Запитання і завдання до підсумкового контролю розділу ІІ «Населення України»

Рівень І

1. Яка кількість населення України?

2. Що називають національним складом?

3. Що називають міграцією?

4. Яка середня густота населення України?

5. Що називають діаспорою?

6. Що називають містом? селом?

7. Як міста розрізняються за кількістю населення?

8. Які категорії населення належать до трудових ресурсів?

Рівень ІІ

1. Як історичні події впливають на кількість населення?

2. Назвіть соціально-економічні умови, що впливають на від­творення населення.

3. Які існують типи міграцій? У чому їхні основні відмінності?

4. Які області України мають найбільшу густоту населення?

 5. Які функції можуть виконувати міста?

6. Який національний склад населення України?

7. Які питання вивчає одна з порівняно молодих наук — демо­графія?

8. Що таке ринок праці? Яке сучасне становище на ринку праці?

Рівень ІІІ

1. Як історичні події впливали на формування діаспори?

2. Який зв’язок існує між економічною кризою і демографічною політикою?

3. Чому в Україні спостерігається процес старіння нації?

4. Як в історичному минулому природне середовище України впливало на розміщення населення?

5. Коли і чому частка чоловіків у населенні України була біль­шою: у 1940 чи 1959 році?

6. Наведіть приклади міграцій антропогенного, економічного і природного характеру. Поясніть їх виникнення.

7. У яких районах України зосереджені міські агломерації? На­звіть їх. Чим викликано їхнє утворення?

8. Які зміни відбулися в національному складі України за останні 70 років? Чим вони були зумовлені?

Рівень IV

1. Проаналізуйте соціально-економічні чинники, що впливають на народжуваність.

2. Практично майже всі області України мають негативний природний приріст, ці показники змінюються від +0,4 у За­карпатській області до –12,8 у Чернігівській. Поясніть ці граничні показники.

3. Чим можна пояснити строкатий національний склад населення Одеської області?

4. Чому в Україні майже неможливо виділити «чисті» в етніч­ному відношенні території?

5. Проаналізуйте основні характеристики східної і західної діа­спор. Які, на ваш погляд, можливі зміни діаспор?

6. Як ви вважаєте, чому серед безробітних більше жінок, аніж чоловіків?

7. Чим відрізняються економічні і соціальні проблеми великих і маленьких міст?

8. У чому переваги столичного географічного положення?


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: