Феодальна роздробленість. Поява удільних князівств

Мета: познайомити учнів з причинами роздробленості Київської Русі; підвести їх до розуміння причин і наслідків цього процесу, а саме - зв’язку між економічними відносинами та розвитком політичної надбудови; наголосити на подіб­ності історичних процесів у Київській державі та в країнах Західної Європи; розвивати вміння аналізувати історичні факти та події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки; розвивати інтерес до історії країни.

Тип уроку: формування вмінь і на­вичок.

Обладнання: підручник, посібник, карти «Київська Русь у ІХ-ХІ ст.», «Роздробленість Київської Русі», словник-довідник, зошит-конс­пект, атласи.

ХІД УРОКУ

І. Перевірка домашнього завдання

Бесіда за запитаннями та завданнями

1. Охарактеризуйте внутрішню політику князя Володимира Мономаха.

2. Якими фактами можна підтвердити зростання міжнародного авторитету Київської Русі?

3. У чому полягає історичне значення «Уставу» Володимира Мономаха?

Індивідуальне завдання

Учень на дошці записує план відповіді на питання «Діяльність Мсти­слава Володимировича».

ІІ. Актуалізація опорних знань

Робота за картами й атласом. Бесіда

1. Порівняйте дві карти. Чим вони відрізняються?

2. Чим ви можете пояснити ці відмінності?

3. Як називається період історії, поданий на карті 2?

4. Згадайте, під час вивчення яких тем із всесвітньої історії ми зустрічалися з періодом феодальної роздробленості.

5. Назвіть причини роздробленості імперії Карла Великого.

Робота з формування поняття «політична роздробленість»

Учні записують у зошити визна­чення.

ІІІ.  Вивчення нової теми

Проблема. Чому, на вашу думку, така велика держава, як Київська Русь, розпалася на окремі князівства?

1.      Розповідь-бесіда про причини роздробленості Київської Русі

Повідомлення дати – 1132 рік та запис у літописі: «И роздерлася вся руська земля...».

Згадайте вивчене на минулому уроці. Про які події йдеться?

А тепер давайте разом визначимо причини роздробленості.

Метод «Мікрофон»

Учні висловлюють свої думки, спираючись на досвід вивченого раніше.

• Великі розміри території Русі.

• Зростання ролі міст як політичних і культурних центрів феодальних князівств.

• Розвиток великого феодального землеволодіння (вотчин).

• Натуральне господарство.

• Слабкі економічні зв’язки між князівствами.

• Відсутність чіткого порядку спадкування престолу.

• Створення апарату примусу в кожному великому феодальному володінні.

• Напади степових кочовиків.

• Занепад торгівлі з Візантією.

Запишіть причини роздробленості в зошити. Які з них, на вашу думку, були головними?

«Займи позицію»: процес роздробленості - явище:

а) позитивне;

б) негативне;

в) не визначився.

Чому сучасні історики стверджують, що Київська Русь не розпалася, а лише змінила форму державного устрою?

2. Робота за картами атласів і настінною картою

• Назвіть і покажіть на карті князівства, що існували на території сучасної України у              ІІ пол. ХІІ ст.

• Назвіть та покажіть на карті найбільші міста українських князівств.

Групова робота

Вивчивши матеріал підручника, посібника, словника-довідника, зошита-конспекту, підготуйте пові­домлення про політичний та економічний розвиток князівств: група А - Київського; група Б - Переяславського; група В - Чернігово-Сіверського.

Повідомлення подати у формі розповіді від імені посланця Володимиро-Суздальського князя та за його дорученням. Кожна група записує дані до таблиці.

Удільні князівства Південно-Західної Русі ХІІ-ХІІІ ст.

Князівство

 

Політичний центр

 

Територія

 

Племінний склад

 

Князівські династії

 

 

 

 

 

 

Індивідуальні завдання

1) Візантійський купець, відвідав­ши Київ, так описує економічний та політичний розвиток Київського князівства своєму імператору. (Скласти опис.)

2) Чому, незважаючи на послаб­лення центральної влади Великого Київ­ського князя, Київ продовжував відігравати традиційну для нього роль загальнодержавного центру?

IV.  Закріплення та повторення нових знань і вмінь

Аналітична бесіда за запитаннями

1. Визначте наслідки роздробленості Київської держави (як негативні, так і позитивні).

2. Чому київські князі були прихильниками єдності Русі?

3. Чи можна було, на вашу думку, запобігти роздробленості Київської Русі? Доведіть це.

V. Підсумковий етап

Узагальнення вчителем відповідей учнів.

VI.  Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Вивчити записи в зошитах.

3. Творче завдання: «Період роздроб­леності - прогрес чи регрес в історії України?»


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: