Залізничний та автомобільний транспорт

Мета: охарактеризувати залізничний та автомобільний тран­спорт, його роль у перевезенні вантажів; дати поняття «залізнич­ні вузли»; визначити географію залізничного й автомобільного транспорту, їх недоліки та переваги; навчити показувати на карті найважливіші автомагістралі, залізничні вузли; виховувати ор­ганізованість, зібраність, вольові якості, економічне мислення.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

I. Перевірка домашнього завдання

II. Мотивація навчальної діяльності

III. Вивчення нового матеріалу

IV. Первинна перевірка засвоєних знань

V. Закріплення знань

VI. Домашнє завдання

Матеріали до етапів уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Який вид транспорту практично не залежить від пір року? Який вид транспорту має найвищу швидкість руху? У чому не­долік залізничного транспорту? У чому переваги автомобільноготранспорту? Чому морський транспорт має найнижчу собівар­тість? Яким видом транспорту можна перевозити тільки певні види вантажу?

II. Мотивація навчальної діяльності

Які існують види автомобілів, що перевозять продукти хар­чування? Чим викликана така різноманітність машин? Назвіть їх. У чому особливості таких машин? Зробіть висновок про зна­чення автомобільного транспорту в житті сучасного суспільства. (Використати фото різних автомобілів, зроблені заздалегідь.)

III. Вивчення нового матеріалу

За текстом підручника («Географія залізничного та автомо­більного транспорту»).

IV. Первинна перевірка засвоєних знань

Завдання 110. Географічне аудіювання

Транспорт як чинник дії на навколишнє середовище

Транспорт уважається одним з головних джерел забруднення навколишнього середовища. На його частку припадає 60–70 % хімічного і майже 90 % шумового забруднення, які негативно впливають на здоров’я людини. Найсильнішим джерелом забруд­нення атмосфери вважається автомобільний транспорт.

Один бензиновий двигун на 1000 л спаленого палива викидає 200 кг оксидів вуглецю, 2,5 кг вуглецю, 20 кг оксидів азоту, 1 кг сажі, 1 кг сірчистих з’єднань. Середня витрата палива на 100 км шляху у вітчизняних легкових автомобілів — 10 л, у вантаж­них — 20–30 л, у автопоїздів і міських автобусів — 40–50 л.

Питання до тексту. Джерелом яких видів забруднення є транспорт? Яка існує залежність між витратою палива автомобіля і забрудненням навколишнього середовища?

Завдання 111. Як впливає транспорт на довкілля? Який вид транспорту є найсильнішим джерелом забруднення атмосфери? Підрахуйте, скільки шкідливих речовин потрапляє до атмосфери в результаті роботи одного легкового автомобіля за один день, якщо умовно прийняти 50 км за середній пробіг.

Завдання 112. Що складає інфраструктуру автомобільних перевезень? Як підтримують траси в порядку? Навіщо періодич­но проводять розчищення придорожньої смуги? Яке значення мають хороші автомобільні дороги для розвитку міжнародного туризму?

Примітка. Продемонструйте учням фото (комп’ютерну пре­зентацію), на якому зображені елементи транспортної інфра­структури: зупинка на трасі, АЗС, придорожня кав’ярня, базар, пункт ДАІ.

V. Закріплення знань

Завдання 113. Що впливає на будівництво та експлуатацію транспортних магістралей (залізничних, автомобільних)? Поставте цифри відповідей до останньої колонки. Поясніть усно.

 

Природні об’єкти та явища

Впливають на

Відповіді

1. Гори

2. Болота

3. Карст

4. Зсуви

5. Річки, озера

6. Сипучі піски

7. Гірські обвали

8. Снігові заноси

9. Впадини рельєфу

Вартість будівництва магістралі

Напрямок магістралі

Безпеку руху

       

VI. Домашнє завдання

Читати відповідний матеріал підручника.

Завдання 114. Складіть «розклад» руху пасажирського по­тягу зі свого обласного центра до Києва, умовно визначивши, що швидкість потягу дорівнює 60 км/год, а зупинки — по 15 хв на вузлових станціях та в обласних центрах.

Визначте маршрут руху потягу.

Вирахуйте відстань між містами (за атласом), підрахуйте час на шлях.

Найбільш зручним для пасажирів є варіант із прибуттям по­тяга до Києва вранці.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: