Оцінювання знань за темою «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

І. Обрати одну правильну відповідь.

1. Позначте прізвище гетьмана, за якого було проведено «Генеральне слідство про маєтності».

А Д. Многогрішний;

Б  І. Самойлович;

В І. Мазепа;

Г  Д. Апостол.

2. Позначте прізвище кошового отамана Запорозької Січі, який разом із запорожцями підтримав гетьмана І. Мазепу під час походу Карла ХІІ.

А  К. Булавін;

Б  Г. Галаган;

В  К. Гордієнко;

Г  І. Сірко.

3. Позначте прізвище керівника гайдамацького повстання в Україні в 1734 р.

А  Братковський;

Б  Верлан;

В  Гонта;

Г  Довбуш.

4. Позначте рік створення І Малоросійської колегії.

А  1708 р.;

Б  1722 р.;

В  1764 р.;

Г  1775 р.

5. Позначте прізвище президента І Малоросійської колегії.

А  С. Вельямінов;

Б  О. Меншиков;

В  О. Шаховський;

Г  В. Голіцин.

6. Позначте, що собою являли Рішительні пункти (статті).

А  Угода між І. Мазепою та Карлом XII;

Б  зобов’язання, які взяв на себе І. Скоропадський на Глухівській раді;

В  договірні статті П. Полуботка й Петра І;

Г  договірні статті між Д. Апостолом і царським урядом.

7. Позначте один із заходів, здійснених гетьманом Д. Апостолом.

А Збільшення кількості російських полків;

Б  запровадження кодифікації документів;

В суди стали діяти за російськими законами;

Г відновлено збирання податків російськими представниками.

8. Позначте факт, що характеризує зміст Коломацьких статей.

А Гетьман отримав право на особисту варту;

Б  гетьман не мав права звільняти старшину без згоди царя;

В  гетьман отримав право укладати угоди з іноземними державами;

Г  гетьман заборонив шлюби між українцями та росіянами.

9. Позначте рік, коли відбулась Полтавська битва.

А  1707 р.;

Б  1708 р.;

В  1709 р.;

Г  1710 р.

10. Позначте ім’я зображеної на ілюстрації російської імператриці яка відновила гетьманство

в 1750 р.

А  Анна;

Б  Катерина;

В  Єлизавета;

Г  Софія.

11. Позначте правителя Російської держави, за часів якого вперше було прийнято указ про обмеження сфери вживання української мови.

А  Катерина І;

Б   Петро І;

В  Єлизавета Петрівна;

Г  Катерина II.

12. Позначте гетьмана, який підписав «Коломацькі статті».

А  Апостол;

Б  Мазепа;

В  Орлик;

Г  Полуботок.

13. Позначте, коли Київська митрополія була підпорядкована Московському патріархату.

А  1677 р.;

Б  1681 р.;

В  1686 р.;

Г  1691 р.

14. Позначте тип навчального закладу, де в другій половині XVII — першій половині XVIII ст. діти здобували початкову освіту.

А  Братські школи;

Б   церковно-приходські школи;

В  колегіуми;

Г   гімназії.

ІІ . Установити відповідність, утворивши логічні пари.

15. Установіть відповідність між прізвищами осіб та фактами з їхньої біографії.

А  П. Орлик

1   Керівник повстання на Правобережній Україні в 1702–1704 рр.;

Б   І. Скоропадський

2   обраний гетьманом у 1750 р.;

В  К. Розумовський

3   обраний гетьманом у 62 роки;

Г   С. Палій

4   автор «Пактів та Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького»;

 

5  український митрополит

 

16. Установіть відповідність між датами та подіями.

А  1709 р.

1  Прутський договір;

Б  1693 р.

2  царський указ про заборону друкування українських книжок;

В  1711 р.

3  Полтавська битва;

Г   1721 р.

4  зруйнування Батурина російськими військами;

 

5  повстання козаків на Запорожжі

IІІ . Установити хронологічну або логічну послідовність.

17. Розташуйте уривки з наведених текстів у хронологічній послідовності.

А  «У гетьманській резиденції тричі на рік має обиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. На ній, окрім названих вище представників, мають бути посли Запорозького Низового війська, тобто Січі. Між Радами Україною правитиме гетьман із

генеральною старшиною. Листи з інших держав гетьман повинен зачитувати старшині, так само й відповіді».

Б  «Усі одноголосно відповіли, що хочуть Мазепу. Після того, як на лавку став думний дяк і голосно прочитав текст присяги, на яку всі присягнули…»

В  «Ми стоїмо тепер між двома готовими нас пожерти, коли не виберемо шляху для себе надійного, щоб їх обминути… як допустити Царя Російського вийти переможцем, то вже лиха година прийде до нас».

Г  «Цар… наказав Меншикову негайно атакувати його (Мазепи) столицю, поки шведи не прибули на допомогу. Меншиков напав на неї та здобув її…»

Відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Г

В

Б

Б

А

Г

Б

Б

В

В

Б

Б

В

Б

 

 

 

15

16

17

А

4

3

4

Б

3

5

1

В

2

1

2

Г

1

2

3

 


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: