Луки — природне угруповання

Хід уроку

І. організація класу до уроку

Іі. актуалізація опорних знань

1. Фронтальна бесіда.

— Яку тему вивчали на минулому уроці?

— Що таке природне угруповання?

— На які групи поділяються живі організми в природних угрупованнях?

— Хто такі організми-виробники? Наведіть приклади.

— Які живі організми є споживачами?

— Чим зайняті організми-перетворювачі?

— Від чого залежать живі організми в природних угрупованнях?

— Чим пов’язані живі організми в природних угрупованнях?

2. Робота з картками.

Завдання 1. Заповніть схему на дошці, покажіть стрілочками

Взаємозв’язки між живими організмами в природних угрупованнях (виробниками, споживачами, перетворювачами).

 

Завдання 3 (Для двох учнів). Побудуйте на дошці по одному ланцюгу живлення, що склалися у лісі. Доведіть, що ліс — це природне угруповання.

Завдання 4. Знайдіть серед ілюстрацій ті, що демонструють зв’язки між живими організмами лісу. Складіть із них на дошці ланцюг живлення.

Ііі. Повідомлення теми та завдань уроку

ІV. мотивація навчальної діяльності

Створення проблемної ситуації.

Бесіда з опорою на таблиці та малюнки із зображенням лісу та луків.

— Чи схожі між собою ліс і луки?

— Які рослини ростуть у лісах і на луках?

— Чи однакові тварини оселяються у лісах та на луках?

— Чому тварини різні?

— Чому рослини різні? Проблемне запитання

— Так чому ж і ліс, і луки — це природні угруповання, хоча живі ор

ганізми в них є різними?

V. розповідь учителя з елементами бесіди

— Чи були ви влітку на луках?

— Чим вас вразили луки?

— Які найкрасивіші луки ви знаєте?

— Чим відрізняються рослини луків та лісу?

— Яких тварин ви бачили на луках?

— Яка група тварин є найпомітнішою?

— Які тварини живуть на луках, крім комах? Чому?

Vі. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу 1. Практична робота за малюнком підручника (С. 154). 1) розгляньте малюнок луків і назвіть рослини, які впізнали. До якої

Групи вони належать?

 

0) Назвіть комах, які живуть на луках.

1) Назвіть птахів, які зображені на малюнку.

2) Назвіть звірів, які живуть на луках.

3) Назвіть тварин, які належать до інших груп.

4) Назвіть кормові зв’язки між організмами, які ви бачите на малюнку.

2. Робота з текстом підручника (С. 154–156).

Прочитайте на С. 154 Перші два абзаци і поясніть, чим луки відрізняються від степів і лісів.

Прочитайте на С. 155 Перші два абзаци і запам’ятайте назви трав’янистих рослин луків.

Прочитайте весь текст на С. 155–156 І перелічіть тварин, які живуть на луках.

Знайдіть у тексті, де говориться про зв’язки між окремими організмами. Що це доводить?

 

3. робота із гербаріями рослин луків і колекціями комах.

Виберіть із гербарію ті рослини, про які ви вже знаєте з тексту підручника. Назвіть інші. Чим вони приваблюють комах?

Знайдіть у колекції тих комах, про яких ви вже знаєте з тексту підручника. Назвіть інших.

Vіі. Закріплення та осмислення знань

1. Бесіда.

— Назвіть рослини, що не можуть існувати без комах.

— Назвіть тварин, які постійно живуть на луках.

— Які тварини з’являються на луках у пошуках корму?

— Які зв’язки є найсильнішими між рослинами і тваринами луків?

— Які організми луків належать до виробників? Споживачів? Перетворювачів?

— Доведіть, що луки — це природне угруповання.

— Які дії людей можуть зруйнувати луки як природне угруповання?

2. Робота на дошці.

Скласти ланцюги живлення із дібраних до уроку ілюстрацій рослин

І тварин луків; підписати, хто з них є організмами-виробниками, організ-мами-споживачами, організмами-перетворювачами.

Vііі. Узагальнення та сисРозробка урокатизація знань

Заповнення таблиці «Луки» на С. 50 зошита.

ІХ. Підсумок уроку

Х. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника «Луки — природне угруповання» (С. 154–156).

Закінчити виконання завдань на С. 58 зошита.

Творче завдання: підготувати ілюстрації до теми «Прісні водойми».

Матеріал сайту http://www.testsoch.com


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: