Основи, їх склад і назви. Класифікація основ

Цілі уроку: розширити знання про класифікацію й номенклатуру неорганічних речовин на прикладі основ; розвивати вміння й навички складати формули неорганічних сполук за валентністю на прикладі основ, складати назви речовин за сучасною українською номенклатурою, розпізнавати класи неорганічних речовин.

Тип уроку: поглиблення і розширення знань.

Форми роботи: групова робота, робота з опорною схемою, демонстраційний експеримент.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, зразки основ.

 

ХІД УРОКУ

 

І. Організація класу

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

Учні записують формули солей з назвами. Звернімося до схеми класифікації органічних речовин. У ній залишився ще один клас неорганічних сполук, з яким ми повинні познайо-

митися на цьому уроці.

 

Демонстрація 6. Зразки основ

KOH, NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2(свіжоприготовлений), Al(OH)3

  • Що спільного у формулах основ, які є на вашому столі? (Наявність групи атомів −OH — гідроксильної групи)
  • Який клас неорганічних сполук називається основами?
  • Від чого залежить кількість гідроксильних груп в основі? (Від валентності металу)
  • Як можна в загальному вигляді записати формулу основ? (Me(OH)m, де— валентність металу)

 

ІІІ. Засвоєння нових знань

Назви основ складаються за такою схемою:

Назва металу (валентність, якщо вона змінна) + слово «гідроксид».

Назвемо основи, які є на вашому столі, за сучасною українською номенклатурою та наведемо тривіальні назви цих речовин.

KOH - калій гідроксид (їдке калі)

NaOH - натрій гідроксид (їдкий натр)

Ca(OH)2 - кальцій гідроксид (гашене вапно)

Cu(OH)2 – купрум (II) гідроксид

Al (OH)3 - алюміній гідроксид

Один зі способів класифікації основ ґрунтується на їхній узаємодії з водою. Серед наведених у вас основ не розчинними у воді є Cu(OH)2 і Al(OH)3.

Основи поділяються на такі класи:

  • розчинні у воді (луги);
  • нерозчинні (малорозчинні).

Познайомимося з таблицею розчинності. У ній літерою «н» позначено нерозчинні речовини, «р» — розчинні, «м» — малорозчинні речовини, у тому числі й основи, солі й кислоти.

 

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Робота в парах

1. З допомогою таблиці розчинності виберіть по два приклади нерозчинних солей і основ, складіть їх формули й дайте назви. Пари зачитують свої приклади, записують неповторювані формули на дошці, читають їх назви, виправляють помилки.

2. Для кожної з вибраних вами основ і солей розрахуйте кількість речовини в100 г.

Ø  Якою формулою необхідно скористатися для розрахунку? 

Оголошуємо результат через 5–7 хв.

Ø  Чому маса речовин була однакова, а кількість речовини різна? (Томущо вони мають різний склад і різну молярну масу)

3. Усно складіть і назвіть формули основ, якщо до їх складу входять: Na, Fe(III), Ba, Sn (IV), Rb, Zn. (Метали записані на дошці.)

 

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: