Мета: продовжити знайомити школярів з творчістю В. Голобородька, зокрема проаналізувати ідейно-художній зміст його програмних поезій, з’ясувати їх спрямованість, пояснити власне розуміння образу дощу; розвивати естетичне відчуття і смак, культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, увагу, спостережливість; формувати життєстверджуючі, оптимістичні настрої; виховувати почуття любові до рідного краю, відповідальність за збереження довкілля, творців прекрасного.


Мета: опрацьовуючи творчість В. Голобородька, проаналізувати його поезію «Ми йдемо», звертаючи увагу на її ідейно-художній зміст та спрямованість, визначити основний пафос твору; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, уміння виразно і усвідомлено читати поетичні твори, пояснювати власне розуміння їхнього образного змісту; формувати життєстверджуючі, оптимістичні настрої; виховувати почуття любові до рідного краю, пошану до народу, його надбань та досягнень; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом В. Голобородька, з’ясувати самобутність постаті поета у вітчизняній літературі, проаналізувати його поезію «Наша мова»; дізнатися про поняття вільного вірша; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять; вміння виразно і вдумливо читати вірші, грамотно, виважено, ґрунтовно висловлювати свої міркування, робити висновки; виховувати почуття любові, пошани до творчості В. Голобородька, рідної мови, національної культури.


Мета: перевірити, як учні вміють виразно, грамотно переказувати найцікавішу пригоду героя повісті, знають її зміст; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, логічне мислення, вміння аргументувати своє зацікавлення, робити висновки; формувати етичні смаки школярів; виховувати почуття любові до книги, повагу до її автора; прищеплювати інтерес до наслідків своєї праці.


Мета: охарактеризувати юного героя повісті А. Дімарова «Блакитна дитина»; з’ясувати його стосунки з людьми; вмотивувати стимули його поведінки; розвивати вміння аргументовано висловлювати власні роздуми, почуття; спостереження; виважено доводити своє бачення, формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття доброти, щирості, чуйності, вимогливість до своїх вчинків, дій; прищеплювати пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.


Мета: аналізуючи ідейний зміст розділів повісті А. Дімарова «Блакитна дитина», дослідіть, як у творі зображені взаємостосунки в українській родині, на чому вони ґрунтуються; розвивати вміння виразно й усвідомлено читати художні твори, вміти виділяти головну думку і коментувати її, пояснювати і обґрунтовувати поведінку і вчинки героїв; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття любові до батьків, родинних звичаїв, риси доброти, взаєморозуміння, чесності, порядності.


Мета: продовжити опрацьовувати ідейно-художній зміст, спостерігати за динамічним сюжетом повісті, звертаючи увагу на прозорість та іронічність оповіді, проблематику твору; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, логічне мислення, вміння виразно читати твір, робити відповідний коментар щодо його змісту; виховувати почуття пошани до творчості А. Дімарова, прагнення цінувати дружбу, робити добро, відстоювати свою гідність і захищати інтереси інших.


Мета: ознайомити школярів з життям і творчістю А. Дімарова, стисло охарактеризувати автобіографічну повість-тетралогію «Блакитна дитина»; розпочати роботу над аналізом частини тетралогії «На коні й під конем»; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, виразність під час читання художніх творів, уміння коментувати, робити висновки; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття пошани до творчості А. Дімарова, пунктуальність, риси доброти, чуйності, щирості.


Мета: визначити особливості ліризму поетичних творів А. Малишка, проаналізувати його вірш «Приходять предки», з’ясувавши ідейно-тематичне спрямування, жанр, художні особливості даної поезії; розвивати вміння аргументовано висловлювати власні роздуми, спостереження; аналізувати зміст поетичних творів; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати пізнавальний інтерес до історичного минулого рідного краю; пунктуальність, бажання творити на благо народу.


Мета: поглибити знання школярів про поетичну та пісенну творчість А. Малишка, зокрема проаналізувати його твори «Стежина», «Вогник», визначити їх ідейно-художнє спрямування і значимість; розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу, культуру зв’язного мовлення, вміння грамотно викладати власні думки, робити висновки, естетичні смаки; виховувати повагу до батьків, рідної домівки; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


1-10 11-20 21-30 31-40 ... 61-70 71-72