Спосіб життя і здоров’я

Мета уроку: розглянути поняття корисних і шкідливих звичок; розвивати знання учнів про залежність здоров’я від корисних і шкідливих звичок.

Очікувані результати: учні повинні називати соціальні чинники формування корисних звичок; учні повинні наводитиприклади впливу шкідливих звичок на здоров’я підлітків;учні повинні пояснюватирізницю між корисними та шкідливими звичками, вплив корисних звичок на здоров’я; учні повинні розуміти необхідність формування корисних звичок, можливість отримання допомоги від членів родини та інших звичок.

Обладнання: папір А3, А2, фломастери

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Усі здорові люди люблять життя. (Г. Гейне)

n 1. Організаційний етап

1.1. Привітання, фізкультхвилинка.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком _____, кількість присутніх на уроці _________, відсутніх _________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

n 2. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

1. Який зв’язок між способом життя і здоров’ям?

2. Назвіть складові здорового способу життя.

3. Які складові вже розглядалися на уроках?

(Збалансоване харчування; оптимальний руховий режим; гігієнічні навички; загартування; раціональний режим дня.)

4. Які складові ще потрібно розглянути?

(Відсутність шкідливих звичок; позитивний психологічний мікроклімат.)

n 3. Мотивація навчальної діяльності

3.1. Повідомлення теми уроку.

3.2. Формулювання разом з учнями мети та задач вивчення нового матеріалу.

3.3. Проблемні запитання.

— Чи можливо змінюючи спосіб життя, впливати на здоров’я людини?

— Звідки беруться шкідливі звички?

n 4. Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу

1. Звички (самостійна робота з підручником).

Прочитати матеріал підручника та записати в робочі зошити визначення звички, шкідливої та корисної.

2. Вплив звичок на здоров’я (бесіда, складання схеми на дошці завідповідями учнів).

Звички

Корисні

Шкідливі

3. Гра «Подорож країнами звичок» (робота в групах).

1 група: мешканці країни «Корисні звички».

2 група: мешканці країни «Шкідливі звички».

3 група: туристи.

1 та 2 групи складають «карту» або план-схему своєї країни та рекламні проспекти, що рекламують подорож саме до їхньої країни.

Мешканці кожної країни пропонують туристам виконати дії з окремих звичок та пояснити їх дію на здоров’я людини.

Туристи після відвідування обох країн висловлюють свої враження.

4. Спосіб життя і здоров’я (пояснення вчителя)

5. Гра «Шляхи, що ми обираємо» (робота в групах).

Парні групи «крокують» до здоров’я, а непарні — від здоров’я. Учні пишуть на чистих «кроках» те, що наближає (віддаляє) їх до (від) здоров’я. Працювати можна на дошці або на великих аркушах паперу. Під час презентації кожна група аргументує кожний свій крок.

n 5. Узагальнення та закріплення знань

5.1. Робота з підручником.

Відповіді на запитання в кінці параграфа.

5.2. Робота з друкованим зошитом [5], с. 20.

5.3. Гра «Подарунок».

Сформувати великі групи (за варіантами або за рядами). Учні «ведучої групи» по черзі називають звички і «дарують» їх іншим групам. Якщо група приймає дарунок, то вони плескають у долоні, якщо ні — піднімають руки вгору.

5.4. Обговорення епіграфа до уроку.

5.5. Відповідь на проблемні запитання.

5.6. «Пізнай себе».

Учні самостійно відповідають на запитання психологічного тесту «Вплив звичок на здоров’я» та визначають результат.

n 6. Підбиття підсумків уроку

«Закінчи речення»

— На цьому уроці найцікавішим було...

n 7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник: _________________________________________

Робочий зошит: _____________________________________

7.2. Індивідуальні завдання.

1. Яка в тебе улюблена корисна звичка? Чому? Як вона виникла?

2. Від якої звички ти бажаєш позбутися і чому? Як вона виникла?

3. Які корисні звички тобі потрібно сформувати і чому?

4. Етап засвоєння нових знань

1. Звички

Звички це постійні елементи поведінки людини, що здійснюються майже автоматично.

Звички

Корисні

• прогулянки;

• старанне навчання;

• доброзичливість;

• пунктуальність;

• охайність;

• виконання правил особистої гігієни;

• допомога немічним

Шкідливі

• розмови на уроці;

• гризіння нігтів;

• вживання ненормативної лексики;

• списування домашніх завдань;

• куріння;

• порушення правил дорожнього руху;

• горбатиться;

• човгання ногами;

• переїдання;

• переїдання солодощів

2. Вплив звичок на здоров’я

Вплив звичок на здоров’я

Укріплення здоров’я

(корисні звички)

Руйнування здоров’я

(шкідливі звички)

4. Спосіб життя і здоров’я

Критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя підлітків:

на рівні фізичного здоров’я: прагнення до фізичної досконалості ставлення до власного здоров’я як до найвищої цінності, фізична розвиненість, загальна фізична працездатність, загартованість організму дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни правильне харчування;

на рівні психічного здоров’я (психологічного комфорту): адекватна самооцінка, відсутність шкідливих звичок;

на рівні духовного здоров’я: узгодженість загальнолюдських та національних моральних і духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, відчуття прекрасного в житті, у природі, у мистецтві;

на рівні соціального здоров’я (соціального благополуччя): сформована громадська відповідальність за наслідки нездорового способу життя, соціально орієнтована комунікативність, доброзичливість у ставленні до людини, здатність до самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання.

ÚЦікава інформація

Дослідники з’ясували, що на формування корисних звичок потрібно більше часу і енергії, ніж на формування шкідливих.

У тварин у природі формування корисних звичок — це запорука збереження життя.

ÚІсторична довідка

Поняття здорового способу життя і поведінки, що відповідають принципам природи, були предметом постійного вивчення давніх людей. Своє розуміння здорового способу життя існувало в культурах усіх великих цивілізацій. Багатьом добре відомо, що в давніх західних культурах (Стародавній Греції та Стародавньому Римі) існував культ тіла, правильного гармонійного розвитку людини. Там виникли Олімпійські ігри і всі погляди на фізичне вдосконалення, відомі як фізична культура. Але мало кому відомо, що первинне значення в отриманні здоров’я давні греки приділяли зовсім не фізичній культурі, а душевному стану.

Цицерон визначив здоров’я як правильне співвідношення різних душевних станів. Широко відомі й інші вислови великих давніх мудреців: «пізнай самого себе» і «піклуйся про себе самого».

У стародавніх культурах Сходу (Китаю, Індії, Тибету) також вказувалося на існування нерозривного зв’язку між духовним і фізичним станом людини. Здоровий спосіб життя на Сході в першу чергу означав звільнення від надмірних емоцій і пристрастей, для того щоб досягти стану душевного спокою, гармонії з навколишнім світом. Наприклад, у Ведах (Давня Індія VI століття до н. е.) містилися основні принципи ведення здорового способу життя. Один із них — отримання стійкої рівноваги психіки. Така рівновага досягалася повною внутрішньою свободою, відсутністю залежності свідомості людини від навколишніх фізичних і психологічних чинників.

На прикладі давніх культур легко помітити, яке велике значення у формуванні здорового способу життя має усвідомлення гармонії внутрішнього світу людини. Сьогодні ми живемо в умовах глибокого дисбалансу природних, соціальних і духовних основ людини і середовища. Сталися істотні зміни в свідомості людини. Здоровий спосіб життя в розумінні сучасної людини в основному обмежується дотриманням певних норм харчування або підтримкою хорошої фізичної форми. Звичайно, це важливо. Але без внутрішнього вдосконалення не можна досягти максимальної ефективності.

Таким чином, здоровий спосіб життя складається з постійного дотримання певних норм, норм, яких вимагає природа від психічного стану людини. Якщо вона відповідає їм, то буде здоровою, якщо вона суперечить їм — хворітиме.

Корисна інформація

• Японські вчені довели, що для підтримки здоров’я, людина повинна робити щодоби до 10 000 кроків, тобто проходити за день 7–8 км.

• Люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, частіше хворіють на гіпертонічну хворобу, атеросклероз, цукровий діабет, схильні до ожиріння.

• Ходьба — один з ефективних і універсальних засобів формування здорового способу життя. Ходити бажано щоденно, або принаймні тричі на тиждень. Ходьбою слід займатися постійно в будь-яку погоду.

• Ходьба — ефективний і зовсім безкоштовний вид фізкультури, не вимагає взагалі ніяких витрат ні на устаткування, ні на екіпірування. Для ходьби не потрібно виділяти спеціальне місце і час, а в процесі ходьби можна займатися різними приємними і корисними речами.

• Фізкультурні хвилинки проводяться під час навчання. Сигналом до їхнього виконання служить поява перших ознак стомлення. Загальна тривалість фізкультурних хвилинок — від 1 до 5 хв. За короткий час за допомогою декількох правильно підібраних вправ можна зняти загальне стомлення та поліпшити самопочуття.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: