Міжнародні транспортні коридори. Проблеми та перспективи транспорту України

Мета: дати поняття «міжнародні транспортні коридори» та з’ясувати їх значення для економіки України й міжнародних пе­ревезень; повторити й систематизувати матеріал про транспортну систему України; розвивати навички порівняння та узагальнення, аналізу та синтезу матеріалу; виховувати творчий підхід, уваж­ність, аналітичні здібності.

Тип уроку: контролю, систематизації та узагальнення знань.

Структура уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

ІІ. Вивчення нового матеріалу

IIІ. Повторення та узагальнення понять

IV. Застосування знань у стандартних та змінених умовах

V. Перевірка, оцінювання, аналіз виконаних робіт

VI. Домашнє завдання

Матеріали до етапів уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

Чому для України дуже важливою є участь у системі МТК? Що називають транспортними коридорами? Чим вони відрізня­ються від звичайних магістралей?

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Міжнародні транспортні коридори

Україна — транзитна держава. Вона посідає 13-те місце у світі за протяжністю залізничних колій та 6-те — за інтенсивністю перевезень. Вищі показники мають США, Росія, Канада, Індія. Серед європейських країн Україна посідає трете місце за обсяга­ми транзиту, а в межах СНД поділяє лідерство з Росією. Цьому сприяє вигідне географічне положення та розгалужена мережа всіх видів транспорту.

Розпад СРСР призвів до зменшення обсягів транзиту й від­повідно до перерозподілу вантажопотоків у 90-ті рр. ХХ ст. У той час Україна пропонувала не кращі умови для перевезеньвантажів, тому їх власники часто віддавали перевагу Білорусі, Росії та країнам Балтії. За останні десятиліття обсяг перевезень в Україні скоротився на третину. Багатомільйонні збитки несуть не тільки залізничники, частка яких становить 80 % від загаль­ного обсягу вітчизняного транзиту, а й бюджет країни в цілому. Саме тому збільшення обсягів транзитних вантажоперевезень є дуже важливим завданням.

У 1996 р. було підписано угоду про створення Європейсько-Азіатських транспортних коридорів.

У березні 1998 р. Постановою Кабінету Міністрів України за­тверджено "Програму створення і функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів (МТК)”.

Цією програмою передбачено участь вітчизняного транспорту в системі МТК: у так званих Крітських коридорах № 3, 5, 9, а та­кож МТК Балтійське море — Чорне море (або Ґданськ — Одеса) та МТК ТRАСECА (Європа — Кавказ — Азія).

II. Повторення та узагальнення понять

Завдання 118. Географічне аудіювання

Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту

Основний принцип подальшої діяльності залізничного тран­спорту України — збереження та нарощування потенціалу національної мережі залізничного транспорту, посилення його ролі як однієї з базових галузей економіки України, зміцнення її позицій на ринку транспортних послуг, розробка та реалізація перспективних програм, які направлені на підвищення ефек­тивності роботи, впровадження нових технологій і забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту.

Створено комплексну програму відновлення залізничного рухомого складу України на 2006–2010 рр. Вона передбачає подальше відновлення локомотивного парку, вантажних і паса­жирських вагонів, дизель- і електропоїздів з підвищенням їхньої комфортності й сервісного обслуговування. Модернізація і за­купівля залізничного рухомого складу практично цілком будуть здійснюватися на вітчизняних підприємствах.

Великого значення набуває програма розвитку транспортних коридорів і комплексна програма утвердження України як тран­зитної держави. Програми передбачають залучення транзитних вантажів, що сьогодні йдуть морем у сполученні Азії з Європою, за рахунок гнучкої тарифної політики, удосконалення технологій перевезень, розвитку комбінованих перевезень.

Галузева програма енергозбереження і впровадження альтер­нативних видів палива на транспорті забезпечить скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на залізничному тран­спорті. Реалізація заходів, зазначених у програмах і спрямованих на подальше підвищення ефективності роботи, впровадження нових технологій, забезпечення потреб населення в перевезеннях, є головною умовою подальшого розвитку залізниць України.

Питання до тексту. Які умови дозволяють Україні брати участь у програмі створення і функціонування МТК? Поясніть, чому участь у цій програмі вигідна для України? Назвіть МТК, які проходять територією України. Що собою являє галузева програма енергозбереження?

IV. Застосування знань у стандартних та змінених умовах

Завдання 119. Зробіть вибір і аргументуйте його. Яким видом транспорту доцільно перевезти наступні вантажі, враховуючи при цьому і маршрут, і відстань:

• ранні овочі з Каховки (Херсонська обл.) — до Києва;

• кам’яне вугілля з Антрацита (Луганська обл.) — до Дніпро­дзержинська;

• фотоплівку з Шостки (Сумська обл.) — до Мелітополя;

• будівельні матеріали з Костополя (Рівненська обл.) — до Лубен (Полтавська обл.);

• свіжу журавлину з Ковеля (Волинська обл.) — до Харкова;

• пшеницю з Ізмаїла (Одеська обл.) — до Угорщини;

• глинозем (сировина для алюмінієвої промисловості) з Афри­ки — до Миколаєва;

• сталь із Маріуполя — до Великобританії.

Примітка. Роботу краще виконувати за двома варіантами (по чотири питання).

V. Перевірка, оцінювання, аналіз виконаних робіт

VI. Домашнє завдання

Читати відповідний матеріал підручникаЗавдання 120. Проведіть дослідження на місцевому матеріалі, як підприємства соціальної сфери заощаджують витрати робочо­го часу населення на задоволення власних потреб і збільшують вільний час людей.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: