Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст прислів’їв та приказок, їх значення в духовному розвиткові людства; розвивати навички виразного читання, коментування прислів’їв, пояснення їх прихованого значення; виховувати найкращі моральні якості на основі моральних настанов малих фольклорних жанрів.


Мета: дати поняття про прислів’я та приказки як малі жанри фольклору; учити вдумливо, виразно їх читати, тлумачити переносне значення; розвивати навички влучно й образно висловлювати свої думки; виховувати відповідно до моральноетичних норм, закріплених у прислів’ях та приказках.


Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини; розвивати інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури; виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.


1-10 11-20 ... 141-150 151-160 161-163