Транспорт. Загальна характеристика

Мета: характеризувати роль транспорту в розвитку госпо­дарства країни та в міжнародних перевезеннях; дати поняття «види транспорту», «транспортна система»; визначити рівень забезпеченості різних районів України транспортними магістра­лями; удосконалювати навички роботи з відповідною картою атласу; учити виокремлювати суттєві ознаки понять; виховувати цікавість до вивчення теми, економічне мислення, повагу до співрозмовників.

Тип уроку: урок вивчення та первинного закріплення нових знань.

Структура уроку

I. Актуалізація опорних понять

II. Вивчення нового матеріалу

IІІ. Первинна перевірка засвоєних знань

ІV. Домашнє завдання

Матеріали до етапів уроку

I. Актуалізація опорних понять

До матеріальної чи нематеріальної сфери відносять транспорт? Чи можна уявити життя сучасного суспільства без транспортних шляхів? Чи може бути самодостатнім якесь місто чи країна, тобто самостійно забезпечувати себе всім необхідним?

II. Вивчення нового матеріалу

1. Роль транспорту в розвитку господарства країни. Види транспорту

Транспорт — одна з найважливіших галузей економіки будь-якої країни. Це важлива система в складному механізмі госпо­дарства країни, що забезпечує виробничі зв’язки між окремими галузями та районами країни, здійснює перевезення вантажів і пасажирів. Усі види транспорту взаємодіють, доповнюють один одного, утворюючи складну транспортну систему.

Транспортна система — це сукупність усіх видів транспорту, об’єднаних між собою транспортними вузлами. У транспорт­них вузлах сходяться декілька видів транспорту, здійснюється обмін вантажами. В Україні працюють усі види транспорту: наземні — залізничний, автомобільний; водні — морський та річковий; повітряний, або авіаційний; трубопровідний та електронний.

Рівень і характер розвитку транспортної системи залежать від багатьох факторів — від рівня розвитку економіки, розмірів і заселеності території, ступеня участі країни у світовому госпо­дарстві та міжнародному поділі праці.

Для характеристики роботи транспортної системи викорис­товуються такі показники, як обсяг перевезених вантажів, ван­тажообіг (ураховує вагу й дальність транспортування вантажів), пасажирооборот, густота транспортної інфраструктури, собівар­тість перевезень, швидкість, залежність від погодних умов та сезонних змін, маневреність та ін.

2. Характеристика видів транспорту

Характерною особливістю залізничного транспорту є його незалежність від сезонних та погодних коливань, терміновість доставки вантажів і людей, масовість перевезень.

Автомобільний транспорт швидкий і маневрений, але має значну собівартість перевезень унаслідок високих цін на паливо. Крім того, автомобіль вимагає певних умов (стан шляхів).

Морський транспорт має складне господарство: флот, порти, судноремонтні заводи, потребує додаткового обслуговування, висококваліфікованих працівників, але це найдешевший вид транспорту завдяки великій вантажопідйомності суден.

Річковий транспорт порівняно більш дешевий у результаті природності його шляхів. Головним недоліком річкових шляхів є те, що вони мають певний напрям, їх використання залежить від пір року.

Повітряний транспорт відрізняється найбільшою швидкістю руху, але від дуже дорогий та потребує висококваліфікованого обслуговування.

Трубопровідний транспорт призначений тільки для певних видів вантажів — нафти, газу та деяких хімічних речовин (амі­аку, етилену).

IІІ. Первинна перевірка засвоєних знань

Завдання 109. Які види транспорту займають провідне міс­це у вантажоперевезеннях, пасажироперевезеннях? Визначте за допомогою карти райони України з найбільшою щільністю залізничних та автомобільних магістралей. Поясніть, з чим це пов`язано. Яка роль морського транспорту в зовнішньоекономіч­них зв’язках України? Назвіть найбільші морські порти. Чому річковий та авіаційний види транспорту не набули значного розвитку в Україні?

Соціогеографічний практикум

1. Які види міського транспорту є у вашому населеному пунк­ті?

2. Якими видами транспорту здійснюється зв’язок вашого району з іншими районами міста, з його центром; вашого населеного пункту з обласним (районним) центром?

3. Які інтервали руху різних видів транспорту? Який час ви­трачається на одну поїздку? Чи можна скоротити час поїздки і за рахунок чого?

4. За планом вашого населеного пункту визначте, які автодороги особливо перенавантажені транспортом. Запропонуйте варіант зменшення вантажопотоків на вулицях.

5. Для мешканців великих міст. Опишіть один маршрут від свого будинку до вокзалу, ботанічного саду, театру, ринку та ін., але з трьома варіантами вибору транспортних засобів:

• найцікавіший (на ваш погляд);

• найшвидший (за часом поїздки);

• найдешевший.

У чому перевага метро порівняно з іншими видами міського транспорту?

ІV. Домашнє завдання

Читати відповідний матеріал підручника.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: