Складні слова. Сполучні о, е у складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс

Мета: ознайомити учнів з простими і складними словами, єднальними голосними о, е, які з’єднують частини складних слів, правилами написання складних слів разом і через дефіс; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити складні слова у текстах, правильно писати їх та використовувати в діалогічному та монологічному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття любові до природи, відповідальність за навколишнє середовище.

Правопис: написання складних слів разом і через дефіс.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Настановчо-мотиваційний етап

1. Психологічна настанова щодо вивчення теми «Складні слова. Сполучні о, еу складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс». Ознайомлення учнів із структурою уроку.

2. Уведення учнів у спроектоване поняттєво-термінологічне поле: учитель акцентує увагу шестикласників на визначенні таких понять, як прості і складні слова, й пропонує учням самостійно дати визначення простому і складному слову, скориставшись набутими знаннями з розділу «Будова слова» у п’ятому класі.

Зіставлення нових знань із базовими. Слова за кількістю основ поділяються на прості і складні. Прості — це слова з однією основою. Складні — це слова, утворені від двох або більше основ.

  • Внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності учнів з теми «Складні слова. Правопис складних слів».

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Оголошення епіграфа

Висне небо синєє,

Синє, та не те,

Світе, та не гріє

Сонце золоте.

Темная діброва

Стихла і мовчить,

Листя пожовтіле

З дерева летить.

М. Старицький

 

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок шестикласників

Робота над текстом (навчальне читання вголос)

  • Прочитати текст, додержуючи орфоепічних норм. Дібрати заголовок.

Виписати слова, утворені складанням основ, розібрати їх за будовою.

Була тепла, ясна осінь. Повітря прозоре, тихе. На заході, під безхмарним небом, стояло здорове золоте сонце. Під його скісним промінням золотом сяяло жовтогаряче листя лип та беріз. Надворі падолист, а здавалося, що то золото капає на землю з дорогих шат. Зеленіли темним листом крислаті яблуні, рожевіли делікатними сутінями грушки. Сухолист дощем спадав з дерев (За М. Коцюбинським).

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Створення проблемної ситуації

  • Шестикласникам пропонується з’ясувати, за допомогою чого об’єдналися в одне слово дві основи виписаних із попереднього тексту слів: жовтогаряче, щирозолоті, падолист, сухолист.
  • За яких умов складні слова пишемо разом, а за яких — через дефіс?  

Робота з теоретичним матеріалом підручника задля зіставлення нових знань із базовими

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Словниковий диктант

  • Під диктовку записати слова, пояснюючи свій вибір.

Штаб-офіцер, яхт-клуб, шприц-машина, шовкоподібний, школа-інтернат, червоно-коричневий, чавуносховище, північно-східний, західнослов’янський, рентгеноклінічний, експедиційно-транспортний, сінофуражний, скляно-керамічний, сироробний, сінов’язалка, напівтемрява, півночі, пів-Дніпра.

Творче конструювання

  • Із поданих слів утворити складні слова, уживаючи єднальні голосні.

Пояснити правопис за допомогою правила. Увести деякі з них у прості речення, ускладнені однорідними членами.

Сьогодні, день; овочі, сховати; низький, хмари; північ, схід; багато, багато; жовтий, гарячий; зелений, коричневий.

  • Розтлумачити подані фразеологічні звороти. Увести їх у 5–6 самостійно складених речень на тему «Чарівність бабиного літа».

За тридев’ять земель, збігло за водою, як сніг на голову, хоч греблю гати.

Довідка: далеко; непомітно і безповоротно; несподівано, раптово; багато.

Гра «Чи знаєте ви тварин?»

Клас об’єднується в 5–6 груп, кожна з яких виконує завдання гри.

  • Назвати і записати по черзі складні слова — назви тварин. Указати на те, як з’єднані в них основи. Перемагає та команда, яка добере більше прикладів.

Гра «Кращий знавець складних слів»

  • Назвати і записати складні слова, до яких входить корінь воз-вод-, роб-.

Розібрати слова за будовою. Перемагає в групі той учень, який назве останнє слово зі згаданою основою.

Орфографічна правка

  • Прочитати слова. З’ясувати, чи всі вони відповідають орфографічним нормам. Записати правильні варіанти, аргументуючи свій вибір.

Південно-український, кримсько-татарський, сніжнобілий, військовоспортивний, військовозобов’язаний, літературно-художній, червоногарячий, жовтоблакитний, лісо-степовий, мініспідниця, віце-президент, водо-грай, контр-адмірал, зірви голова.

VІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на запитання:

1. Які слова називають складними?

2. Як з’єднуються частини складних слів?

3. За яких умов складні слова пишемо через дефіс?

VIII. Підсумок уроку

IX. Домашнє завдання

1. Усно скласти твір у науковому стилі на лінгвістичну тему «Складні слова та правопис їх».

2. Виписати з орфографічного словника 10–15 складних слів, що потрібно писати разом і через дефіс. Пояснити правопис їх за допомогою правил. Два слова розібрати за будовою.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: