.)

 • Визначити синтаксичну роль однорідних членів речення.
 • Кодова робота. З’ясувати види речень, що відповідають цифрам: 1 — просте речення; 2 — просте речення, ускладнене однорідними членами; 3 — просте речення, ускладнене вставним словом; 4 — складне речення; 5 — речення з прямою мовою.

Дослідження-моделювання

 • Прочитати мовчки текст. Визначити межі речень. Списати, розставляючи потрібні розділові знаки.

Із самого малечку в словах рідної мови людина відкриває для себе великий і чарівний світ життя мова безцінний скарб народу в ній відбито його характер психічний склад історію звичаї побут як найдорожча спадщина як заповіт поколінь передається нащадкам любов до свого народу і рідної мови.    

Калиновою солов’їною назвали прекрасну українську мову поети це неповторна мова Шевченка і Франка Лесі Українки і Коцюбинського Тичини і Сосюри Рильського і Малишка сучасних представників красного письменства (Є. Чак).

 • З’ясувати синтаксичну функцію однорідних членів речення. Пояснити, за яких умов між ними потрібно ставити комау, за яких — ні.
 • Зробити синтаксичний розбір першого речення.

Дослідження-відтворення

 • Відновити текст, доповнюючи речення однорідними членами. Накреслити схеми речень з узагальнювальними словами.

У чудових українських піснях, ..., ... зустрічаємо слова з пестливими, зменшувальними суфіксами. Це створює атмосферу доброзичливості і ... .

Українську мову шанують у світі. Твори українських письменників перекладено в багатьох країнах: ..., ..., ..., ... . У плідному спілкуванні з іншими мовами українська вбирає з них крилаті слова, ... . Такі запозичення притаманні кожній розвиненій мові (За Є.Чак).

 • Скласти речення з узагальнювальними словами за поданими схемами:

Творче реконструювання

 • На основі поданих побудувати речення: а) із звертанням; б) вставним словом; в) однорідними членами.

1. Людина в житті повинна постійно розвиватися. 2. Народ кожної хвилини охороняє честь своєї рідної мови. 3. Мої однокласники у своїх родинах розмовляють лише рідною мовою. 4. Кожний мусить бути зразком доброго знання своєї літературної мови.

 • Пояснити пунктуацію при звертаннях і вставних словах.
 • Робота за варіантами. Зробити синтаксичний розбір речень: варіант 1 — речення зі звертанням; варіант 2 — зі вставним словом. Довести, чи є членами речення звертання і вставні слова.

Аналіз мовних явищ на основі тексту

 • Прочитати текст. З’ясувати його основну думку. Списати, розставляючи потрібні розділові знаки. Знайти однорідні члени, звертання і вставні слова та пояснити вжиті при них розділові знаки.

Наша мова належить до високорозвинених мов світу. Безперечно багато зробили для вдосконалення нашої мови письменники вчені видавці книг газет і журналів освічені люди різних часів. Особливо почесне місце належить Т. Г. Шевченку, який обробив відшліфував і показав світові дорогоцінне каміння — мову народу України. Доклали між іншим своїх рук і свого розуму пізніші покоління українських письменників учених журналістів.

Ми з вами одержали у спадок сучасну українську літературну мову — багату розвинену гнучку. Нею можна висловити все від найскладніших і найновіших наукових відкриттів до найвеселіших пісень і оповідань.

Друзі не шкодуйте часу й зусиль для вивчення мови. Мова — наш вірний друг і помічник протягом усього життя (За А. Коваль).

ІV. Систематизація й узагальнення знань

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

1. Виписати з «Кобзаря» Т. Г. Шевченка 5–6 речень із звертаннями і 5– 6 речень зі вставними словами. Пояснити розділові знаки. Накреслити схеми речень.

2. Скласти невеликий текст-міркування «Як я розвиваю своє мовлення», використовуючи речення зі вставними словами й однорідними членами.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: