Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини

Цілі уроку: формувати вміння і практичні навички хімічних обчислень з використанням понять «кількість речовини», «моль», «стала Авогадро».

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Форми роботи: керована практика, самостійна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

 

ХІД УРОКУ

 

І. Організація класу

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Тестові завдання (на дошці)

1) Кількість речовини вимірюється в одиницях:

а) моль; б) метр; в) літр.

2) Число частинок, що міститься у 2 моль:

а) 12,04·1023; б) 6,02·1023; в) 3,01·1023.

3) В 1 моль вуглекислого газу CO2 міститься:

а) 1,67·1023 молекул; б) 44 молекули; в) 6,02·1023 молекул.

2. Якою формулою виражається взаємозв’язок між кількістю речовини та сталою Авогадро?

  , або = ν·NA.

3. У чому полягає фізичний зміст «кількості речовини»?

 

ІІІ. Поглиблення знань, формування вмінь і навичок

Керована практика

Задача 1

Обчисліть кількість молекул у 3 моль натрій карбонату Na2CO3.

 

Задача 2

Обчисліть кількість атомів Оксигену у 2 моль вуглекислого газу CO2.

 

Задача 3

Обчисліть кількість речовини сульфатної кислоти H2SO4 у зразку, що містить 3,01·1023 молекул.

IV. Самостійна робота під керівництвом учителя з картками

Завдання: обчисліть число молекул складної речовини й число атомів кожного хімічного елемента в заданій кількості речовини.

Варіант

Формула

речовини

Кількість

речовини

Число

молекул

Число атомів

I

K2SO4

0,5 моль

 

K

S

O

 

 

 

II

NaNO3

1,5 моль

 

Na

N

O

 

 

 

III

Ca(OH)2

0,8 моль

 

Ca

O

H

 

 

 

IV

H3PO4

2 моль

 

H

P

O

 

 

 

Після виконання завдання виписуємо відповіді на дошці, коригуємо.

Складаємо алгоритм розв’язання.

1. Обчислити число молекул складної речовини за формулою = ν·NA.

2. За хімічною формулою речовини визначити число атомів кожного елемента в молекулі складної речовини.

3. Обчислити кількість атомів хімічного елемента в заданій кількості речовини.

 

V. Керована практика. Розвивальне завдання

Обчисліть кількість речовини кисню, що прореагує без залишку із залізом кількістю речовини 2 моль із утворенням ферум(ІІІ) оксиду.

Для того щоб розв’язати задачу, згадаймо курс хімії 7 класу.

— Що показує рівняння хімічної реакції?

  • Які речовини взаємодіють між собою (формули речовин).
  • В якому співвідношенні ці речовини взаємодіють одна з одною (коефіцієнти в рівнянні реакції).

Правило. Кількість речовини будь-яких попарно взятих речовин у рівнянні реакції співвідносяться як їхні коефіцієнти в рівнянні реакції.

 

Розв’яжемо задачу.

 

VI. Підбиття підсумків

 

VII. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на питання.

Творче завдання. В якій кількості речовини ферум (ІІІ) оксиду міститься 18,06·1023 атомів Феруму? Скільки атомів Феруму міститься в такій же кількості речовини ферумт (ІІ) оксиду?


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: