Природні угруповання рідного краю. Ліс

Хід уроку

І. організація класу

ІІ. Повторення вивченого матеріалу

Завдання було розподілене по групах.

Група. розповідає, які є ґрунти, і з’ясовує різницю між ними; дає визначення, що називають Ґрунтом.

Група. Обґрунтовує відповідь на питання: «Як утворюється ґрунт? Яку роль в його утворенні відіграють рослини і тварини?»

Група. розповісти про ґрунти своєї місцевості. Що роблять для підвищення родючості ґрунтів? Пояснити прислів’я: «Хто про землю дбає, вона тому повертає».

ІІІ. актуалізація опорних знань

— Якщо уважно подивитися навколо себе, то можна помітити, що

нас оточують живі організми, яких є безліч.

Чомусь усі ці живі організми вчені поділили на п’ять «царств». Назвіть їх. (Ліси, луки, степи, водойми, болота)

Царства ці є дуже різними, але між ними існує тісний взаємозв’язок. (Навести приклади таких зв’язків.)

Складіть ланцюги живлення. (Два учні записують на дошці, інші склаДають ланцюги живлення за допомогою картинок, сидячи за партами.)

Наприклад:

• жолуді — кабан — вовк;

• сонце — дощ — трава — заєць — лисиця. (Пояснити кожну ланку у ланцюгах живлення.)

— У природі живі організми розподіляються не випадково. Вони се

ляться там, де є необхідні умови для їхнього життя, і утворюють певні,

порівняно сталі комплекси — угруповання. Отже, Розробка урока нашого сьогод

нішнього уроку — «Природні угруповання рідного краю».

ІV. Фізкультхвилинка

 

V. Сприймання та усвідомлення навчального матеріалу

1. Розповідь учителя з елементами бесіди.

— Природні угруповання — Це група взаємопов’язаних між собою жи

вих організмів, які тривалий час живуть на певній ділянці місцевості

з однорідними умовами життя. Основні типи угруповань, або, як ми го

ворили, п’ять «царств», такі:

Ліси;

Луки;

Степи;

Болота;

Прісні водойми.

Поділ природних угруповань визначають умови довкілля, тобто температура, освітленість, вологість, тип ґрунту. У кожному угрупованні переважають ті живі організми, які найкраще пристосовані до місцевих умов.

У природному угрупованні всі живі організми поділяють на три групи:

Організми-виробники;

Організми-споживачі;

Організми-перетворювачі.

Організмами-виробниками Є рослини, бо тільки вони здатні з речовин неживої природи утворювати поживні речовини для живих організмів.

Скажіть мені, що є головним джерелом енергії для всіх живих організмів нашої планети? (Сонце)

— Так ось, використовуючи сонячну енергію, зелені рослини утворю

ють із речовин неживої природи поживні речовини для живих організ

мів. Вбираючи з повітря вуглекислий газ і воду, рослини виробляють цу

кор, крохмаль, білки і жири. Частинку цих речовин і сонячної енергії

рослини використовують для свого росту, а частину відкладають у різ

них органах. Пам’ятаймо! рослини виділяють кисень, яким дихають усі

живі організми.

Організмами-споживачами В природному угрупованні є тварини. рослиноїдні тварини живляться рослинами, а хижі — рослиноїдними твари - нами. Отже, що використовують для підтримання життя тварин? (Поживні речовини, що утворені рослинами і накопичену в них сонячну енергію.)

—Чим дихають тварини? (Киснем, а виділяють вуглекислий газ.)

—Усі живі організми з часом старіють і відмирають. Цими відмерлими рослинами і тваринами живляться мікроорганізми (гриби та бактерії). Ось вони і становлять третю групу природного угруповання — Організми-перетворювачі. Гриби та бактерії перетворюють залишки відмерлих живих організмів на перегній, а тоді — на мінеральні солі. Потім ці мінеральні солі разом із водою рослини всмоктують за допомогою коренів.

 

Отже, у будь-якому природному угрупованні відбувається кругообіг речовин. Тому усі живі організми пов’язуються ланцюгами живлення.

На початку уроку ви навели приклади ланцюгів живлення. але потрібно пам’ятати, що природні угруповання є дуже складними! У них завжди є багато складно переплетених ланцюгів живлення.2. Практична робота (у групах).

— Перед тим, як кожна група отримає завдання, потрібно відгада

ти загадку, щоб дізнатися, над яким природним угрупованням ви буде

те працювати.

Навесні веселить, влітку холодить, восени годує, а взимку гріє. (Ліс)

— Чому ви так вважаєте?

Читання учнем кожної групи вірша. розминка.

Група. Марія Познанська. Ліс.

Група. Максим рильський. розмова з другом.

Група. Марійка Підгірянка. Ліс. Завдання на картах отримує кожна група.

1) Скласти схему.

Що таке ліс? Ліс — це:

• друг повітря;

• друг людини;

• джерело здоров’я;

• захисник здоров’я;

• друг річок та їх жителів;

• дім та їжа для птахів і звірів;

• окраса землі. Загадати загадки про рослини і тварини.

2) Назвати правила поведінки у лісі.

• Не розпалюйте багаття!

• Не ламайте дерев і кущів!

• Не рвіть квітів!

• Не руйнуйте гнізд!

• Не кричіть!

• Не ламайте грибів, навіть неїстівних!

• Не руйнуйте мурашників!

• Не залишайте в лісі сміття!

3) Чому ліс потрібно охороняти? Слово про Червону книгу. рослини

і тварини Хмельниччини, що занесені до Червоної книги.

Підсніжник білий, конвалія звичайна, латаття біле, зозулинець ве

ликий, дятел чорний, лелека чорний, лелека білий, лебідь-шипун, плис

ка жовта, бражник великий, соня садова, жаба очеретяна, жаба прутка,

світлий тхір.

 

VI. Бліцтурнір «Змагання найсильніших».

VII. Фізкультхвилинка

VIII. Осмислення учнями знань

1. Робота з підручником.

Опрацювання статті «Природні угруповання рідного краю».

Робота за малюнками та запитаннями (С 153).

Назвати яруси, на які поділяють усю рослинність лісу.

2. Робота в зошитах із друкованою основою.

IX. Цікаве про тварин. Цікаве про птахів

0) Олені і лосі перед негодою перекочовують.

1) Білі ведмеді перед похолоданням перестають купатися, а перед потеплінням лізуть у воду.

2) Якщо кріт робить високі купки — буде погана погода.

3) Найменшим птахом у світі є колібрі (вага — 3 г, розмір — 57 мм).

4) Переляканий страус може розвинути швидкість до 100 км/год.

5) Найважчим птахом в Україні є дрохва — 20 кг.

6) Найвищим птахом української фауни є сірий журавель, висота якого 120 см, маса 7 кг.

Складання кросворду «Яруси лісу».

За малюнком визначте назву рослини і розмістіть її у відповідний ярус.

Наприклад:

Я

С

Д

Л

Х. Закріплення знань

Кожна група отримує картку із трьома завданнями, але обирає для відповіді лише одне.

Природне угруповання. Ліс

Дописати речення. П’ять природних угруповань — це… Організми-виробники, споживачі, перетворювачі — це…

Назвати ланцюги живлення природного угруповання — лісу.

Виписати із переліченого, що ліс дає природі, а що — людині: Одяг Землі; збирач вод;, охоронець річок; захисник ґрунту; дім для тварин; постачальник деревини, ягід, горіхів, ліків.

Ліс дає природі: _______________________________________________________

Ліс дає людині: ________________________________________________________

 

Хі. Підсумок уроку

— Що вам найбільше запам’яталося?

— Що вас здивувало? Про що хотіли б дізнатися більше?

Хіі. Домашнє завдання

Прочитати статтю «Природні угруповання рідного краю». Скласти ланцюги живлення та пам’ятку «Поведінка учня в природному оточенні».

Матеріал сайту http://www.testsoch.com


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: