Спосіб життя і здоров’я. Формування здорового способу життя

Мета уроку: розглянути умови формування вмінь та навичок здорового способу життя, правила здорового способу життя, особисті можливості вибору способу життя.

Очікувані результати: учні повинні називати основні навички здорового способу життя; учні повинні наводитиприклади людей зі свого найближчого оточення, що ведуть здоровий спосіб життя; учні повинні характеризувативплив здорового способу життя на самопочуття людини; учні повинні пояснювати важливість вироблення навичок здорового способу життя; учні повинні розуміти вплив здорового способу життя на життєдіяльність людини.

Обладнання:

Тип уроку: комбінований.

Умовою щастя є здоров’я. (Л. Толстой)

n 1. Організаційний етап

n 2. Актуалізація опорних знань

2.1. Перевірка індивідуальних домашніх завдань.

2.2. «Вільний мікрофон».

— Як ви ставитеся до думки відомих людей про складові здорового способу життя?

Із допомогою фізичних вправ і стриманості більшість людей може обійтися без медицини. (Дж.Аддісон)

Люди, які від природи немічні тілом, завдяки вправам стають міцніші за силачів. (Сократ)

Тренування холодом — річ корисна, а методи загартовування — прості. (М. Амосов)

2.3. Тестове завдання (тест № 1, роздавальний матеріал).

Відповіді: 1 а; 2 б; 3 в; 4 а; 5 в; 6 б, в, г.

2.4. «Асоціативний кущ».

Складання асоціативної схеми «Умови здорового способу життя».

Приклади відповідей: духовність; умови навколишнього середовища; оптимальний руховий режим; позитивний психологічний мікроклімат у родині; відсутність шкідливих звичок.

n 3. Мотивація навчальної діяльності

3.1. Повідомлення теми уроку.

3.2. Проблемні запитання.

— Чи є в учнів можливість вибору здорового способу життя?

— Чому люди порушують умови здорового способу життя?

n 4. Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу

1. Спосіб життя і здоров’я (пояснення за схемою).

2. Формування мотивації на ведення здорового способу життя (пояснення з елементами бесіди).

3. Значення навичок і звичок для здоров’я (робота в групах).

Клас розподілити на робочі групи і одну групу експертів.

Завдання робочим групам:

1) дати формулювання понять «навичка» та «звичка»;

2) навести по три приклади корисних і шкідливих звичок;

3) пояснити вислів: «Посієш звичку — пожнеш характер, посієш характер — пожнеш долю».

Група експертів за відповідями груп формує на дошці загальний список шкідливих і корисних звичок та визначає найвдаліше пояснення народного прислів’я.

4. Бесіда «Важливість формування здорового способу життя».

— Для чого потрібен ЗСЖ?

— Чи можна надавати перевагу одній зі складових ЗСЖ, обмежуючи всі інші? До чого це призведе? Наведіть приклади.

n 5. Узагальнення та закріплення знань

5.1. Практична робота № 1 «Складання індивідуального плану здорового способу життя».

5.2. Робота з підручником.

5.3. Тестове завдання (тест № 2, роздавальний матеріал).

Відповіді: 1 б, в, г; 2 а, в, г; 3 б, г; 4 б, в. г; 5 а, в, г; 6 б, в.

5.4. Розгадування кросворда «Здоров’я».

5.5. Гра «Коло правди».

На аркуші паперу, що передається по партах, учні, працюючи в парах, мають написати будь-яке твердження щодо здорового способу життя (правильне або хибне). Наступна пара учнів ставить позначку згоди («+») або незгоди («–») з попереднім твердженням і записує нове. Аркуш проходить по колу і повертається до першої пари. Обговорення тих тверджень, що були позначені неправильно (можливо, було незрозуміле формулювання).

5.6. Фронтальна бесіда.

1. Чому шкідливі звички формуються швидше, ніж корисні?

2. Чи можна позбавитися шкідливих звичок?

3. Як можна протистояти небажаним пропозиціям?

5.7. Обговорення епіграфа до уроку.

5.8. Відповіді на проблемні запитання.

n 6. Підбиття підсумків уроку

«Закінчи речення»

— Сьогодні на уроці я дізнався...

— Сьогодні на уроці найцікавішим було...

n 7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

7.1. Завдання для всього класу.

7.2. Індивідуальні завдання.

1. Чи є у тебе бажання вести ЗСЖ і для чого?

2. Як у тебе сформувалися корисні звички?

3. Чи є у тебе шкідливі звички і як вони сформувалися?

n 2. Актуалізація опорних знань

2.4. «Асоціативний кущ»

Відсутність шкідливих звичок

Раціональний добовий розпорядок

Оптимальний руховий режим

Гігієнічні навички

Нормальний психологічний мікроклімат

у родині

Умови здорового способу життя

Умови навколишнього середовища, гармонія

з природою

Загартовування

Духовність

n 4. Етап засвоєння нових знань

1. Спосіб життя і здоров’я

Спадкові чинники

Наявність родини та домівки

Забезпечення натуральними продуктами харчування

та якісною водою

Передумови формування здоров’я

Освіта, спрямована

на формування здоров’я

Мир

Соціальна справедливість

Пояснення за схемою

Спадковість. Цей чинник важко заперечувати, проте у спадок передаються не самі хвороби, а лише схильність до них. Схильність переходить у хворобу тільки за «сприятливих» умов, а ось ці умови створюємо ми самі.

Харчування передбачає забезпечення людини якісною питною водою, необхідною кількістю вітамінів, мікроелементів, білків, жирів, вуглеводів, що мають поліпшувати стан здоров’я і протидіяти хворобам. Майже всі системи харчування віддають перевагу натуральним продуктам, ігноруючи штучно створені.

Освіта, спрямована на формування здоров’я, має важливе значення для виховання свідомого дбайливого ставлення до здоров’я, дотримання принципів здорового способу життя. Формування здорової, освіченої, творчої, культурної, духовної особистості має стати принципом діяльності навчальних закладів. У розвиненому суспільстві рівень здоров’я значною мірою пов’язаний із рівнем освіти. Чим вище освітній рівень певного соціального середовища, тим кращі в ньому узагальнені показники здоров’я. Піклування про власне і громадське здоров’я неможливе без знання того, навіщо це необхідно і як саме це робити. Освітня політика в Україні спрямована на формування здоров’я учнівської молоді та культури здоров’я в умовах відповідно організованого навчально-виховного процесу.

Наявність родини та домівки, певний рівень побутових умов створюють відчуття впевненості в майбутньому, убезпеченість від можливих негараздів природного або суспільного походження.

Соціальна справедливість гарантує всім громадянам однакові можливості доступу до послуг соціальних інституцій, рівні громадянські та соціальні права.

Наявність соціальної справедливості створює у людини відчуття захищеності та впевненості у майбутньому незалежно від расових, національних, релігійних, майнових, статевих, вікових ознак. Соціальна справедливість позитивно впливає на стан індивідуального і громадського здоров’я.

Мир — це не лише відсутність стану війни на державному рівні. Відсутність мирних стосунків у сім’ї, конфлікти з найближчим оточенням суттєво шкодять усім складовим здоров’я — фізичній, психічній, духовній, соціальній.

2. Формування мотивації на ведення здорового способу життя

Критерії формування позитивної мотивації на ведення здорового способу життя підлітків:

• на рівні фізичного здоров’я: прагнення до фізичної досконалості, ставлення до власного здоров’я як до найвищої цінності, фізична розвиненість, загальна фізична працездатність, загартованість організму, дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування;

• на рівні психічного здоров’я (психологічного комфорту): адекватна самооцінка, відсутність шкідливих звичок;

• на рівні духовного здоров’я: узгодженість загальнолюдських та національних моральних і духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, відчуття прекрасного в житті, у природі, у мистецтві;

• на рівні соціального здоров’я (соціального благополуччя): сформована громадянська відповідальність за наслідки нездорового способу життя, соціально орієнтована комунікативність, доброзичливість у ставленні до людей, здатність до самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання.

3. Значення звичок і навичок для здоров’я

Навички — це дії, сформовані шляхом повторення.

Види навичок

Трудові

• навички користуватися робочими інстру­ментами;

• навички роботи з приладами та обладнанням;

• навички вишивання

Навчальні

• навички писати, рахувати, читати;

• працювати за планом;

• робити висновки

Ігрові

• навички склеювання;

• вирізання;

• навички конструювання;

• навички роботи з комп’ютером

Якби людина не володіла певними навичками, то на виконання однієї і тієї ж роботи, довелося б витрачати багато зусиль і часу.

Звички — це постійні елементи поведінки людини, що здійснюються майже автоматично.

Звички

Корисні

• прогулянки;

• старанне навчання;

• доброзичливість;

• пунктуальність;

• охайність;

• виконання правил особистої гігієни;

• допомога немічним

Шкідливі

• розмови на уроці;

• гризіння нігтів;

• вживання ненормативної лексики;

• списування домашніх завдань;

• куріння;

• порушення правил дорожнього руху;

• сутулитися;

• човгання ногами;

• переїдання;

• зловживання солодощами

Вплив звичок на здоров’я

Вплив звичок на здоров’я

Зміцнення здоров’я

(корисні звички)

Руйнування здоров’я

(шкідливі звички)

Цікава інформація

Дослідники з’ясували, що на формування корисних звичок потрібно більше часу і енергії, ніж на формування шкідливих.

У тварин у природі формування корисних звичок — це запорука збереження життя.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: