Поняття про соціальні чинники здоров’я і безпеки підлітків

Мета уроку: розглянути поняття про соціальні чинники здоров’я і безпеки підлітків; розвивати вміння учнів аналізувати соціальні чинники здоров’я і безпеки підлітків.

Очікувані результати: учні повинні наводити приклади впливу здорового способу життя на поведінку підлітків; учні повинні аналізувати вплив сім’ї, друзів на формування здорового способу життя підлітків; учні повинні називати соціальні чинники здоров’я і безпеки підлітків.

Обладнання:________________________________________________________

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Нічого люди не бажають більше зберегти і нічого, між тим,
менше не бережуть, ніж своє власне життя. (Ж. Лабрюєр)

n 1. Організаційний етап

n 2. Актуалізація опорних знань

2.1. Аналіз узагальнюючої роботи за темою «Фізична складова здоров’я».

Обговорення типових помилок, доопрацьовування питань, що виявилися незрозумілими з попередньої теми.

2.2. «Асоціативний кущ».

Складання схеми за асоціаціями учнів до поняття «соціальне здоров’я».

Приклади відповідей: друзі; звички; репутація; суспільство; родина; соціальний статус; небезпечна компанія; культура; мораль.

2.3. Інтелектуальна розминка «Що було б…».

— Що було б, якби не існувало суспільства, а кожна людина жила б сама по собі?

2.4. «Вільний мікрофон».

— Що таке соціальна складова здоров’я?

(Це здоров’я суспільства в окремо взятій державі, яке залежить від соціального устрою, культури, моралі, матеріального і психологічного благополуччя народу.)

n 3. Мотивація навчальної діяльності

3.1. Повідомлення теми уроку та формулювання разом з учнями мети й завдань вивчення нового матеріалу.

3.2. Проблемне запитання.

— Чому підлітки потрапляють у небезпечні соціальні ситуації?

n 4. Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу

1. Людина і суспільство (робота в групах).

За поданою на дошці схемою працюють 8 робочих груп (кожна група аналізує один чинник впливу). Обирається група експертів.

Завдання робочим групам: після обговорення пояснити на конкретних прикладах дію свого чинника на людину.

Експерти оцінюють правильність відповідей.

2. Особливості формування соціального здоров’я («Мозковий штурм», продовження роботи в групах).

Кожна група складає «портрет» соціально здорового учня і презентує його в довільній формі.

Експерти оцінюють правильність відповідей і креативність подання інформації та визначають групу-переможця.

n 5. Узагальнення та закріплення знань

5.1. Самостійна робота з підручником.

Учні читають матеріал параграфа та складають опорний конспект у робочому зошиті в зручній для себе формі (схеми, таблиці, тези тощо). Вибіркова перевірка конспектів.

5.2. Робота з друкованим зошитом [5], с. 34–35.

5.3. Тестове завдання для закріплення знань (тест № 19, роздавальний матеріал).

Відповіді: 1 б, в; 2 а, б; 3 б; 4 б, в; 5 б; 6 а, б.

5.4. Розгадування кросворда.

5.5. Індивідуальні картки (роздавальний матеріал).

5.6. «Пізнай себе».

Учні самостійно відповідають на запитання психологічного тесту «Ти серед людей» та оцінюють отриманий результат.

5.7. Обговорення епіграфа до уроку.

5.8. Відповідь на проблемне запитання.

n 6. Підбиття підсумків уроку

«Бажаю вам...»

Учні висловлюють свої побажання однокласникам щодо теми уроку.

n 7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

7.1. Завдання для всього класу.

7.2. Індивідуальні завдання.

1. За схемою з уроку спробуй оцінити свій стан соціального здоров’я.

2. Чи є зв’язок між фізичною і соціальною складовими здоров’я?

3. Які традиції існують у твоїй родині? Які з них подобаються тобі найбільше? За допомогою друзівпідготуй презентацію родинного свята.

n 8. Підготовка до наступного уроку

Обрати групу юристів. Інші учні готують для них запитання з теми «Підліток і міліція».

Юристи опрацьовують відповідні матеріали і готуються відповідати на запитання.

 

n2. Актуалізація опорних знань

 

2.2. «Асоціативний кущ»

Ú Запитання до учнів

— Які асоціації виникають у вас щодо поняття «соціальне здоров’я»?

 

Суспільство

 

Родина

 

Культура

 

Репутація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний статус

 

Соціальне здоров’я

 

Небезпечна компанія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звички

 

Мораль

 

Друзі

 

Закони

 

 

n4. Етап засвоєння нових знань

 

1. Людина і суспільство

 

Опорна схема для роботи груп:

 

Родина → Л ← Органи влади

Школа → Ю ← Суспільні організації

Друзі → Д ← Громада

Сусіди → И ← ЗМІ

Н

А

Зразок прикладів відповідей груп:

1 група — у родині людина почувається захищеною;

2 група — школа дає певний обсяг знань, навичок;

3 група — із друзями людина психологічно комфортно спілкується;

4 група — із сусідами виникають якісь стосунки;

5 група — забезпечення громадської безпеки;

6 група — у суспільній роботі людина реалізує і розвиває свої комунікативні здібності;

7 група — особливості звичаїв, традицій, релігійних поглядів формують вимоги до поведінки людини;

8 група — засоби масової інформації впливають на психологічний стан людини.

 

2. Особливості формування соціального здоров’я

 

Зразок роботи груп:

Портрет соціально здорового учня:

• доброзичливі стосунки з членами родини;

• реалізація інтелектуального потенціалу в навчанні;

• толерантне, безконфліктне спілкування з друзями;

• повага до старших;

• виконання законів суспільства;

• участь у суспільній роботі;

• виконання моральних норм суспільства;

• усвідомлене сприйняття інформації.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: