Оцінювання знань за темою «Національно-визвольна війна українського народу сер. XVII ст»

І. Обрати одну правильну відповідь.

1. Позначте період української історії, який має назву «десятиліття золотого спокою».

А  Період у житті українського народу, коли на чолі України стояв

Б. Хмельницький;

Б  доба правління польського короля Яна ІІ Казимира;

В  період, коли Київську митрополію очолював П. Могила;

Г  доба від поразки козацьких повстань 30-х рр. XVII ст. до початку Національно-визвольної війни.

2. Позначте битву, під час якої загинув сподвижник Б. Хмельницького брацлавський полковник Д. Нечай.

А  Битва під Берестечком;

Б  битва на Жовтих Водах;

В  битва під Красним;

Г  облога Збаража.

3. Позначте ім’я правителя Кримського ханства, з яким Б. Хмельницький у 1648 р. уклав військовий союз.

А  Тугай-бей;

Б  Іслам-Гірей III;

В  Девлет-Гірей І;

Г  Шахін-Гірей.

4. Позначте битву, схема якої зображена на картосхемі.

А  Під Батогом;

Б  під Берестечком;

В  під Пилявцями;

Г  під Зборовом.

5. Позначте місце битви, в якій зазнали поразки три командири (комісари) польського війська, яких Б. Хмельницький глузливо називав «перина, латина, дитина».

А  Батіг;

Б  Жовті Води;

В  Корсунь;

Г  Пилявці.

6. Позначте назву документа, який містить такі слова: «...територія Української держави обмежувалася Брацлавським, Київським і Чернігівським воєводствами. Установлювався реєстр у кількості 40 тис. козаків».

А  Білоцерківська угода;

Б  Зборівська угода;

В  Травневі універсали Б. Хмельницького;

Г  Переяславська угода.

7. Позначте ім’я чернігівського полковника, сподвижника Богдана Хмельницького, який загинув під час однієї з битв на Сіверщині у 1651 р.

А  М. Кривоніс;

Б  М. Кричевський;

В  М. Небаба;

Г   Д. Нечай.

8. Позначте рік впровадження Б. Хмельницьким «Статей про устрій Війська Запорозького».

А  1648 р.;

Б   1654 р.;

В  1655 р.;

Г   1649 р.

9. Укажіть воєводство, на яке не поширювалась влада гетьмана після підписання Зборівського договору.

А  Київське;

Б   Подільське;

В  Брацлавське;

Г  Чернігівське.

ІІ . Вибрати правильні варіанти відповідей.

10. Позначте прізвища українських полковників — сподвижників

Б. Хмельницького (4 правильні відповіді).

А  І. Богун;

Б  К. Косинський;

В  М. Кривоніс;

Г   С. Жолкевський;

Д   Д. Нечай;

Е  С. Морозенко;

Ж   М. Потоцький.

11. Позначте причини Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. (4 правильні відповіді).

А  Посилення національного гніту;

Б  обмеження прав козацтва;

В  смерть польського короля;

Г  татарські набіги на українські землі;

Д  засилля католицизму;

Е  бажання об’єднатися з Московським царством;

Ж   погіршення становища селян та городян.

ІІІ . Установити відповідність, утворивши логічні пари.

12. Установіть відповідність між посадами та званнями у вищій державній владі Гетьманщини.

А  Керівник артилерії                                            1 суддя;

Б   помічник гетьмана у військових справах      2 обозний;

В  охоронець бойового прапора                           3 осавул;

Г   керівник фінансових справ                             4 хорунжий;

                                                                                 5 підскарбій.

13. Установіть відповідність між датами та подіями Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.

А  Облога Львова                         1 Червень–серпень1649 р.;

Б   битва під Батогом                   2 липень 1651 р.;

В  облога Збаража                        3 травень 1652 р.;

Г  облога Жванця                        4 вересень–жовтень 1648 р.;

                                                       5 вересень–грудень 1653 р.

IV. Установити хронологічну або логічну послідовність.

14. Розташуйте події Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького у хронологічній послідовності.

А  Смерть І. Золотаренка;

Б  облога Замостя;

В  перше українське посольство до Москви;

Г  похід військ Хмельницького в Молдавію.

V. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

15. Запишіть прізвище козацького полковника, який у битві під Берестечком очолив українські війська. (Богун)

16. Запишіть термін, що означає війну народів колоніальних і залежних держав за своє національне звільнення або для захисту свого державного суверенітету, вільного і незалежного розвитку. (Національно-визвольна війна)

Відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  Г

В

Б

А

Г

Б

В

Г

Б

А, В, Д, Е

А,Б,Д,Ж

 

 

12

13

14

А

2

4

4

Б

3

3

2

В

4

1

1

Г

5

5

3

 


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: