Тематична атестація "Література Середньовіччя"

Мета: перевірити якість знань учнів за темою «Середньовічна література»; розвивати творчі здібності; виховувати прагнення досягти високих результатів.
Обладнання: картки із завданнями.
ХІД УРОКУ
I. Оголошення теми і мети уроку
II. Ознайомлення із завданнями
I варіант
1 рівень
Теорія літератури (2 бали)
1) Дайте визначення газелі.
2) Що означає термін канцона?
2 рівень
Тест (3 бали)
1) Який поет є автором «Пісні про хліб і шовк»?
а) Рудакі;
б) Лі Бо;
в) Ду Фу.
2) Хто є засновником жанру рубаї?
а) Гафіз;
б) Рудакі;
в) Хайям.
3) Темами творчості провансальських трубадурів були:
а) оспівування кохання до Прекрасної Дами;
б) ностальгія за Батьківщиною;
в) прославлення рицарської доблесті.
4) Коли починає розвиватися лірика вагантів?
а) XII–XIII ст.;
б) X–XI ст.;
в) XIII–XIV ст.
5) Реальний історичний факт, покладений в основу «Пісні про Роланда» — це...
а) військові дії армії Карла Великого в Іспанії 778 р.;
б) засвоєння Іспанії Карлом Великим;
в) опір царя Сарагоси Марсілія війську Карла Великого.
6) У поемі Данте «Божественна комедія» великого значення надається:
а) числу 5;
б) числу 3;
в) числу 12.
3 рівень
Аналіз поетичного тексту
Проаналізуйте будь-який із запропонованих рубаї О. Хайяма.
* * *
Удивленья достойны поступки Творца!
Переполнены горечью наши сердца,
Мы уходим из этого мира, не зная,
Ни начала, ни смысла его, ни конца.
* * *
Этот ценный рубин — из особого здесь рудника;
Этот жемчуг единственный светит особой печатью.
И загадка любви непонятной полна благодатью,
И она для разгадки особого ждет языка.
* * *
Жизнь с крючка сорвалась и бесследно прошла,
Словно пьяная ночь, беспросветно прошла.
Жизнь, мгновенье которой равно мирозданью,
Как меж пальцев песок, незаметно прошла!
* * *
Покоя мало, тягот не забыть,
Растут заботы, все мрачнее жить…
Хвала Творцу, что бед у нас хватает.
Хоть что-то не приходится просить.
4 рівень
Творче завдання (спільне для обох варіантів) (4 бали)
Напишіть твір-мініатюру на одну із тем:
- «Граф Роланд — утілення найкращих рис середньовічного рицаря».
- «Мудрість рубаї Омара Хайяма».
- «Любов, що водить сонце й зорні стелі...» (за поетичними творами
Середньовіччя).
II варіант
1 рівень
Теорія літератури
1) Дайте визначення рубаї.
2) Поясніть значення терміна сирвента.
2 рівень
Тести
1) Хто є автором поезії «Входжу в річку...»?
а) Гафіз;
б) Хайям;
в) Лі Бо.
2) Хто зробив найбільший внесок у розвиток жанру рубаї?
а) Рудакі;
б) Хайям;
в) Ду Фу.
3) Хто з провансальських трубадурів присвятив свою творчість графині
Триполітанській?
а) Бертран де Борн;
б) Турольд;
в) Джауфре Рюдель.
4) Де з’явилася лірика вагантів?
а) У Західній Європі;
б) в Азії;
в) у Східній Європі.
5) Граф Роланд має такі риси характеру:
а) сміливість, відданість;
б) гордість, самовпевненість;
в) покірність, обережність.
6) Образ лісу в «Божественній комедії» символізує:
а) шлях до Пекла;
б) страх героя;
в) гріховне життя.
3 рівень
Аналіз поетичного тексту
Проаналізуйте будь-який із запропонованих рубаї О. Хайяма.
* * *
Не сраженных тобой наповал в мире нет,
Кто бы разум при том не терял, в мире нет.
И хоть ты ни к кому не питаешь пристрастья,
Кто любви бы твоей не желал, в мире нет.
* * *
То облечет судьба меня в шелка,
То обдерет, как дольку чеснока,
Но об её капризах долго думать —
Так превратишься скоро в старика.
* * *
Сперва мой ум по небесам блуждал,
Скрижаль, калам, и рай, и ад искал.
Сказал мне Разум: «Рай и ад — с тобою,—
Все ты несешь в себе, чего алкал».
* * *
Коль можешь, не тужи о времени бегущем,
Не отягчай души ни прошлым, ни грядущим.
Сокровища свои потрать, пока ты жив:
Ведь все равно в тот мир предстанешь неимущим.
III. Виконання завдань
IV. Підсумки
V. Домашнє завдання
Підготувати повідомлення про особливості доби Відродження.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: