Запитання і завдання до підсумкового контролю до теми 13 розділу ІІІ «Господарство»

Рівень І

1. Яка структура сільського господарства?

2. Якими видами діяльності займаються тваринництво і рос­линництво?

3. Які групи культур вирощують в Україні?

4. Що відносять до багаторічних насаджень?

5. Чому сільське господарство носить сезонний характер?

6. Що називають урожайністю?

Рівень ІІ

1. Що називають сільськогосподарськими угіддями?

2. Назвіть види сільськогосподарських угідь.

3. Яка структура тваринництва? рослинництва?

4. Чому цукровий буряк, соняшник і льон називають технічними культурами?

5. Де в Україні розвивається виноградарство?

6. Який існує зв’язок між сільським господарством і харчовою промисловістю?

Рівень ІІІ

1. Що називають екстенсивним способом сільського господарю­вання? інтенсивним? Що характерно для України?

2. Доведіть, що галузі сільського господарства взаємозв’язані з іншими галузями економіки.

3. Чому в Україні високий відсоток ріллі? Як це впливає на структуру сільського господарства?

4. Які особливості зернового господарства України?

5. Які чинники впливають на розміщення галузей рослинни­цтва?

6. Охарактеризуйте основні сільськогосподарські зони України.

Рівень IV

1. Які в Україні природно-географічні умови для розвитку і роз­міщення сільського господарства?

2. Які існують шляхи підвищення врожайності основних сіль­ськогосподарських культур в Україні?

3. Дайте оцінку кормової бази тваринництва України. Які пер­спективи її розвитку?

4. Доведіть на прикладах взаємозалежність тваринництва і рос­линництва.

5. Визначте, яка продукція сільського господарства України є експортною. Чому?

6. Які галузі сільського господарства слід розвивати в Україні високими темпами для задоволення потреб населення і по­ліпшення структури харчування?


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: